Літня сесія 2023-2024 навчального року добігла кінця

Завершення навчального року традиційно збігається в ЗДМФУ із періодом заліково-екзаменаційної сесії для перехідних курсів – підсумкового контролю академічної успішності здобувачів у вигляді іспитів з основних дисциплін освітніх програм підготовки.

Контроль знань і вмінь відбувся в Запорізькому державному медико-фармацевтичному університеті із дотриманням усіх вимог і на високому організаційно-методичному рівні за перевіреною на зимовій сесії методикою. У сесійних заходах активну участь брав ректор ЗДМФУ, професор Юрій Колесник та інші члени ректорату, які здійснювали моніторинг та долучались до процедури проведення іспитів.

Напруженому періоду екзаменаційної сесії на перехідних курсах, згідно з наказом ректора ЗДМФУ №145 від 10.04.2024 р., передувала значна підготовча робота всіх задіяних структурних підрозділів. Попередньо на засіданні  циклових методичних комісій переглядалися та оновлювалися комплекси завдань для підсумкового контролю, а на Центральній методичній раді декани усіх факультетів та завідувачі 35 кафедр, які беруть участь у сесії, доповідали про методичну готовність до іспитів.

Навчальним відділом було розроблено ергономічний за часом та аудиторним фондом розклад, який враховував усі права здобувачів і був зручним для кафедр. Адже треба врахувати, що на літній сесії відбулося 133 тестування та 602 усних іспити.

Центром дистанційної освіти і телемедицини та якості освіти розроблено єдину систему технічного супроводу та механізмів контролю знань і вмінь у режимі реального часу, а також спільно з деканатами створено спеціальні команди та події у MS Teams згідно з кількістю потоків та академічних груп студентів, кафедрами призначено відповідних модераторів для проведення іспитів.

Також деканатами було розроблено низку попередніх заходів контролю над вчасною ліквідацією академічної заборгованості здобувачами. Напередодні кожного іспиту, згідно з розкладом, пройшли консультації, на яких студенти могли додатково опрацювати питання з навчальної дисципліни з викладачами.

Усі іспити було проведено на території студентського містечка у технічно і методично обладнаних аудиторіях на базі Центру ОСКІ ЗДМФУ і лекційних онлайн-аудиторіях, що дало змогу сповна втілити особливу форму організації сесії, затверджену в нашому університеті.

Цього року в ЗДМФУ була застосована абсолютно нова триєдина структура іспитів, яка передбачала тестову частину для всього потоку студентів, практично-орієнтоване завдання та усну співбесіду здобувача із екзаменаційною комісією навчальної дисципліни в синхронному режимі з використанням можливостей платформи MS Teams, з дотриманням чинної нормативної бази щодо організації освітнього процесу та дотриманням відповідних безпекових вимог для всіх учасників сесійного процесу. Це стало новою уніфікованою загальноуніверситетською моделлю, яка дала змогу всебічно й об’єктивно оцінити рівень знань і практичних навичок студентів.

«Сесія, – зазначає проректор з науково-педагогічної, навчальної роботи та якості освіти ЗДМФУ, доцент Світлана Моргунцова, – це напружений період для всього університету, коли здобувачі освіти демонструють, наскільки сумлінно працювали протягом семестру та як успішно опанували програму навчальних дисциплін, з яких складають іспити. Для викладачів, завідувачів кафедр, деканатів та циклових методичних комісій сесія – це час аналітики щодо ефективності та якості власної педагогічної роботи протягом семестру. Якість освіти – саме той критерій, який якнайкраще висвітлюється під час сесії, адже готовність студентів до такого комплексного підсумкового контролю теоретичної та практичної підготовки вказує на загальну ефективність методик викладання навчальної дисципліни та якість освітніх послуг».

27.06.2024

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar