Кафедра іноземних мов

Кафедра розташована у навчальному корпусі №2 ЗДМУ

69035, м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 26

тел.: (061) 233-33-45

ел. адреса   forlang.zdmu@gmail.com

Т.в.о. зав. кафедри – Москвітіна Дар’я Анатоліївна, кандидат філологічних наук, доцент

тел.: (061) 233-33-45 gordienko.ov@zsmu.zp.ua

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Засновник кафедри – ст. викладач Л. Д. Кутасіна (Гладун). В різні періоди кафедру очолювали: к. філол. н., доцент О. М. Шпак, ст. викладач М. Г. Погуляєв, к. філол. н., доцент Ю. В. Цимбалюк, ст. викладач М. О. Пономарьова, к. філол. н., доцент В. В. Овсянников, ст. викладач, к. філол. н. В. І. Закутько, к. пед. н., доцент Г. К. Волкова, д. філол. н., професор  Скибіна В.І., які зробили свій вагомий внесок у покращення усіх напрямів роботи  кафедри іноземних мов на кожному етапі її розвитку.

Протягом існування кафедри викладачі займаються дослідженнями в галузі методики викладання іноземних та латинської мов в медичних закладах, в галузі медичної термінології і лексикографії, а також вивченням інших підрозділів лінгвістики та педагогіки, які безпосередньо корелюють з особливостями викладання іноземних мов професійного спрямування в немовних ЗВО. Всі наукові і практичні надбання завжди спрямовані на удосконалення й оптимізацію навчального процесу в медичних вишах.

У 2021 році кафедру очолила кандидат філологічних наук, доцент Гордієнко Олена В’ячеславівна.  

 

 СКЛАД КАФЕДРИ:

Склад кафедри:

Д. філол. н., професор В.І. Скибіна, д. філол. н., доцент О.В. Гордієнко д. пед. н., доцент А.К. Куліченко, к. філол. н., доцент Л.В. Беспала, к. пед. н., доцент Г.К. Волкова, к. філол. н., доцент Д.А.  Москвітіна, к. пед. н., к. філол. н., доцент А.В. Олексієнко, доцент Ю.В. Орел-Халік, к. філол. н., доцент Л.В. Сазанович, к. пед. н., доцент С.Є. Трегуб; ; ст. викладачі: к. філол. н. М.Ю. Калашникова, к. пед. н. М.Є. Мартьянова, Г.О. Вілер,  Я.С. Вишницька, І.Л. Вовк, В.В. Жаворонкова, А.В. Неруш,  О.Л. Соляненко, Т.В. Тітієвська, І.О. Хітрова; викладачі: Є.В. Дмитерко, О.В. Костенко, Г.В. Люшинська; лаборанти: ст. лаборант О.М. Редько, ст. лаборант Ю.М. Чирва; лаборант: Н.С. Власенко. 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬСЯ НА КАФЕДРІ:

- Іноземна мова (англійська)

- Іноземна мова (англійська) за професійним  спрямуванням

- Професійно-орієнтована іноземна мова (для магістрантів спеціальності ФТЕТ)

- Латинська мова та медична термінологія

- Латинська мова та фармацевтична термінологія

- Курс з підготовки до ЄВІ (єдиного вступного іспиту) з англійської мови для вступу до магістратури

- Курс англійської мови «English for Specific Purposes» для студентів 5-6 курсів категорії «Талановита молодь», які навчаються за індивідуальним графіком

- Курси за вибором для студентів 3- 6 курсів, які навчаються за індивідуальним графіком (англійська, німецька, французька мови)

- Курс англійської мови «Англійська мова (Upper-Intermediate, Advanced)» для аспірантів (PhD)

- Курси англійської мови з підготовки до міжнародних іспитів Cambridge Exams, IELTS, Pearson Test of English

- Курси англійської мови з підготовки до міжнародних іспитів Cambridge Exams, IELTS, Pearson

- Курси англійської мови (B1, B2, C1, C2) для викладачів та співробітників ЗДМУ

 

Вітчизняні та іноземні студенти 1, 2 курсів медичних факультетів спеціальностей «Медицина», «Медицина СТН», «Педіатрія», «Педіатрія СТН», «Стоматологія», «Стоматологія СТН»,  «ФТЕТ»,  «ТМЛД» вивчають латинську мову та медичну термінологію.

Вітчизняні та іноземні студенти 1 курсу фармацевтичних факультетів спеціальностей «Фармація», «ТПКЗ» вивчають латинську мову та фармацевтичну термінологію.

Вітчизняні студенти 1го, 2го, 3го курсів, медичних та фармацевтичних  факультетів спеціальностей «Медицина», «Медицина СТН», «Педіатрія», «Педіатрія СТН», «Фармація», «ТПКЗ», «Стоматологія», “Стоматологія СТН”,  «ФТЕТ»,  «ТМЛД» вивчають іноземну (англійську) мову та іноземну (англійську) мову за професійним спрямуванням.

Вітчизняні студенти фармацевтичного факультету заочного відділення вивчають іноземну (англійську) мову та іноземну (англійську) мову за професійним спрямуванням та латинську мови.

Вітчизняні та іноземні студенти  3 курсу медичних, фармацевтичних та міжнародних факультетів спеціальностей «Медицина», «Фармація», «Стоматологія» вивчають  іноземну мову за професійним спрямуванням (підготовка до ЄДКІ (КРОК 1)).

Вітчизняні студенти І та ІІІ 4 курсу медичних факультетів спеціальностей «ФТЕТ» й «ТМЛД»  вивчають англійську мову для підготовки до ЄВІ.

Аспіранти ЗДМУ першого та другого років навчання спеціальностей «Медицина», «Педіатрія», «Стоматологія», «Фармація» вивчають дисципліну «Англійська   мова (Upper-Intermediate-Advanced)».

 КУРСИ ЗА ВИБОРОМ:

Студенти 4 курсу медичних факультетів  за спеціальностями «ФТЕТ», «ТМЛД» вивчають курс за вибором «Англійська мова. Підготовка до ЄВІ» (з підготовки до ЄВІ (єдиного вступного іспиту) з англійської мови для вступу до магістратури).

Студенти 3, 4, 5, 6 курсів спеціальностей «Медицина», «Педіатрія» курс за вибором «Англійська мова за професійним спрямуванням (просунутий рівень)».

 КУРСИ ЗА ВИБОРОМ:

Студенти 4 курсу медичних факультетів  за спеціальностями «ФТЕТ», «ТМДЛ» вивчають курс за вибором «Англійська мова: підготовка до ЄВІ» (з підготовки до ЄВІ (єдиного вступного іспиту) з англійської мови для вступу до магістратури).

Студенти 3, 4, 5, 6 курсів спеціальностей «Медицина», «Педіатрія» опановують курс за вибором «Англійська мова за професійним спрямуванням (просунутий рівень)».

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Кафедра готує колег з профільних кафедр університету до викладання фахових дисциплін англійською мовою.

Підготовка студентів на кафедрі базується на принципах забезпечення методичної та інформаційної організації навчального процесу з елементами самостійної роботи, а також на впровадженні нових ефективних форм контролю знань та умінь.

Кожного року колектив кафедри оновлює робочі програми з усіх навчальних дисциплін згідно з навчальним планом ЗДМУ та програм опорних кафедр. Щорічно розробляється та видається навчально-методична література для студентів медичних та фармацевтичних факультетів, магістрантів, аспірантів та слухачів курсів.

В ЗДМУ створена високопродуктивна система з вивчення англійської мови.

Покращення рівня викладання іноземних мов з урахуванням сучасних вимог суспільства - один з пріоритетних напрямків роботи Запорізького державного медичного університету. Разом з плановим оновленням робочих програм для студентів медичних та фармацевтичних факультетів 1 - 3 курсів «Англійська мова» та «Англійська мова за професійним спрямуванням», щорічно колектив кафедри розробляє низку додаткових курсів з англійської мови для студентів, магістрів, аспірантів, викладачів та співробітників університету.

Для студентів, які бажають поглибити свій рівень володіння англійською мовою, працюють різнорівневі курси англійської («EFL - English as a Foreign language») розроблені на базі видавництв Cambridge University Press, Longman, Pearson Education. Студентам старших курсів та магістрантам  пропонується вивчення курсу «Англійська мова для спеціальних цілей» («ESP - English for Specific Purposes»), який базується на методичних комплексах «English in Medicine» та «Professional English in Use» (Cambridge University Press).

У всіх студентів є можливість обрати online курси за вибором: «Англійська мова за професійним спрямуванням (просунутий рівень)» та «Друга іноземна» (німецька чи французька мови).

Аспіранти університету проходять курси з поглибленого вивчення англійської мови різних медичних галузей. Розроблено програму цього курсу за сучасними вимогами Міністерства освіти та науки України, який допоможе слухачам курсу підготуватись до складання міжнародних іспитів з іноземної мови, а також плідно працювати в своїй науковій сфері.

Також працюють курси для викладачів та співробітників університету, які працюють із англомовними студентами (General English of  different levels:  Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate). З 2004 року слухачі отримали 480 сертифікатів з правом викладання фахових дисциплін англійською мовою.

Особливістю всіх курсів на першому етапі є якісний та диференційований відбір слухачів за рівнями володіння мовою згідно міжнародних рекомендацій A Common European Framework of Reference. Наступною, не менш важливою, складовою є чітке тематичне структурування кожного курсу на модулі, направлене на  опанування всіма мовленнєвими навичками: Reading, Listening, Speaking, Writing.

Під час роботи на курсах активно використовуються комп’ютерні класи, інтерактивні дошки та навчально-методичні комплекси з дисциплін, які включають в себе Student’s Book, Work Book, CD/DVD, e-books, що в цілому сприяє якісній подачі, опрацюванню, закріпленню матеріалу та контролю, а також підвищує інтерес та мотивацію контингенту курсів.

Звичайно, така низка курсів потребує постійного підвищення кваліфікації викладачів, тому для забезпечення якісного викладання іноземної мови в університеті, викладачі кафедри щорічно приймають активну участь у різноманітних науково-методичних  програмах, а саме: у науково-методичних та практичних конференціях, семінарах, тренінгах та вебінарах, які проводяться провідними організаціями в галузі методики викладання іноземних мов British Council, Cambridge University, Oxford University, Macmillan та Pearson Education. Знання та навички, які отримані у таких програмах, знаходять відображення під час проведення практичних занять, а також у навчально-методичних та наукових публікаціях викладачів кафедри.

На кафедрі працює розмовний клуб «Speaking Club», де студенти дискутують з носіями мови на різні нагальні теми англійською, а також лінгвістичний клуб «Lingua», на засіданнях якого студенти разом з викладачами обговорюють мовні питання та розглядають аспекти країнознавства, особлива увага приділяється проблемам техніки перекладу медичної літератури та медичної термінології.

Круглий стіл «Англійська мова: спосіб мислення, професійна комунікація та діалог культур» проводиться кафедрою іноземних мов ЗДМУ спільно з Запорізьким національним університетом та Запорізьким національним технічним університетом. Мета заходу – залучити студентів ЗДМУ до діалогу та обміну досвідом вивчення іноземної мови зі студентами інших вишів міста. У рамках заходу учасники готують та презентують доповіді  на такі актуальні теми, як переваги, що їх дає знання іноземної мови, використання англійської мови в професійній сфері, у подорожах, стажуваннях, спілкуванні з представниками інших країн; національні особливості святкування традиційних свят в різних країнах. Мова проведення заходів – англійська. Найактивніші учасники заходів отримають сертифікати.


НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ

Наукова робота кафедри здійснюється у лінгвістичному й методичному напрямках за темами:

Термінологія і термінографія: теорія, практика, тенденції розвитку (керівник – д. філол. н., проф. В. І.Скибіна).

Удосконалення прийомів, методів і засобів формування професійно-орієнтованої комунікативної компетентності у студентів медичного вишу (керівник – к. пед. н., доц. Г. К. Волкова).

За планом виконується НДР кафедри  «Лінгвістична та педагогічна парадигми у формуванні іншомовної комунікації студента медичного вузу», номер державної реєстрації № 0116У005351.
 

СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ

Кафедра надає професійну допомогу адміністрації, кафедрам ЗДМУ, органам охорони здоров’я і окремим громадянам у перекладі документації, листів, наукових матеріалів тощо.

У 2016 році «Мовний Центр Поліглот», який є офіційним Кембриджським екзаменаційним центром, і Запорізький державний медичний університет, уклали Меморандум про партнерство. Цей меморандум про партнерство відображає бажання Університету стати Cambridge Preparation Centre (Кембриджський Підготовчий Центр») та дозволяє використовувати назву Cambridge Preparation Centre та логотип екзаменів.

Для всіх категорій бажаючих на кафедрі працює програма дистанційного вивчення англійської мови SMRT, розроблена Канадським коледжем англійської мови (Canadian College of English Language), Ванкувер, Канада. Програма включає рівневі курси англійської мови (ESL), а також спеціальний курс «Англійська мова для медичної сфери» («Health Sciences»). Раз у місяць для курсантів SMRT та всіх бажаючих проводяться засідання Розмовного Клубу (Speaking Club), в яких приймають участь як вітчизняні, так і англомовні студенти. Викладачі, залучені до роботи на цих курсах, пройшли спеціальну підготовку, що проводилась викладачами Canadian College of English Language.

Співпраця кафедри іноземних мов ЗДМУ з міжнародним благодійним фондом Caritas Ukraine у рамках волонтерського руху спрямована на розвиток у студентів традицій доброчинної діяльності та здійснення соціальної роботи, виходячи із морально-етичних цінностей. Студенти-волонтери допомагають працівникам дитячого центру при роботі з дітьми зі спеціальними потребами під час майстер-класів та тренінгів, а також під час організації та проведення заходів, реалізації різноманітних соціальних проектів. Найактивніші учасники руху отримають волонтерське посвідчення.

Кафедра співпрацює (участь у наукових конференціях та обмін інформацією) з кафедрою англійської та німецької філології Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, кафедрою іноземних мов професійного спрямування Національного університету «Запорізька політехніка» та кафедрою педагогіки Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка.

 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar