Перший проректор

Авраменко Микола Олександрович – кандидат фармацевтичних наук, доцент.
Спеціальність – фармація, провізор.
Голова Центральної методичної ради університету.
Член Експертної ради з медицини та фармації ДАК МОН України.

Сфера повноважень:

 1. Організація навчального процесу і контроль за його перебігом.
 2. Контроль за організацією і перебігом різних форм заліків, контрольних робіт, міжсесійних атестацій, іспитів.
 3. Аналіз успішності і пропусків занять та впровадження заходів щодо їх оптимізації.
 4. Розробка графіка навчального процесу і розкладу занять.
 5. Впровадження в навчальний процес нових технологій.
 6. Організація підготовки необхідного навчально-методичного забезпечення та його придбання.
 7. Організація і проведення акредитації і ліцензування університету в цілому, окремих його підрозділів і нових спеціальностей.
 8. Розрахунок штатного розкладу і підготовка пропозицій ректору щодо комплектації кадрів.
 9. Підготовка матеріалів до проведення засідань Вчених рад університету.
 10. Організація роботи Центральної методичної ради університету, контроль роботи циклових методичних комісій і методичної роботи кафедр.
 11. Організація виробничої практики студентів і аналіз її результатів.
 12. Організація і контроль всіх форм післядипломного навчання.
 13. Контроль організації і проведення розподілу випускників.
 14. Контроль виконання індивідуальних планів роботи викладачів і розподілу їх педагогічного навантаження, контроль використання погодинного фонду.
 15. Контроль організації роботи навчального відділу, деканатів, бібліотеки, відділу навчально-методичного забезпечення і підвищення кваліфікації та кафедр.
 16. Організація і проведення науково-методичних конференцій з питань організації і вдосконалення навчального процесу.
 17. Впровадження результатів науково-дослідних і дисертаційних робіт в навчальний процес.
 18. Контроль своєчасного складання звітів з навчальної та навчально-методичної роботи та їх надання у відповідні інстанції.
 19. Узгодження відпусток професорсько-викладацького складу.
 20. Контроль підготовки і проведення поточного і капітального ремонту навчальних корпусів, спортивних споруд і гуртожитків.

Міжнародна діяльність

1. Організація і контроль міжнародної діяльності університету:

2. Організація діяльності деканату міжнародного факультету, деканату підготовчого факультету для іноземних громадян, міжнародного відділу.

3. Організація забезпечення іноземних студентів навчально-методичною літературою.

4. Організація виховної роботи з іноземними студентами, координація роботи земляцтв іноземних студентів, рад гуртожитків, контроль заходів з поліпшення умов проживання іноземних студентів.

5. Організація роботи із залучення іноземних громадян до післядипломних форм навчання: магістратура, стажування, клінічна ординатура, аспірантура.

6. Координація роботи з реєстрації, зняття з реєстрації іноземних громадян, які навчаються в університеті.

7. Взаємодія з питань міжнародної діяльності ЗДМФУ з Українським державним центром міжнародної освіти і науки МОЗ, іншими установами і організаціями.

 

Контактна інформація:
69035, м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 26, к. 115
Тел.: (061)233-50-08

mail@mphu.edu.ua

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar