Університет сьогодні

Кафедра внутрішніх хвороб 1 

Кафедра розташована на території чотирьох комунальних некомерційних підприємств: КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» ЗМР (вул. Перемоги, 80), КНП «Міська клінічна лікарня №4» ЗМР (вул. Оптимістична, 1), КНП «Обласний медичний центр серцево-судинних захворювань» ЗОР (вул. Перемоги, 82), КНП «Обласна клінічна лікарня» ЗОР (Оріхівське шосе, 10).

Завідувач кафедри – Лашкул Дмитро Андрійович, професор, доктор медичних наук.

E-mail: lashkuld@gmail.com

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Кафедра заснована у 1965 році. Засновник – д-р мед. наук, професор Шершньов Володимир Георгійович, завідував кафедрою з 1965 по 1983 рік та ініціював наукові дослідження за проблемою серцево-судинних захворювань.

З 1983 по 1992 рік керував кафедрою д-р мед. наук, професор Б.М. Безбородько.

З 1992 по 2020 рік кафедрою завідував д-р мед. наук, професор В.Д. Сиволап.

З 2020 по 2022 рік кафедрою завідував д-р мед. наук, професор С.М. Кисельов.

З 2022 р. керує кафедрою д-р мед. наук, професор Д.А. Лашкул.

 

СКЛАД КАФЕДРИ:

 

СКЛАД КАФЕДРИ:

д-р мед. наук, професор Лашкул Дмитро Андрійович, д-р мед. наук, професор Сиволап Віктор Денисович, д-р мед. наук, доцент Бідзіля Петро Петрович, канд. мед. наук, доцент Каджарян Віталій Георгійович, канд. мед. наук, доцент Богослав Тетяна Вікторівна, канд. мед. наук, доцент Солов'юк Олександр Олегович, канд. мед. наук, доцент Назаренко Олена Валеріївна, канд. мед. наук, доцент Земляний Ярослав Вадимович, канд. мед. наук, асистент Бондаренко Олексій Павлович, канд. мед. наук, асистент Гура Еліна Юріївна, PhD, асистент Капшитар Наталія Ігорівна, канд. мед. наук, асистент Аравіцький Євген Олегович, аспірант Савченко Юлія Владиславівна, аспірант Коваленко Владислав Андрійович, аспірант Гонтаренко Еліна Олександрівна, лаборант Савченко Лілія Вікторівна..

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

·         Вітчизняні та іноземні студенти 6 курсів медичних факультетів за спеціальностями «Медицина», «Лікувальна справа» та «Педіатрія» вивчають на кафедрі «Внутрішню медицину. Модулі 3 та 4 (кардіологія, ендокринологія)».

·         Вітчизняні та іноземні студенти 4 курсів медичних факультетів за спеціальностями «Медицина», «Лікувальна справа» та «Педіатрія» вивчають на кафедрі «Внутрішню медицину. Модуль 1 (ендокринологія, гастроентерологія, пульмонологія, кардіологія, гематологія та загальні питання внутрішньої медицини).

·         Вітчизняні студенти 1-го та 2-го років навчання за спеціальністю «Фізична терапія, ерготерапія»

·         Підготовка лікаря-спеціаліста на курсах підвищення кваліфікації «Функціональна діагностика» зі спеціальності «Лікар функціональної діагностики».

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Підготовка студентів на кафедрі базується на принципах забезпечення методичної і інформаційної організації аудиторного навчального процесу, самостійної роботи, а також на впровадженні нових ефективних форм контролю компетенцій майбутнього лікаря. Для тестового контролю створено банк завдань «Крок-2», що нараховує понад 4000 тестів.

Згідно до освітнього плану за кредитно-трансферною системою сформовано робочі програми з усіх навчальних дисциплін. Лекції для вітчизняних, іноземних і англомовних студентів читаються виключно з використанням мультимедійних технологій. Видано методичні рекомендації для практичних занять з усіх навчальних дисциплін для вітчизняних і іноземних студентів медичних факультетів, навчальні та навчально-методичні посібники для практичних занять за змістовими модулями (пульмонологія, гастроентерологія, ендокринологія, гематологія), практикуми для самостійної роботи.

 

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

Напрямки наукової роботи кафедри:

·         Діагностика, лікування та реабілітація хворих на гострий коронарний синдром.

·         Тромбо-геморагічні ускладнення інфаркту міокарда, патогенетичні механізми, діагностика, лікування.

·         Інвазивні та фармакологічні методи реваскуляризації міокарда при гострих коронарних синдромах.

·         Інфаркт міокарда у хворих на метаболічний синдром.

·         Особливості клінічного перебігу, гемодинамічні та гуморальні зміни у хворих на ІХС з різними ускладненнями та патологічними станами.

В клініці вперше проведено дослідження і впроваджено в практику системний тромболізіс при гострому інфаркті міокарда на догоспітальному етапі, широко використовуються інвазивні втручання при ішемічній хворобі серця (стентування коронарних судин), впроваджено сучасні електрофізіологічні, променеві методи дослідження, добовий моніторинг артеріального тиску та ритму серця, коронарографія при захворюваннях серцево-судинної системи. Кафедра є науково-методичним центром організації кардіологічної допомоги населенню Запоріжжя та області.

На кафедрі захищено 4 докторських і 16 кандидатських дисертацій, 1 кандидатська дисертація, видано 4 монографії, 3 підручники, 32 навчальних посібників, 12 винаходів, 10 методичних рекомендацій, понад 500 статей.

 

ДІАГНОСТИЧНА І КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА

Лікувальна, діагностична і консультативна робота ведеться у відділеннях КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» ЗМР, КНП «Міська клінічна лікарня №4» ЗМР, КНП «Обласний медичний центр серцево-судинних захворювань» ЗОР, КНП «Обласна клінічна лікарня» ЗОР, а також у відділеннях поза базових лікувальних установ м. Запоріжжя та області за необхідністю.

 

 

 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar