Університет сьогодні

Кафедра патологічної фізіології з курсом нормальної фізіології

Кафедра патологічної фізіології з курсом нормальної фізіології

Кафедра розташована в навчальному корпусі №2 ЗДМФУ

69035 м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 31

Завідувач кафедри Ганчева Ольга Вікторівна, професор, доктор медичних наук.

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА про кафедру патологічної фізіології

   Кафедру патологічної фізіології створено у 1965 р. Першим завідувачем був д. мед. н., професор Ю.М. Орестенко (1965–1995 рр.), під його керівництвом проводилися фундаментальні дослідження кровопостачання ядер головного мозку при різних патологічних станах і впливах на організм гіпоксичних тренувань. В становленні кафедри брали активну участь доцент, д. мед. н. Н.Ф. Шапошникова і асистент, к. мед. н. А.Д. Сафонова, вони зробили вагомий внесок в організацію навчального процесу.

   З 1995 р. кафедру очолив д. мед. н., професор Юрій Михайлович Колесник. За його керівництвом на кафедрі були модернізовані підходи до викладання патофізіології з використанням тестового контролю знань, обладнано клас комп'ютерного навчання, лабораторію комп'ютерного аналізу зображень, клас для перегляду навчальних фільмів і мультимедійних презентацій. Професор Юрій Михайлович Колесник запровадив новий напрям наукових досліджень, що присвячений визначенню механізмів розвитку цукрового діабету, гіпертонічної хвороби та метаболічних порушень, розробці методів їх корекції мозковими нейропептидами та інтервальними гіпоксичними тренуваннями. Запропоновані методи дозволили у значній мірі знизити ризик ускладнень при експериментральному цукровому діабеті та розробити ефективні підходи до їх профілактики.

   Під керівництвом професора Ю.М. Колесника захищено 7 докторських та 12 кандидатських дисертацій, виконуються 1 докторська та 1 дисертація на здобуття ступеня доктора філософії.

   За значний внесок в науку професору Ю.М.Колеснику присуджено у 1998 р. державну премію АМН України в галузі фундаментальної медицини, а у 2017 р. премію Кабінету міністрів України; в 1999 р. – регіональну премію «Людина року» в номінації краща науково-дослідна програма року, в 2005 р. нагороджено орденом Андрія Первозваного. У 2008 р. професор Ю.М. Колесник удостоєний звання «Заслужений діяч науки і техніки України», у 2012 році нагороджений орденом святителя Луки, у 2013 році - медаллю «За розвиток Запорізького краю». У 2018 році професор Колесник Ю.М. нагороджений орденом «За заслуги перед Запорізькім краєм». У 2019 році отримав Державну премію України в галузі науки і техніки за роботу «Наукова розробка та впровадження персоніфікованого підходу до діагностики, лікування та профілактики імунозалежних захворювань» . У 2020 році професору Колеснику Юрію Михайловичу присвоєне звання «Почесний громадянин міста Запоріжжя».

   З 2016 р. кафедру очолили учениця професора Колесника Юрія Михайловича Ганчева О.В. - доктор медичних наук, професор.

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА про кафедру нормальної фізіології

   У Запорізькому фармацевтичному інституті з 1959 р. функціонувала кафедра анатомії і фізіології. В 1965 р. курс фізіології відокремився в самостійну кафедру нормальної фізіології. Першим завідувачем кафедри з 1965 по 1973 рр. був І.І.Токаренко, учасник Великої Вітчизняної війни, нагороджений трьома орденами (Червоної Зірки, Трудового Червоного Прапору, «Знак пошани») і сімома медалями («За бойові заслуги», «За відвагу», «За трудову доблесть» та ін.). У 1964 р. він був направлений на посаду ректора Запорізького фармацевтичного інституту. Під його керівництвом був створений зразковий медичний інститут, який став одним з кращих в Україні. В 1971 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Вплив сильних і тривалих акустичних подразнень на рефлекторну і біоелектричну активність головного мозку». В 1972 р. І.І. Токаренко був затверджений в званні професора. Він автор більше 90 наукових робіт, п'яти рацпропозицій. Ним підготовлені один доктор і два кандидати медичних наук.

   З 1973 по 1985 рр. кафедрою завідував професор Є.Є Яремко – випускник Львівського медичного інституту. Кандидатську та докторську дисертації він виконав за темами, що стосуються регуляторних механізмів всмоктувальної та секреторних функцій кишківника. Ця проблема стала основою наукового напрямку кафедри, і за нею виконувалися наукові дослідження співробітників.

   З 1985 по 2015 рр. кафедрою завідував професор В.І. Філімонов, який прибув із м. Челябінська. В 1974 р. він захистив докторську дисертацію за темою: «Становлення механізму регуляції еритропоезу в онтогенезі». В 1977 р. йому присвоєно вчене звання професора.

   З 2015 р. кафедру очолила професор Кущ О.Г.

   У 2020 була проведена реорганізація кафедри нормальної фізіології в курс нормальної фізіології та його об’єднання із кафедрою патологічної фізіології.

   З 2021 року утворена нова кафедра патологічної фізіології з курсом нормальної фізіології, яку очолила професор Ганчева О.В.

СКЛАД КАФЕДРИ:

 заслужений діяч науки і техніки України, д. мед. н., професор, Юрій Михайлович Колесник;

 професори: зав. кафедрою, д.мед.н. Ольга Вікторівна Ганчева; д.мед.н. Андрій Володимирович Абрамов;

доценти: к.мед.н. Гліб Володимирович Василенко, к.мед.н., Ольга Валеріївна Мельнікова, к.мед.н. Володимир Миколайович Омельянчик; к.мед.н. Тетяна Анатоліївні Грекова, к.мед.н. Марина Анатоліївна Тихоновська, к.мед.н. Тарас Васильович Іваненко, к.мед. н. Єлизавета Віталіївна Каджарян, PhD Максим Вікторович Данукало, PhD Марія Ігорівна Ісаченко;

 асистенти: Дмитро Вікторович Тимофіїв, Анастасія Олегівна Кучеренко; Ольга Володимирівна Хоролець, Артем Володимирович Крашевський

 викладач-стажист: Анна Борисівна Пилипенко;

 ст. лаборанти: Вікторія Леонідівна Бойко, Андрій Вікторович Чураєвський, Галина Віталіївна Піртя;

 лаборант: Олена Вікторівна Кравченко.

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦІПЛІНИ:

Патологічна фізіологія для студентів 2 та 3 курсів: 1-,2- 3 медичних, 1,2 фармацевтичних і 2 міжнародного факультетів.

Нормальна фізіологія для студентів 2 курсу: 1,2 медичних і 2 міжнародний факультетів

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

  Вітчизняні, іноземні і англомовні студенти 2, 3 курсів медичних факультетів за спеціальностями: «Медицина», «Стоматологія», «Педіатрія», «Лабораторна діагностика», а також вітчизняні і іноземні студенти 2, 3 курсу за спеціальностями: «Фармація», «Фізична терапія, ерготерапія» та «Технології парфумерно-косметичних засобів» вивчають на кафедрі патофізіологію; студенти 2 курсу усіх перерахованих спеціальностей за винятком «Стоматології» і «Фармації» вивчають нормальну фізіологію.

   Видано методичні рекомендації для практичних занять вітчизняних і іноземних студентів медичного та фармацевтичного факультетів, а також практикум для аудиторної та позааудиторної роботи студентів.

   Викладачі кафедри постійно вдосконалюють методику навчання. У 1997 р. вперше в університеті на кафедрі апробовано і впроваджено рейтингову систему оцінки знань студентів.

   На лекціях та практичних заняттях для наочного подання навчального матеріалу широко використовуються мультимедійні презентації та відеофільми. З 1999 р. з метою наближення теоретичних знань студентів до практичної діяльності лікаря на кафедрі при проведенні практичних занять використовується комплекс сучасної діагностичної апаратури (CardioLab, ReoCom, SpiroCom) для визначення параметрів кардіогемодинаміки, кардіоінтервалометрії та спірографії з подальшою їх комп'ютерною обробкою й аналізом.

   З метою навчання та контролю знань студентів у 2000 р. створено комп'ютерний клас та сучасну тестову програму UTSYS.

   В 2011 році, відповідно до положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011р. №467/2011 та у зв’язку з запровадженням нових навчальних планів підготовки лікарів усіх спеціальностей у вищих медичних навчальних закладах IV рівня акредитації кафедру призначено опорною з навчальних дисциплін додипломної підготовки фахівців за спеціальностями: «Медицина», «Педіатрія», «Медико-профілактична справа».

 

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

   Протягом 30 років професор Ю.М. Колесник є керівником пріоритетних науково-дослідних проектів, профінансованих Міністерством охорони здоров'я України, виконаних у рамках найважливіших наукових програм. Цикл досліджень присвячено вивченню тонких механізмів розвитку артеріальної гіпертензії, цукрового діабету, серцевої недостатності. Дослідження, виконані під керівництвом Ю.М. Колесника, не мають аналогів в Україні й СНД: розроблені та запатентовані нові методи лікування цукрового діабету, гіпертонічної хвороби, що дозволяє значно знижувати ризик ускладнень і розробляти ефективні методи профілактики цих захворювань.

 

   Підтвердженням доцільності даних наукових напрямків роботи кафедри є цільове фінансуванням МОЗ України та отримання грантів Міжнародного наукового фонду. На кафедрі з 2004 р. виконуються науково-дослідні роботи в рамках програми Європейського Співтовариства «INTAS». Також деякі співробітники кафедри є членами Європейського товариства кардіології.

Викладачами кафедри видано 6 монографій, опубліковано понад 760 наукових праць, з яких понад 70 – у закордонних виданнях, отримано 28 патентів на корисну модель.

 

СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ

Кафедра підтримує тісні наукові зв'язки з науково-дослідними інститутами Києва (Інститут фізіології НАН України ім. О.О. Богомольця), Харкова (Інститут ендокринної патології), а також вченими США та Німеччини.

Кафедра є базою для клінічної апробації медичної апаратури, що розробляється спільно з ХАІ.

 

Відповідальний за сторінку кафедри доцент Данукало М.В. (+380977023364, e-mail danukalo@zsmu.pp.ua) та асистент Кучеренко А.О.(shiraeva.a.o@zsmu.edu.ua)

 

 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar