Університет сьогодні

Бібліотека

Відео про бібліотеку ЗДМФУ

Сайт бібліотеки ЗДМФУ
 
Директор бібліотеки - КАРПЕНКО Тетяна Володимирівна
69035, м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 26.
Тел/факс.: (061)233-60-08, (061) 233-01-75
 
Режим роботи: 8.00-16.00
Перерва 13.00-13.45
Вихідні дні: субота, неділя
е-mail: karpenko.tv@zsmu.zp.ua 
 
Бібліотека Запорізького державного медико-фармацевтичного університету є центром інтегрованого інформаційного забезпечення освітнього та науково-дослідного процесів Університету.
Універсальний фонд бібліотеки на традиційних носіях налічує більше 570 000 примірників і включає навчальну, наукову, художню, довідкову літературу, автореферати та дисертації, тощо. Щорічно бібліотека отримує понад 200 найменувань періодичних видань. Цілеспрямовано ведеться комплектування фонду електронними виданнями, формується електронна бібліотека кафедральних ресурсів, розроблених професорсько-викладацьким складом ЗДМФУ.
Сьогодні до послуг користувачів 4 абонементи, 6 читальних залів. Щорічно бібліотеку відвідують більше 12 тис. читачів, видається понад 800 тис. документів. 
Організовано вільний доступ для користувачів до власних і віддалених електронних інформаційних ресурсів, надаються додаткові сервісні послуги: ксерокопіювання, сканування, роздрукування на принтері. Відкрито вільний доступ до мережі Інтернет за допомогою технології Wi-Fi.
У бібліотеці ЗДМФУ успішно впроваджена автоматизована інформаційна бібліотечна система, яка підтримує всі технологічні процеси бібліотеки: облік та обробку нових надходжень, всі види робіт з фондами, аналіз книгозабезпеченості, реєстрацію та обслуговування читачів. Електронна книговидача забезпечує оперативне обслуговування користувачів на абонементах та в читальних залах.
Ведуться і підтримуються 9 читацьких баз даних, у тому числі Електронний каталог обсягом понад 522 тис. бібліографічних записів, які забезпечують оперативний, багатоаспектний пошук документів з метою їх подальшого замовлення та надання on-line доступу до електронних копій в локальній мережі з усіх ПК бібліотеки та університету, а також в режимі віддаленого доступу.
За результатами пошуку можливо оформити читацьку вимогу на необхідні видання, одержати бібліографічний список видань, переглянути повнотекстові бібліотечні ресурси та зберегти отриману інформацію на електронний носій або відправити електронною поштою.
З метою поширення результатів наукових досліджень університетської спільноти ЗДМФУ, підвищення престижу та рейтингу університету, підтримки відкритого доступу, створено Інституційний Репозитарій університету – IRZSMU.
У 2020 році створено новий багатоцільовий навчально-науковий центр з бібліотекою, оснащений системами віртуальної реальності, потужним відеопроектором, сучасною комп'ютерною технікою.
 
Історична довідка
Наукова бібліотека Запорізького державного медико-фармацевтичного університету починає свою історію, як і університет, від Вищих жіночих педагогічних курсів, відкритих в м. Одесі у 1903 році. У фонді рідкісних видань бібліотеки зберігаються примірники з особистими позначками професорів тих років; бібліотечні книги із печаткою «Библиотека высших женских курсов, г. Одесса»; звіти про роботу курсів, матеріали Держархіву Одеської області”, зшитки часопису «Фармацевт-практикъ» початку ХХ сторіччя. Протягом 1908 року до бібліотеки курсів було придбано бібліотеку професора Смирнова «всего куплено книг на сумму 4026 руб. 85 коп…».
У 1959 році разом з Одеським фармацевтичним інститутом бібліотека була перевезена до м. Запоріжжя.У головному корпусі тепер вже Запорізького фармацевтичного інституту для бібліотеки було виділено приміщення площею в 330 кв. м. Перший директор бібліотеки, тоді ще Запорізького державного фармацевтичного інституту –  Анастасія Матвіївна Новиненко. У різні роки бібліотекою керували Соколова,  Ліля Олександрівна Астахова, Олена Андріївна Шило.
Гордість бібліотеки – фонд рідкісних видань: довідкова та монографічна література з хімії, медицини, фармації ХІХ – початку ХХ століття, серед них: Hager H. Deutche Pharmakopoe (Berlin, 1872), Бремъ А. Жизнь животных : В 6-ти т. (СПб, 1874 - 1880), Російская Фармакопея (СПб, 1880), Вексельбаум А. Очеркъ патологической гистологии съ особенным обращениемъ вніманія на методику изследованія (Х.,1894, Annalender Chemie und Farmacie (Heidelberg, 1832-1914, вып.1-407).
 
Основні напрямки діяльності
• Створення комфортного інформаційно-освітнього середовища для користувачів бібліотеки, розвиток інформаційних, сервісних та інших видів послуг.
• Якісне формування бібліотечного фонду та електронних освітніх ресурсів.
• Доступність інформаційних ресурсів бібліотеки, підвищення ефективності їх використання, розширення мережевого доступу до повнотекстових зарубіжних ресурсів, формування власної електронної бібліотеки.
• Інформаційно-бібліографічна та наукометрична підтримка науковців університету.
• Сприяння моральному, естетичному вихованню особистості, розвитку її творчого потенціалу, формуванню стійкого інтересу до читання.
• Створення і вдосконалення динамічної системи управління бібліотекою на основі принципів менеджменту якості.
• Участь у проектній та інноваційній діяльності.
• Корпоративне бібліотечне співробітництво.
 

 

 

 

4
5
6
7

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar