Університет сьогодні

 

1.

Доц.

Авраменко М.О.

Перший проректор, доцент закладу вищої освіти каф. фармацевтичної, органічної та біоорганічної  хімії

2.

Доц.

Алексєєв О.Г.

Учений секретар, зав. каф. соціальної медицини, громадського здоров`я, медичного та фармацевтичного права

3.

Доц.

Аніщенко М.А.

Доцент закладу вищої освіти кафедри соціальної медицини, громадського здоров`я, медичного та фармацевтичного права

4.

 

Бавицька Н.М.

Заступник ректора закладу вищої освіти з кадрових питань

5.

 

Баранова Н.В.

Помічник ректора закладу вищої освіти

6.

Доц.

Бачурін Г.В.

Зав. каф. урології

7.

Проф.

Бєленічев І.Ф.

Зав. каф. фармакології та медичної рецептури з курсом нормальної фізіології

8.

Доц.

Бігдан О.А.

Декан 2 фармфакультету, доцент закладу вищої освіти каф. клінічної фармації, фармакотерапії, фармакогнозії та фармацевтичної хімії

9.

Проф.

Білай І.М.

Зав. каф. клінічної фармації, фармакотерапії, фармакогнозії та фармацевтичної хімії

10.

Доц.

Біленький С.А.

В.о. зав. кафедри клінічної лабораторної діагностики

11.

Проф.

Боярська Л.М.

Зав. каф. дитячих хвороб

12.

Доц.

Бурлака Б.С.

Доцент закладу вищої освіти каф. технології ліків

13.

Проф.

Бушуєва І.В.

Зав. каф. управління і економіки фармації та фармацевтичної технології

14.

 

Валько Д.Ю.

Студент 1 фармфакультету

15.

Доц.

Васецька Л.І.

Доцент Центру підготовки іноземних громадян

16.

Доц.

Василенко Г.В.

Доцент закладу вищої освіти каф. патологічної фізіології з курсом нормальної фізіології

17.

Проф.

Васюк С.А.

Зав. каф. аналітичної хімії

18.

Проф.

Візір В.А.

Проректор з науково-педагогічної роботи, професор закладу вищої освіти каф. внутрішніх хвороб 2

19.

Проф.

Воронцова Л.Л.

Зав. каф. лабораторної медицини

20.

Проф.

Воротинцев С.І.

Зав. каф. анестезіології та інтенсивної терапії

21.

 

Галич І.В.

Студент 3 медфакультету

22.

Проф.

Ганчева О.В.

Зав. каф. патологічної фізіології з курсом нормальної фізіології

23.

Доц.

Гейченко К.І.

Зав. каф. мовної підготовки

24.

Проф.

Гладишев В.В.

Зав. каф. технології ліків

25.

Проф.

Головаха М.Л.

Зав. каф. травматології та ортопедії

26.

Доц.

Головко М.Г.

Доцент закладу вищої освіти каф. госпітальної хірургії

27.

 

Гончар В.К.

Заст.ректора закладу вищої освіти з економічних питань

28.

Проф.

Губка В.О.

В.о. зав. каф. госпітальної хірургії

29.

 

Гущенко В.С.

Студент 1 медфакультету

30.

К.мед.н

Данилюк М.Б.

Доцент закладу вищої освіти каф. загальної хірургії та післядипломної хірургічної освіти

31.

 

Дейнега Л.С.

Головний бухгалтер ЗДМФУ

32.

Доц.

Деміденко О.В.

Зав. каф. внутрішніх хвороб 2

33.

Доц.

Денисенко О.М.

Доцент закладу вищої освіти каф. фармакогнозії, фармакології та ботаніки

34.

 

Дмитренко Г.І.

Студент 1 медфакльтету

35.

Проф.

Дорошенко Е.Ю.

Зав. каф. фізичної реабілітації, спортивної медицини, фіз.виховання і здоров’я

36.

Проф.

Доценко С.Я.

Зав. каф. внутрішніх хвороб 3

37.

Проф.

Завгородня Н.Г.

Зав. каф. офтальмології

38.

Проф.

Завгородній С.М.

Зав. каф. загальної хірургії та післядипломної хірургічної освіти

39.

Доц.

Задирака Д.А.

Доцент закладу вищої освіти каф. інфекційних хвороб

40.

Доц.

Земляний Я.В.

Доцент закладу вищої освіти каф. внутрішніх хвороб 1 та симуляційної медицини

41.

К.мед.н

Зінич О.Л.

Доцент закладу вищої освіти каф. анатомії людини, оперативної хірургії та топографічної анатомії

42.

 

Зозуля З.Р.

Студент 2 медфакультету

43.

Проф.

Іванько О.Г.

Зав. каф. пропедевтики дитячих хвороб

44.

Доц.

Іваненко Т.В.

Декан 2 міжнародного факультету, доцент закладу вищої освіти каф. патологічної фізіології з курсом нормальної фізіології

45.

Доц.

Іванченко О.З.

Доцент закладу вищої освіти каф. медичної фізики, біофізики та вищої математики

46.

Доц.

Іванченко Д.Г.

В.о. зав. каф. біологічної хімії

47.

Доц.

Канигіна С.М.

Доцент закладу вищої освіти каф. фізичної реабілітації, спортивної медицини, фіз.виховання і здоров’я

48.

 

Конюка Є.

Студент Медичного фахового коледжу

49.

Проф.

Каплаушенко А.Г.

Зав. каф. фізколоїдної хімії

50.

 

Кілєєва О.П.

Директор Медичного фахового коледжу ЗДМФУ

51.

Проф.

Клименко А.В.

Зав. каф. факультетської хірургії

52.

Проф.

Колесник Ю.М.

В.о. ректора університету, професор закладу вищої освіти каф. патологічної фізіології з курсом нормальної фізіології

53.

 

Колеснікова С.І.

Секретар ректора

54.

Доц.

Количева Н.Л.

В.о. зав. каф. мікробіології, паразитології та імунології

55.

 

Козак А.А.

Проректор з АГР

56.

Проф.

Козьолкін О.А.

Зав. каф. неврології

57.

Проф.

Ковальов О.О.

Зав. каф. онкології, онкохірургії та променевої діагностики

58.

Доц.

Кокарь О.О.

В.о. зав. каф. терапевтичної, ортопедичної та дитячої стоматології

59.

Доц.

Компанієць В.М.

Декан І-го медичного факультету, доцент закладу вищої освіти каф. госпітальної педіатрії 

60.

 

Коновальська Г.І.

Студент 3 медфакультету

61.

 

Котляревська Е.В.

Директор ННТЦ «Університетська клініка»

62.

 

Кравченко Г.В.

Студент 1 медфакультету

63.

Проф.

Крайдашенко О.В.

Зав. каф. клінічної фармакології, фармації, фармакотерапії і косметології

64.

Доц.

Кремзер О.А.

Декан 1-го фармацевтичного факультету, доцент закладу вищої освіти каф. токсикологічної і неорганічної хімії

65.

Проф.

Кривенко В.І.

Зав. каф. терапії, та кардіології

66.

Проф.

Круть Ю.Я.

Зав. каф. акушерства і гінекології

67.

Доц.

Куліченко А.К.

Доцент закладу вищої освіти каф. іноземних мов

68.

Доц.

Кульбачук О.С.

Зав. каф. загальної практики – сімейної медицини

69.

Проф.

Курило В.О.

В.о. зав. каф. психіатрії, психотерапії, загальної та медичної психології, наркології та сексології

70.

Проф.

Кучеренко Л.І.

Зав.каф. фармацевтичної, органічної та біоорганічної  хімії

71.

Проф.

Лашкул Д.А.

Зав. каф. внутрішніх хвороб 1 та симуляційної медицини

72.

Проф.

Леженко Г.О.

Зав. каф. госпітальної педіатрії

73.

 

Лихасенко О.Ф.

Студент 1 медфакультету

74.

Доц.

Лісова О.О.

Доцент закладу вищої освіти каф. загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб

75.

Доц.

Лукашенко Л.В.

Зав. каф. пропедевтики внутрішньої медицини

76.

Доц.

Лур`є К.І.

Доцент закладу вищої освіти каф. медицини катастроф, військової медицини та нейрохірургії

77.

Проф.

Луценко Н.С.

Зав. каф. хірургії 1

78.

 

Майєр А.О.

Студент 2 медфакультету

79.

Проф.

Макуріна Г.І.

Зав.  каф. дерматовенерології та косметології з курсом дерматовенерології і естетичної медицини

80.

 

Малюченко В.С.

Студент 3 медфакультету

81.

Доц.

Мельнікова О.З.

В.о. зав. каф. медичної фізики, біофізики та вищої математики

82.

Проф.

Міщенко О.М.

Зав. каф. стоматології післядипломної освіти

83.

Доц.

Моргунцова С.А.

Проректор закладу вищої освіти з науково-педагогічної та навчальної роботи, доцент закладу вищої освіти  каф. фармакології та медичної рецептури з курсом нормальної фізіології

84.

 

Мороз А.В.

Студент 2 медфакультету

85.

Доц.

Москвітіна Д.А.

В.о. зав. каф. іноземних мов

86.

Проф.

Михайловська Н.С.

Зав. каф. загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб

87.

Проф.

Недельська С.М.

Зав. каф. факультетської педіатрії

88.

Доц.

Нікіфоров О.А.

Доцент закладу вищої освіти каф. акушерства, гінекології та репродуктивної медицини

89.

Проф.

Одинцова В.М.

Професор закладу вищої освіти каф. фармакогнозії, фармакології та ботаніки

90.

Проф.

Панасенко О.І.

Зав. каф. природничих дисциплін для іноземних студентів та токсикологічної  хімії, голова профкому ЗДМФУ

91.

 

Пальчик А.О.

Студент 2 медфакультету

92.

 

Паш А.В.

Студент 2 медфакультету

93.

 

Пошелюк Д.І.

Студент 3 медфакультету

94.

Проф.

Перцов В.І.

Зав. каф. медицини катастроф, військової медицини, анестезіології та нейрохірургії

95.

 

Підкович Н.В.

Помічник ректора закладу вищої освіти

96.

Доц.

Подсевахіна С.Л.

Зав. каф. внутрішніх хвороб

97.

Доц.

Полковніков Ю.Ф.

Декан ІІ-го медичного факультету, доцент закладу вищої освіти каф. патологічної анатомії і судової медицини

98.

Доц.

Портна О.А.

Доцент закладу вищої освіти каф. фармацевтичної, органічної та біоорганічної  хімії

99.

Доц.

Потоцька О.І.

В.о. зав. каф. гістології, цитології та ембріології

100.

Доц.

Приходько О.Б.

Зав. каф. медбіології, паразитології та генетики

101.

Доц.

Пухальська І.О.

Доцент закладу вищої освіти каф. технології ліків

102.

К.мед.н

Пучков В.А.

Доцент закладу вищої освіти каф. акушерства і гінекології

103.

Доц.

Рагріна Ж.М.

Декан 1 міжнародного факультету, доцент закладу вищої освіти каф. мовної підготовки

104.

Проф.

Рижов О.А.

Зав. каф. медичної та фармацевтичної інформатики і новітніх технологій

105.

 

Рижов М.Г.

Начальник юридичного відділу

106.

 

Розуменко В.Ю.

Студент 2 медфакультету

107.

Проф.

Рябоконь Ю.Ю.

В.о. директора навчально-наукового інституту післядипломної освіти, професор закладу вищої освіти каф. дитячих інфекційних хвороб

108.

Проф.

Рябоконь О.В.

Зав. каф. інфекційних хвороб

109.

Проф.

Рязанов Д.Ю.

Зав. каф. хірургії 2

110.

Проф.

Самура Б.Б.

Професор закладу вищої освіти каф. внутрішніх хвороб 3

111.

Доц.

Севальнєв А.І.

Зав. каф. загальної гігієни, медичної екології та профілактичної медицини

112.

Проф.

Спахі О.В.

Зав. каф. дитячої хірургії

113.

 

Суліма Т.І.

Студент 1 фармфакультету

114.

Доц.

Сюсюка В.Г.

Доцент закладу вищої освіти каф. акушерства і гінекології

115.

Проф.

Тертишний С.І.

Зав. каф. патологічної анатомії і судової медицини

116.

 

Тимофіїв М.В.

Студент 1 медфакультету

117.

Проф.

Ткаченко Н.О.

Зав. каф. управління та економіки фармації

118.

Проф.

Тржецинський С.Д.

Зав. каф. фармакогнозії, фармакології та ботаніки

119.

Проф.

Троян В.І.

Зав. каф. оториноларингології

120.

Проф.

Туманський В.О.

Проректор закладу вищої освіти з наукової роботи, професор закладу вищої освіти каф. патологічної анатомії і судової медицини

121.

Доц.

Туманська Н.В.

Доцент закладу вищої освіти каф. пропедевтики внутрішньої медицини

122.

Проф.

Турган О.Д.

Зав. каф. культурології та українознавства

123.

Проф.

Усачова О.В.

Зав. каф. дитячих інфекційних хвороб

124.

Проф.

Утюж І.Г.

Зав. каф. суспільних дисциплін

125.

 

Філіппова Т.В.

Старший лаборант каф. природничих дисциплін для іноземних студентів та токсикологічної  хімії

126.

 

Чебаненко А.О.

Студент 1 медфакультету

127.

Доц.

Черковська Л.Г.

Доцент закладу вищої освіти каф. фармацевтичної, органічної та біоорганічної  хімії

128.

Доц.

Чертов С.О.

Зав. каф. пропедевтичної та хірургічної стоматології

129.

Доц.

Чугін С.В.

Доцент закладу вищої освіти каф. анатомії людини, оперативної хірургії та топографічної анатомії

130.

Доц.

Шаравара Л.П.

Доцент закладу вищої освіти каф. загальної гігієни, медичної екології та профілактичної медицини

131.

 

Шелестюк В.О.

Студент 1 медфакультету

132.

Доц.

Шишкін М.А.

Декан III-го медичного факультету, доцент закладу вищої освіти каф. патологічної анатомії і судової медицини

133.

Доц.

Щербаков М.С.

В.о. зав. каф. анатомії людини, оперативної хірургії та топографічної анатомії

134.

 

Щербина В.М.

Студент 1 фармфакультету

135.

Доц.

Щуров М.Ф.

Доцент закладу вищої освіти каф. онкології, онкохірургії та променевої діагностики

136.

К.мед.н

Ярцева Д.О.

Доцент закладу вищої освіти каф. факультетської педіатрії

137.

Доц.

Ясінський Р.М.

В.о. зав. каф. фтизіатрії і пульмонології

138.

 

Яценко С.А.

Студент 1 медфакультету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar