Університет сьогодні

Кафедра фармакології та медичної рецептури з курсом нормальної фізіології

Кафедра розташована в навчальному корпусі №2 ЗДМУ

69035 м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 31

Тел.: (0612) 34-27-41

Завідувач кафедри – БЄЛЕНІЧЕВ Ігор Федорович, професор, доктор біологічних наук, голова регіонального відділення Асоціації фармакологів України. Лауреат Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій (2017)

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Кафедру організовано у 1959 році у щойно відкритому Запорізькому фармацевтичному інституті. З 1959 по 1960 рр. її очолював доцент І.С. Самойленко, а з 1960 по 1961 рр. – доцент А.В. Соколов.

З 1961 по 1964 рр. функціонувала об’єднана кафедра анатомії, фізіології, фармакології, яку очолював доцент Н.Н. Прокопович. А з вересня 1965 р. її реорганізовано в кафедру фармакології.

З 1967 по 1981 рр. завідувачем кафедри був доцент В.І. Ліненко – автор 3 монографій, 212 наукових робіт, 87 винаходів та патентів, співавтор підручника з фармакології.

З 1981 по 2004рр. кафедру очолював заслужений діяч науки та техніки України, голова регіональної групи Фармакологічного комітету МОЗ України, заслужений діяч науки та техніки професор В.В. Дунаєв – співавтор першого вітчизняного гепатопротектора, кардіопротектора та антиоксиданта – тіотріазоліну. Проф. В.В. Дунаєв опублікував понад 300 наукових робіт, автор 50 винаходів та патентів, підготував 13 докторів та 54 кандидати наук.

З 2004 р. кафедрою керує професор І.Ф. Бєленічев – автор понад 688 наукових робіт, 9 монографій, 10 підручників з фармакології та 257 патентів  і авторських свідоцтв, співавтор ряду вітчизняних препаратів, таких як «Тіотріазолін», «Тіоцетам», «Тіодарон», «Кардіотрил», «Цереброкурин», «Карботрил», «Індотрил», «Ангіолін», «Гіпертрил». Професор Бєленічев І.Ф. підготував 2 докторів та 17 кандидатів наук. Під його керівництвом виконується 2 докторських та 3 кандидатських дисертацій.

За час існування кафедри підготовано 19 докторів та 100 кандидатів наук.
 

СКЛАД КАФЕДРИ:

 

Завідувач кафедр, д.біол.н., професор Бєленічев Ігор Федорович; Проректор з науково-педагогічної, навчальної роботи та якості освіти, к.біол.н, доцент Моргунцова Світлана Андріївна; к.мед.н., доцент Самура Ірина Борисівна; к.мед.н., доцент Тихоновський Олександр Володимирович; к.мед.н., доцент Бессараб Георгій Ігнатійович; к.мед.н., доцент Морозова Оксана Валентинівна; к.мед.н., доцент Степанова Надія Володимирівна; к.мед.н., доцент Єгоров Артем Анатолійович; к.біол.н, старший викладач Кучковський Олег Миколайович; к.біол.н, асистент Кучер Тетяна Володимирівна; к.біол.н, асистент Біла Юлія Володимиріна; старший лаборант Клименок Т.А.; лаборант Кардаш Г.І.

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Фармакологія з основами медичної рецептури; основи фармакології; спортивна фармакологія; побічна дія ліків; нутриціологія; основи біоетики та біобезпеки; основи біоетики, біобезпеки та безпеки життєдіяльності; нормальна фізіологія; фізіологія рухової активності.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Підготовка студентів на кафедрі базується на принципах забезпечення методичної і інформаційної організації навчального процесу з елементами самостійної роботи, а також на впровадженні нових ефективних форм контролю знань-умінь. Для поточного контролю знань та підготовки студентів до здачі ліцензійного екзамену «Крок-1» (медичного факультету) розроблено базу з 11500 тестівта працює комп’ютерний клас. На кафедрі розроблено та з успіхом працюють 16 on-line курсів («Побічна дія ЛЗ», «Нутріціологія», «Самостійна робота з фармакології», «Підготовка до КРОК-1» та ін.).

Згідно з навчальним планом створено робочі програми з усіх навчальних дисциплін. Оригінальні лекції для студентів читаються виключно з використанням мультимедійних технологій. Згідно наказу Ректора ЗДМУ на кафедре створено аудиторію для проведення інтерактивних лекцій. Видано методичні рекомендації для практичних занять, розроблено навчальні підручникі та посібники  для підготовки до практичних занять та екзаменів на всіх факультетах.
 

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

Основний напрямок науково-дослідницької роботи кафедри посвячено розробки та створенню нових високоефективних нейропротективних засобів, дія яких спрямована на збереження функціональної активності мітохондрій і зменшення енергодефіциту, що регулюють експресію факторів ендогенної нейропротекції (HSP70, HIF-1a), нормалізують пов'язані системи NO / відновлені тіоли, модифікують співвідношення факторів регуляції нейроапотозу , що загалом, сприяє зменшенню летальності і зниженню неврологічного та когнітивного дефіцитів.

За отриманими результатами науково-дослідницької діяльності співробітниками кафедри видано понад 895 наукових статей, 19 монографій, отримано понад 570 патентів та винаходів. Співробітники кафедри приймали активну участь у створені таких вітчизняних лікарських засобів, як «Тіотріазолін», «Тіоцетам», «Карботрил». На даний час колектив кафедри проводить дослідження таких сучасних препаратів, як «Ангіолін» та «Гіпертрил».

З 2020 року під керівництвом професора Бєленічева І.Ф., колектив кафедри фармакології та медичної рецептури  виконує науково-дослідну роботу: «Фармакологічна модуляція глутатіон-залежних ланок регуляції та реалізації механізмів ендогенної нейропротекції та нейропластичності – новий погляд на нейропротекцію при ішемічних інсультах» (№ держ. реєстрації 0120U101644), відповідно до тематичного плану МОЗ України про створення науково-технічної продукції за пріоритетним науковим напрямком «Фундаментальні дослідження у сфері профілактичної та клінічної медицини»

Співробітники кафедри відзначені грамотами МОН та НАН України:

Співробітники кафедри спільно з НВО «Фарматрон», корпорацією «Артеріум» , «Лекхім», «Мобіл-Медікал» беруть участь в розробці нових інноваційних препаратів з кардіо-; нейрон-; ендотелопротективної активністю

 

СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ

З метою реалізації науково-дослідницької роботи кафедра тісно взаємодіє з ЦНДЛ та кафедрою фармацевтичної хімії ЗДМУ, НМУ ім. О.О. Богомольця м. Київ, ДДМА м. Дніпропетровськ, ДУ «Інститут фармакології та токсикології» АМН України, ДУ «Інститут геронтології» АМН України, Одеським НМУ, Вінницьким НМУ ім. М.І. Пирогова, Буковинським ДМУ, Державним експертним центром МОЗ України; Південним методистським університететом (Southern Methodist University), м. Далас, Техас, США; Медичним університетом всіх святих, Домініка; Національним Автономним Університетом Мексики (Universidad Nacional Autónoma de México), Мехіко, Мексика; Медичним університетом Білостоку (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku), м. Білосток, Польща; Ташкентським медичним інститутом, м. Ташкент, Узбекистан.

Основні історичні етапи заснування та розвитку кафедри фармакології та медичної рецептури з курсом нормальної фізіології ЗДМУ.

Історія кафедри фармакології та медичної рецептури з курсом нормальної фізіології ЗДМУ в Youtube.

 

 

 

 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar