Університет сьогодні

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини, променевої діагностики та променевої терапії

Кафедра розташована на базі КНП «Міська лікарня №6» Запорізької міської ради м. Запоріжжя за адресою м. Запоріжжя, вул. Сталеварів 34. Крім того, клінічними базами за напрямком променевої діагностики та променевої терапії є: КНП «Запорізька обласна клінічна лікарня» Запорізької обласної ради (м. Запоріжжя, Оріхівське шосе, 10); ТОВ Медичний центр «Юліс» (м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 80); ТОВ «Медичний центр 36.6» (м. Запоріжжя, проспект Соборний, 232); ТОВ «UniClinic» ( м. Запоріжжя, вул. Покровська, 8).
 
Завідувачка кафедри – Лукашенко Ланна Віталіївна, професор, доктор медичних наук.
 
ІСТОРІЯ КАФЕДРИ
Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини, променевої діагностики та променевої терапії створена 1 січня 2019 року при активній участі завідувача кафедри д.мед.н., професору Сиволапу В.В. на базі кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб з доглядом за хворими ЗДМУ, що була заснована в липні 1966 р. академіком НАН і АМН України, д.м.н., професором Візіром А.Д. (1929–2002 рр.), та курсу променевої діагностики на кафедрі урології. Згодом, після реорганізації ДЗ «ЗМАПО МОЗ України» і ЗДМУ та створення ЗДМФУ у м. Запоріжжя, у 2023 році до основного складу кафедри доєднались співробітники кафедри променевої діагностики ДЗ «ЗМАПО МОЗ України».
 

КАДРОВИЙ СКЛАД КАФЕДРИ:

Верхній ряд: ас.Новіков Є.В., ас.Лисенко В.А., доц. Олійник О.І., ас. Курілец Л.О., проф. Лукашенко Л.В., проф. Сиволап В.В., ас. Познанська К.О., ас.Жеманюк С.П.

Нижний ряд: ас. Візір-Тронова О.В., ас. Полівода С.В., ас. Лихасенко І. В., ас. Кравченко Т.В., ас. Герасько М.П., лаб. Чудновська В.В., лаб. Білюк Г.А., ас. Авраменко Н.Ф.
 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА
Згідно з навчальним планом створено робочі програми та силабуси з наступних навчальних дисциплін:
1. «Пропедевтика внутрішньої медицини» – для студентів 3 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр медицини» галузі знань 22 «Охорона здоров'я» за спеціальністю 222 «Медицина» та освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр педіатрії» галузі знань 22 «Охорона здоров'я» за спеціальністю 228 «Педіатрія»;
2. «Пропедевтика внутрішньої медицини» – для студентів 3 курсу міжнародного факультету (англійською мовою) освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр медицини» галузі знань 22 «Охорона здоров'я» за спеціальністю 222 «Медицина»;
3. «Догляд за хворими (практика)» – для студентів 2 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр медицини» галузі знань 22 «Охорона здоров'я» за спеціальністю 222 «Медицина» та освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр педіатрії» галузі знань 22 «Охорона здоров'я» за спеціальністю 228 «Педіатрія»;
4. «Догляд за хворими (практика)» – для студентів 2 курсу міжнародного факультету (англійською мовою) освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр медицини» галузі знань 22 «Охорона здоров'я» за спеціальністю 222 «Медицина»;
5. «Сестринська практика» – для студентів 3 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр медицини» галузі знань 22 «Охорона здоров'я» за спеціальністю 222 «Медицина» та освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр педіатрії» галузі знань 22 «Охорона здоров'я» за спеціальністю 228 «Педіатрія»;
6. «Сестринська практика» – для студентів 3 курсу міжнародного факультету (англійською мовою) освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр медицини» галузі знань 22 «Охорона здоров'я» за спеціальністю 222 «Медицина»;
7. «Основи кардіології та пульмонології (за професійним спрямуванням)» для студентів 3 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр фізичної терапії, ерготерапії» вищої освіти України галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія».
8. «Клінічна практика з фізичної терапії при порушені діяльності серцево-судинної та дихальної систем» для студентів 3-го курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти України галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія», спеціалізації 227.1 «Фізична терапія» освітньо-професійної програми «Фізична терапія».
9. «Загальна практика – сімейна медицина» – для підготовки лікаря-інтерна – первинна післядипломна спеціалізація , галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 222 «Медицина» , спеціалізація « Загальна практика - сімейна медицина »;
10. «Радіологія» – для студентів 3 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр медицини» галузі знань 22 «Охорона здоров'я» за спеціальністю 222 «Медицина» та освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр педіатрії» галузі знань 22 «Охорона здоров'я» за спеціальністю 228 «Педіатрія»;
11. «Радіологія» – для підготовки магістра стоматології, галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 221 «Стоматологія», кваліфікації професійної «Лікар-стоматолог»;
12. «Радіаційна медицина» – підготовки магістра медицини і магістра педіатрії, галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 222 «Медицина» і 228 «Педіатрія», кваліфікації професійної «Лікар» і «Лікар-педіатр»;
13. «Radiology» – on training Master, Field of study 22 "Health, Specialty 228 «Pediatrics»;
14. «Radio Medicine» – on training Master, Field of study 22 "Health, Specialty 228 «Pediatrics»;
15. «Радіологія» – для підготовки лікаря-інтерна – первинна післядипломна спеціалізація , галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 222 «Медицина» , спеціалізація «Радіологія»;
16. «Медична радіологія» – для підготовки лікаря-інтерна – первинна післядипломна спеціалізація , галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 222 «Медицина» , спеціалізація «Дитяча хірургія»;
17. «Променева діагностика» – для підготовки лікаря-інтерна – первинна післядипломна спеціалізація , галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 222 «Медицина» , спеціалізація «Внутрішні хвороби»;
18. «Променева діагностика» Підготовки лікаря-інтерна – первинна післядипломна спеціалізація , галузі знань 22 «Охорона здоров’я» , спеціальність 222 «Медицина», спеціалізація «Неврологія»;
19. «Радіаційна медицина» Підготовки лікаря-інтерна – первинна післядипломна спеціалізація , галузі знань 22 «Охорона здоров’я» , спеціальність 222 «Медицина», спеціалізація «Оториноларингологія» , «Акушерство та гінекологія», «Інфекційні хвороби», «Офтальмологія», «Урологія», «Клінічна онкологія», «Радіологія», «Анестезіологія та інтенсивна терапія», «Неонатологія», «Педіатрія», «Дитяча хірургія», «Дитяча отоларингологія», «ЗПСМ», «Лабораторна діагностика», «Психіатрія», «Дерматовенерологія», «Дитяча анестезіологія»;
20. «Радіаційна медицина» – для підготовки лікаря-інтерна, первинна післядипломна спеціалізація, галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 222 «Медицина», спеціалізація «Внутрішні хвороби»;
21. «Медична радіологія» – для підготовки лікаря-інтерна, первинна післядипломна спеціалізація, галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 222 «Медицина», спеціалізація «Урологія»;
22. «Рентгенологічне обстеження ЛОР-органів» – для підготовки лікаря-інтерна, первинна післядипломна спеціалізація, галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 222 «Медицина» , спеціалізація «Дитяча оториноларингологія»;
23. «Ультразвукова діагностика» – курс спеціалізації лікарів, галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 222 «Медицина», спеціалізація «Ультразвукова діагностика».
24. Цикли тематичного удосконалення спеціалізації «Рентгенологія», «Ультразвукова діагностика» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» , спеціальність 222 «Медицина».
Оригінальні лекції читаються з використанням мультимедійних технологій, на базі застосунку MS Teams з повною візуалізацією у синхронному онлайн режимі.
Видано методичні рекомендації для практичних занять з усіх навчальних дисциплін для студентів медичних факультетів, а також історії хвороби та навчальні посібники для практичних занять.
Для засвоєння і удосконалення практичної діяльності активно використовуються сучасні технології навчання, зокрема симуляційні тренінги із віртуальним пацієнтом на основі програми Body Interact, завдяки якому є можливість відтворити в реальному часі різноманітні клінічні стани пацієнта, а також потужності високотехнологічного міжкафедрального тренінгові центру ЗДМФУ, та центру ОСКІ, що очолює професор Лукашенко Л.В.
 
НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ
Співробітниками кафедри пропедевтики внутрішньої медицини, променевої діагностики та променевої терапії розвивається напрямок наукових досліджень, заснований першим керівником кафедри академіком НАН і АМН України, професором, доктором медичних наук А.Д. Візіром. У фокусі наукових інтересів знаходяться проблеми кардіології, пульмонології, гастроентерології, алергології, неврології, радіології, радіаційної медицини та променевої діагностики.
На кафедрі активно вивчаються питання судинного та кардіального ремоделювання у хворих на гіпертонічну хворобу, ішемічну хворобу серця, хронічну серцеву недостатність, стану тромбоцитарного гомеостазу при патології внутрішніх органів (запаленні легень, гіпертонічній хворобі, ішемічних ураженнях головного мозку) та дисметаболічного синдрому.
Під керівництвом професора В.В. Сиволапа захищено дві дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук (Михалюк Є.Л., Самура Б.Б.), сімь дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук (Назаренко О.В., Колесник М.Ю.,Туманська Н.В., Познанська К.О., Курілець Л.О., Візір-Тронова О.В., Жеманюк С.П.) та дві роботи на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 – Медицина (Новіков Є.В., Лисенко В.А.). На поточний момент на кафедрі виконується наукова робота на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 – Медицина аспірантки (Богун А.А.).
Викладачами кафедри видані монографії, отримано 18 патентів на корисну модель, 6 нововведень, опубліковано понад 700 статей.
На кафедрі проходять навчання: бакалаври, магістри, інтерни, курсанти спеціалізації, тематичного удосконалення.
 
СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ
Кафедра підтримує тісні наукові зв’язки з науково-дослідними інститутами Києва, Харкова, Вінниці, Львова, Івано-Франківська, Чернівців, Запоріжжя та Дніпра, а саме Державною установою «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України» (м. Київ); Національним інститутом серцево-судинної хірургіі імeні М. М. Амосова (м. Київ); Інститутом Серця МОЗ України (м. Київ); Державною установою «Інститут геронтології ім. Д.Ф.Чеботарьова НАМН України» (м. Київ); Національним медичним університетом імені О.О. Богомольця (м. Київ); Національний університет охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика (м. Київ); Державною установою «Нацiональний iнститут терапії ім. Л.Т. Малої Національної академії медичних наук України» (м. Харків); Харківським національним медичним університетом (м. Харків); Вінницьким національним медичним університетом ім. М. І. Пирогова; Львівським національним медичним університетом (м. Львів); Івано-Франківським національним медичним університетом (м. Івано-Франківськ); ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет»; Дніпровський державний медичний університет (м. Дніпро) та ін.
 
ДІАГНОСТИЧНА ТА КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА
Діагностична і консультативна робота проводиться у відділеннях КНП «Міська лікарня №6» Запорізької міської ради; КНП «Запорізька обласна клінічна лікарня» Запорізької обласної ради; ТОВ Медичний центр «Юліс»; ТОВ «Медичний центр 36.6», UniClinic м. Запоріжжя.
 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar