Медичний освітній центр 

Медичний освітній центр Запорізького державного медико-фармацевтичного університету було створено наказом ректора ЗДМУ №336 від 30.10.2013 р. з метою ефективної реалізації цілей і завдань, визначених керівництвом університету, а також концепцією розвитку університету на 2013-2020 рр. Разом з тим, створення Медичного освітнього центру (надалі Центр) було покликане забезпечити виконання обов'язків Запорізького державного медико-фармацевтичного університету перед Європейською Комісією згідно з Проектом № 530519-Tempus-1-2012-1-UK-TEMPUS-JPCR «Створення Міжрегіональної Мережі Національних Центрів Медичної освіти, головним напрямом яких є впровадження проблемно-орієнтованого навчання з використанням віртуальних пацієнтів».
 
Центр створено з метою сприяння:
1. Організації та розвитку високоякісної системи медичної освіти шляхом проведення наукових досліджень у галузі освіти, впровадження та поширення нових освітніх технологій, методів навчання і оцінки результатів навчання;
2. Розробки та впровадження інноваційних педагогічних методів навчання (проблемно-орієнтоване навчання, віртуальні пацієнти і т.д.), включаючи безперервну медичну освіту на засадах інформаційно-комунікативних технологій для розвитку професійних компетенцій студентів, інтернів, лікарів, та інших зацікавлених осіб відповідно до стандартів медичної освіти;
3. Підвищенню педагогічної кваліфікації та інноваційної компетентності професорсько-викладацького складу за рахунок:
організації і проведення навчальних семінарів, тренінгів, конференцій, майстер-класів з питань медичної освіти, нових методів викладання і оцінки за участю провідних вітчизняних та зарубіжних фахівців;
надання інформаційної, методичної, консультативної і організаційної допомоги професорсько-викладацькому складу кафедр ЗДМФУ;
4. Створенню основи для співробітництва між представниками професорсько-викладацького складу ЗДМФУ, урядових та неурядових організацій і т.і. на національному та міжнародному рівнях;
5. Координаційним процесам між вищими медичними навчальними закладами, як всередині країни, так і за кордоном;
 
На центр покладено наступні завдання:
1. Вивчення світового досвіду в області медичної освіти, нових методів викладання і оцінки, їх аналіз, адаптація і поширення;
2. Модернізація існуючих навчальних планів і створення адаптованих планів у зв’язку з впровадженням проблемно-орієнтованого навчання;
3. Розвиток професійних та особистісних якостей професорсько-викладацького складу медичних навчальних закладів ІІ ІV рівня акредитації;
4. Поширення інформації стосовно модернізованих і адаптованих навчальних планів, досягнень, діяльності та оцінки роботи Центру;
5. Розвиток та впровадження ефективних освітніх технологій і систем, включаючи систему онлайн навчання та оцінювання;
6. Залучення в існуючі мережі сталого міжнародного співробітництва (асоціації, коаліції і т.д. ) у сфері медичної освіти та створення нових мереж.
 
Проекти, в реалізації яких бере участь центр:

ePBLnet

TAME

Upcoming projects

Examples of Virtual Patients

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar