Кафедра мовної підготовки 

Кафедра розташована у приміщенні гуртожитку №4  ЗДМФУ

69035 м. Запоріжжя, вул. Сталеварів 31а, тел.: (061) 233-20-02

Завідувач кафедри –  Катерина Іванівна ГЕЙЧЕНКО, доцент, кандидат педагогічних наук.

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Перші іноземні студенти почали навчатися у Запорізькому медичному інституті з 1973 року. і саме тоді було створено мовну кафедру підготовчого факультету, яку очолила старший викладач Гладун Лідія Данилівна.

          У 1975 році організовано другу мовну кафедру для студентів І-V курсів основних факультетів під керівництвом кандидата педагогічних наук, доцента Гейченко Катерини Іванівни. У 1995 році ці кафедри об’єднали в одну. З 2007 року вона має назву кафедри мовної підготовки іноземних громадян.

         Кафедра мовної підготовки була найбільшою за чисельністю серед кафедр університету. З січня 2017 року з кафедри відділилися викладачі, які працювали у групах довузівського етапу і перейшли до Центру підготовки іноземних громадян.

         За  роки роботи кафедри більше 25 тисяч іноземних громадян зі 101 країни світу пройшли навчання мови в Запорізькому державному медико-фармацевтичному університеті.

         Викладачі кафедри працювали за кордоном: у Алжирі,  Англії,  Афганістані,  Італії,  Кампучії,  КНДР, Лаосі, Малі, Мозамбіці,  Монголії,  Німеччині,  Новій Зеландії, Сирії, Чехії, Польщі, Болгарії  та інших країнах,  де навчали мови студентів, аспірантів та стажерів.

         Кафедра постійно поповнювалась молодими викладачами, вони не тільки забезпечували навчальний процес, а й активно займалися науковою діяльністю та різноманітною позааудиторною роботою зі студентами. За 47 років на кафедрі підготовлено велику кількість іноземців, які понесли культуру та мову України у світ.

         Викладачі кафедри працюють відповідально, творчо, натхненно. Серед них доцент Рагріна Ж.М., яка у 2022р. очолила деканат І міжнародного факультету.

         Зараз на кафедрі працюють досвідчені викладачі:

         -  завідувач кафедри, к.пед.наук, доц. Гейченко Катерина Іванівна;

         - доценти:  к.філ. наук Гриценко О.В., к.пед.наук Рагріна Ж.М., к.пед.наук Сенік Л.М., к.пед.наук Цупікова О.А.;

         - старші викладачі: Богуславська Л.Ф.,  Гнатенко С.А., Коновальчук Н.О., к.філ.наук Кравченко Ю.В.,  Якутіна Т.Г.;

         - викладачі:  Ткаченко В.Ю., Репетун А.К.

         - лаборант:  Захарова А.В. 

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Навчальна дисципліна на основному етапі:

          «Практичний курс української мови як іноземної» (для студентів І – ІІІ курсів спеціальностей «Медицина», «Стоматологія», «Фармація, промислова фармація»).

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Провідне завдання кафедри – якісне формування вторинної мовної особистості під час вивчення іноземцями української мови.

         Це надихає колектив кафедри на опанування міжнародного досвіду у викладанні мов та створення якісної навчально-методичної бази.

За цей час складено 21 навчальну програму з дисципліни «Українська мова як іноземна» для студентів І-ІІІ курсів спеціальностей «Медицина», «Стоматологія», «Фармація, промислова фармація» з українською та англійською мовами навчання. На їх базі розробляються кредитні робочі плани та методичні матеріали до кожного заняття.

         Авторськими колективами кафедри видано 5 підручників, 4 з яких з грифом МОЗ України, більше 100 навчальних посібників та практикумів, 28 методичних рекомендацій, словників та довідників, 20 онлайн курсів із самостійної роботи та вивчення культурних аспектів мови.

         Підготовлено 4 електронні посібники, біля 100 відеоматеріалів до занять, презентації тощо. Щорічно викладачі проводять відкриті заняття та майстер-класи. На кафедрі працює методичний семінар «Школа педагогічної майстерності».

НАУКОВА РОБОТА

За весь період роботи кафедри 18 викладачів захистили кандидатські дисертації, які зараз працюють в Україні, США, Швейцарії та інших країнах.

Колектив  кафедри активно працює над  НДР,  результатом якої є виконання

1 докторської (доц. Рагріна Ж.М.) та пошукова робота з докторського дослідження ( доц. Гриценко О.В.).

         Викладачі постійно висвітлюють свої наукові інтереси у доповідях та тезах.

         Загальна кількість публікацій викладачів кафедри - більше 1000 у наукових збірниках та журналах. Іноземні студенти також роблять перші кроки у науку, вони щорічно виступають з доповідями на студентських наукових конференціях, беруть активну участь у кафедральних та міжнародних олімпіадах, у співавторстві з викладачами публікують свої перші дослідження.

         Колектив кафедри сьогодні працює над новою науковою темою «Сучасні методи формування вторинної особистості під час вивчення української мови як іноземної».

         У розробці беруть участь усі викладачі кафедри, які заохочують до досліджень і своїх студентів.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ВИХОВНА РОБОТА

Мовна підготовка іноземних студентів на кафедрі будується на пошуку засобів розкриття здібностей кожного з них. Цьому сприяє не тільки навчальний процес, а й організація вільного часу.     Під керівництвом викладачів кафедри студенти багато нового дізнаються про історію та культуру українського народу, про Україну, про м. Запоріжжя. Іноземні студенти беруть участь у кафедральних та університетських конкурсах, оглядах, вікторинах, вечорах, фестивалях, у спортивних заходах.

Всю роботу кафедри побудовано на творчій взаємодії викладачів та іноземних студентів.

Співпраця з іншими установами

         Колектив кафедри – член Української асоціації викладачів української мови    та   літератури,  співпрацює  з  Київським національним університетом, Івано-Франківським національним медичним університетом та ін.

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar