Університет сьогодні

 

1.

Доц.

Авраменко М.О.

Перший проректор закладу вищої освіти, доц. закладу вищої освіти каф. фармацевтичної, органічної та біоорганічної  хімії

 

2.

Доц.

Алексєєв О.Г.

Зав. каф. соціальної медицини, громадського здоров`я, медичного та фармацевтичного права

 

3.

Доц.

Алієва О.Г.

Зав. каф. гістології, цитології та ембріології

 

4.

Доц.

Аніщенко М.А.

Доцент закладу вищої освіти каф. соціальної медицини, громадського здоров`я, медичного та фармацевтичного права

 

5.

 

Бавицька Н.М.

Заступник ректора закладу вищої освіти з кадрових питань

 

6.

 

Баранова  Н.В.

Помічник ректора закладу вищої освіти

 

7.

Доц.

Бачурін Г.В.

Зав. каф. урології

 

8.

Проф.

Бєленічев І.Ф.

Зав. каф. фармакології та медичної рецептури з курсом нормальної фізіології

 

9.

Доц.

Бігдан О.А.

Декан II фармфакультету, професор закладу вищої освіти каф. клінічної фармації, фармакотерапії, фармакогнозії та фармацевтичної хімії,

 

10.

Проф.

Білай І.М.

Зав. каф. клінічної фармації, фармакотерапії, фармакогнозії та фармацевтичної хімії

 

11.

Доц.

Біленький С.А.

В.о. зав. каф. клінічної лабораторної діагностики

 

12.

Проф.

Боярська Л.М.

Зав. каф. дитячих хвороб

 

13.

Доц.

Бурлака Б.С.

Доцент закладу вищої освіти каф. технології ліків

 

14.

Проф.

Бушуєва І.В.

Зав. каф. управління і економіки фармації та технології ліків

 

15.

 

Валько Д.Ю.

Студент 1 фармфакультету

 

16.

Доц.

Василенко Г.В.

Доцент закладу вищої освіти каф. патологічної фізіології з курсом нормальної фізіології

 

17.

Доц.

Васецька Л.І.

Керівник Центру підготовки іноземних громадян

 

18.

Проф.

Васюк С.О.

Зав. каф. аналітичної хімії

 

19.

Проф.

Візір В.А.

Проректор закладу вищої освіти з науково-педагогічної роботи, професор закладу вищої освіти каф. внутрішніх хвороб 2

 

20.

Проф.

Воронцова Л.Л.

Зав. каф. лабораторної медицини

 

21.

Проф.

Воротинцев С.І.

Зав. каф. анестезіології та інтенсивної терапії

 

 

22.

 

Галич І.В.

Студент 3 медфакультету

 

 

23.

Проф.

Ганчева О.В.

Зав. каф. патологічної фізіології з курсом нормальної фізіології

 

 

24.

Доц.

Гайдай Н.В.

Доцент закладу вищої освіти каф. акушерства і гінекології

 

 

25.

Доц.

Гейченко К.І.

Зав. каф. мовної підготовки

 

 

26.

Проф.

Гладишев В.В.

Зав. каф. технології ліків

 

 

27.

Проф.

Головаха М.Л.

Зав. каф. травматології та ортопедії

 

 

28.

Доц.

Головко М.Г.

Доцент закладу вищої освіти каф. госпітальної хірургії

 

 

29.

Проф.

Губка В.О.

В.о. зав. каф. госпітальної хірургії

 

 

30.

 

Гущенко В.С.

Студент 1 медфакультету

 

 

31.

Доц.

Данилюк М.Б.

Доцент закладу вищої освіти каф. загальної хірургії та післядипломної хірургічної освіти

 

 

32.

 

Дейнега Л.С.

Головний бухгалтер

 

 

33.

Доц.

Деміденко О.В.

Зав. каф. внутрішніх хвороб 2

 

 

34.

Доц.

Денисенко О.М.

Доцент закладу вищої освіти кафедри фармакогнозії, фармакології та ботаніки

 

 

35.

 

Дмитерко Г.І.

Студент 1 медфакультету

 

 

36.

Проф.

Дорошенко Е.Ю.

Зав. каф. фізичної реабілітації, спортивної медицини, фіз. виховання і здоров'я

 

 

37.

Проф.

Доценко С.Я.

Зав. каф. внутрішніх хвороб 3

 

 

38.

Проф.

Завгородня Н.Г.

Зав. каф. офтальмології

 

 

39.

Проф.

Завгородній С.М.

Зав. каф. загальної хірургії та післядипломної хірургічної освіти

 

 

40.

Доц.

Задирака Д.А.

Доцент закладу вищої освіти каф. інфекційних хвороб

 

 

41.

К.мед.н.

Зінич О.Л.

Доцент закладу вищої освіти каф. анатомії людини, оперативної хірургії та топографічної анатомії

 

 

42.

Доц.

Земляний Я.В.

Доцент закладу вищої освіти каф. внутрішніх хвороб 1 та стимуляційної медицини

 

 

43.

 

Зозуля З.Р.

Студент 2 медфакультету

 

 

44.

Проф.

Іванько О.Г.

Зав. каф. пропедевтики дитячих хвороб

 

 

45.

Доц.

Іваненко Т.В.

Декан II міжнародного факультету, доцент закладу вищої освіти каф. патологічної фізіології з курсом нормальної фізіології,

 

 

46.

Доц.

Іванченко О.З.

Доцент закладу вищої освіти каф. медфізики, біофізики та вищої математики

 

 

47.

Доц.

Іванченко Д.Г.

В.о. зав. каф. біологічної хімії

 

 

48.

 

Канюка Є.

Студент 2 курсу віділення «Фармація» Медичного фахового коледжу

 

 

49.

Проф.

Каплаушенко А.Г.

Зав. каф. фізколоїдної хімії

 

 

50.

 

Кілєєва О.П.

Директор Медичного фахового коледжу ЗДМФУ

 

 

51.

Проф.

Клименко А.В.

Зав. каф. факультетської хірургії

 

 

52.

Проф.

Колесник Ю.М.

Професор закладу вищої освіти каф. патологічної фізіології з курсом нормальної фізіології, ректор закладу вищої освіти

 

 

53.

 

Колеснікова С.І.

Секретар ректора

 

 

54.

Доц.

Количева Н.Л.

В.о. зав. каф. мікробіології, вірусології та імунології

 

 

55.

 

Козак А.А.

Проректор закладу вищої освіти з адміністративно-господарської роботи

 

 

56.

Проф.

Козьолкін О.А.

Зав. каф. неврології

 

 

57.

Доц.

Ковальов О.О.

Зав. каф. онкології, онкохірургії та променевої діагностики

 

 

58.

Доц.

Кокарь О.О.

В.о. зав. каф. терапевтичної, ортопедичної та дитячої стоматології

 

 

59.

 

Коновальська Г.І.

Студент 3 медфакультету

 

 

60.

 

Котляревська Е.В.

Директор ННТЦ «Університетської клініки»

 

 

61.

 

Кравченко Г.В.

Студент 1 медфакультету

 

 

62.

Проф.

Крайдашенко О.В.

Зав. каф. клінічної фармакології, фармації, фармакотерапії і косметології

 

 

63.

Доц.

Кремзер О.А.

Декан I фармацевтичного факультету, доцент закладу вищої освіти каф. природничих дисциплін для іноземних студентів та токсикологічної  хімії

 

 

64.

Проф.

Кривенко В.І.

Зав. каф. терапії, кардіології та неврології ФПО

 

 

65.

Доц.

Куліченко А.К.

Доцент закладу вищої освіти кафедри іноземних мов

 

 

66.

Доц.

Кульбачук О.С.

Зав. каф. загальної практики – сімейної медицини та неврології

 

 

67.

Проф.

Курило В.О.

В.о. зав. каф. психіатрії, психотерапії, загальної та медичної психології, наркології та сексології

 

 

68.

Проф.

Кучеренко Л.І.

Зав. каф. фармацевтичної, органічної та білоорганічнеої хімії

 

 

69.

Проф.

Лашкул Д.А.

Зав. каф. внутрішніх хвороб 1 та симуляційної медицини

 

 

70.

Проф.

Леженко Г.О.

Зав. каф. госпітальної педіатрії

 

 

71.

 

Лихасенко О.Ф.

Студент 1 медфакультету

 

 

72.

Доц.

Лісова О.О.

Доцент закладу вищої освіти кафедри загальної практики – сімейної медицини та врутрішніх хвороб

 

 

73.

Проф.

Лукашенко Л.В.

Зав. каф. пропедевтики внутрішньої медицини, променевої діагностики та променевої терапії

 

 

74.

Доц.

Лур`є К.І.

Доцент закладу вищої освіти каф. медицини катастроф, військової медицини та нейрохірургії

 

 

75.

Проф.

Луценко Н.С.

Зав. каф. хірургії 1

 

 

76.

 

Майєр А.О.

Студент 2 медфакультету

 

 

77.

Проф.

Макуріна Г.І.

Зав. каф. дерматовенерології та косметології з курсом дерматовенерології і естетичної медицини ФПО

 

 

78.

 

Малюченко В.С.

Студент 3 медфакультету

 

 

79.

Доц.

Мартинюк В.Б.

В.о. зав. каф. хірургії 2

 

 

80.

Доц.

Мельнікова О.З.

В.о. зав. каф. медичної фізики, біофізики та вищої математики

 

 

81.

Проф.

Міщенко О.М.

Зав. каф. стоматології післядипломної освіти

 

 

82.

Доц.

Моргунцова С.А.

Проректор закладу вищої освіти з науково-педагогічної, навчальної роботи та якості освіти, доцент закладу вищої освіти каф. фармакології та медичної рецептури з курсом нормальної фізіології

 

 

83.

 

Мороз А.В.

Студент 2 медфакультету

 

 

84.

Доц.

Москвітіна Д.А.

В.о. зав. каф. іноземних мов

 

 

85.

Проф.

Михайловська Н.С.

Зав. каф. загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб

 

 

86.

Проф.

Недельська С.М.

Зав. каф. факультетської педіатрії

 

 

87.

Доц.

Нікіфоров О.А.

Доцент закладу вищої освіти каф. акушерства, гінекології та репродуктивної медицини ФПО

 

 

88.

Проф.

Одинцова В.М.

Професор закладу вищої освіти каф. фармакогнозії, фармакології та ботаніки

 

 

89.

Проф.

Панасенко О.І.

Голова профкому ЗДМФУ, зав. каф. природничих дисциплін для іноземних студентів та токсикологічної  хімії

 

 

90.

 

Пальчик А.О.

Студент 2 медфакультету

 

 

91.

 

Паш А.В.

Студент 2 медфакультету

 

 

92.

 

Пошелюк Д.І.

Студент 3 медфакультету

 

 

93.

Проф.

Перцов В.І.

Зав. каф. медицини катастроф, військової медицини та нейрохірургії

 

 

94.

 

Підкович Н.В.

Помічник ректора закладу вищої освіти

 

 

95.

Доц.

Подсевахіна С.Л.

Зав. каф. внутрішніх хвороб

 

 

96.

Доц.

Полковніков Ю.Ф.

Декан II медичного факультету, доцент закладу вищої освіти каф. патанатомії і судової медицини

 

 

97.

Доц.

Портна О.О.

Доцент закладу вищої освіти каф. фармацевтичної, органічної та біоорганічної хімії

 

 

98.

Доц.

Потоцька О.І.

В.о. зав. каф. гістології, цитології та ембріології

 

 

99.

Доц.

Приходько О.Б.

Зав. каф. медбіології, паразитології та генетики

 

 

100.

Доц.

Пухальська І.О.

Доцент закладу вищої освіти каф. технології ліків

 

 

101.

К.мед.н.

Пучков В.А.

Доцент закладу вищої освіти кафедри акушерства і гінекології

 

 

102.

.Доц.

Рагріна Ж.М

Доцент закладу вищої освіти каф. мовної підготовки

 

 

103.

Проф.

Рижов О.А.

Зав. каф. медичної та фармацевтичної інформатики і новітніх технології

 

 

104.

 

Рижов М.Г.

Начальник юридичного відділу

 

 

105.

 

Розуменко В.Ю.

Студент 2 медфакультету

 

 

106.

Проф.

Рябоконь Ю.Ю.

Директор навчально-наукового інституту післядипломної освіти, професор закладу вищої освіти каф. дитячих інфекційних хвороб

 

 

107.

Проф.

Рябоконь О.В.

Зав. каф. інфекційних хвороб

 

 

108.

Проф.

Рязанов Д.Ю.

Зав. каф. хірургії 2

 

 

109.

Проф.

Самура Б.Б.

Професор закладу вищої освіти каф. внутрішніх хвороб 3

 

 

110.

Доц.

Севальнєв А.І.

Зав. каф. загальної гігієни, медичної екології та профілактичної медицини

 

 

111.

Проф.

Спахі О.В.

Зав. каф. дитячої хірургії

 

 

112.

 

Суліма Т.І.

Студент 1 фармфакультету

 

 

113.

Доц.

Сюсюка В.В.

Доцент закладу вищої освіти кафедри акушерства і гінекології

 

 

114.

Проф.

Тертишний С.І.

Зав. каф. патологічної анатомії і судової медицини

 

115.

 

Тимофіїв М.В.

Студент 1 медфакультету

 

116.

Проф.

Ткаченко Н.О.

Зав. каф. управління та економіки фармації

 

117.

Проф.

Тржецинський С.Д.

Зав. каф. фармакогнозії, фармакології та ботаніки

 

118.

Проф.

Троян В.І.

Зав. каф. оториноларингології

 

119.

Проф.

Туманський В.О.

Проректор закладу вищої освіти з наукової роботи, професор закладу вищої освіти каф. паталогічної анатомії і судової медицини

 

120.

Доц.

Туманська Н.В.

Доцент закладу вищої освіти кафедри пропедевтики внутрішньої медицини

 

121.

Проф.

Турган О.Д.

Зав. каф. культурології та українознавства

 

122.

Проф.

Усачова О.В.

Зав. каф. дитячих інфекційних хвороб

 

123.

Проф.

Утюж І.Г.

Зав. каф. суспільних дисциплін

 

124.

 

Філіппова Т.В.

Ст. лаб. каф. природничих дисциплін для іноземних студентів та токсикологічної  хімії

 

125.

Доц.

Хромильова О.В.

Професор закладу вищої освіти кафедри фармацевтичної, органічної та біоорганічної хімії

 

126.

 

Чебаненко А.О.

Студент 1 медфакультету

 

127.

Доц.

Черковська Л.Г.

Доцент закладу вищої освіти каф. фармацевтичної хімії

 

128.

Доц.

Чертов С.О.

Зав. каф. пропедевтичної та хірургічної стоматології

 

129.

Доц.

Чугін С.В.

Доцент закладу вищої освіти каф. анатомії людини, оперативної хірургії та топографічної анатомії

 

130.

Доц.

Шаравара Л.П.

Доцент закладу вищої освіти каф. загальної гігієни та екології

 

131.

 

Шелестюк В.О.

Студент 1 медфакультету

 

132.

Доц.

Шишкін М.А.

Декан III медичного факультету, доцент закладу вищої освіти каф. паталогічної анатомії і  судової медицини

 

133.

Доц.

Щербаков М.С.

Доцент закладу вищої освіти кафедри анатомії людини, оперативної хірургії та топографічної анатомії

 

134.

 

Щербина В.М.

Студент 1 фармфакультета

 

135.

Доц.

Щербина Р.О.

Доцент закладу вищої освіти кафедри природничих дисциплін для іноземних студентів та токсикологічної хімії

 

136.

Доц.

Щуров М.Ф.

Доцент закладу вищої освіти кафедри онкології, онкохірургії та променевої діагностики

 

137.

К.мед.н.

Ярцева Д.О.

Доцент закладу вищої освіти кафедри факультетської педіатрії

 

138.

Доц.

Ясінський Р.М.

Доцент закладу вищої освіти кафедри фтизіатрії і пульмонології

 

139.

 

Яценко С.А.

Студент 1 медфакультет

                           

 

 

 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar