Головний бухгалтер

ДЕЙНЕГА Людмила Сергіївна.

Сфера повноважень:

 1. Організація бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності та контроль за ощадливим використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів та зберіганням власності університету.
 2. Формування і забезпечення фінансової стійкості облікової політики університету відповідно до законодавства про бухгалтерський облік.
 3. Підготовка та прийняття робочого плану рахунків, форм первинних облікових документів, за якими не передбачені типові форми, а також забезпечення інвентаризації, контроль  проведення господарських операцій, дотримання порядку документообігу.
 4. Забезпечення раціональної організації бухгалтерського обліку і звітності в університеті та підрозділах на основі застосування сучасних технічних засобів та інформаційних технологій, прогресивних форм і методів обліку й контролю.
 5. Формування і своєчасне подання повної і достовірної бухгалтерської інформації про діяльність закладу, його майновий стан, доходи і видатки, а також розробка і здійснення заходів, спрямованих на зміцнення фінансової дисципліни.
 6. Організація обліку майна, зобов'язань і господарських операцій, основних засобів, товарно-матеріальних цінностей і коштів, своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з їх рухом.
 7. Забезпечення законності, своєчасності і правильності оформлення документів, розрахунків із заробітної плати, витрат фонду заробітної плати, правильне нарахування і переказ податків та зборів у державний і місцевий бюджети, а також страхових внесків у державні соціальні фонди.
 8. Контроль дотримання порядку оформлення первинних і бухгалтерських документів, розрахунків і платіжних зобов'язань.
 9. Участь у проведенні економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності закладу за даними бухгалтерського обліку і звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, усунення втрат і непродуктивних витрат.
 10. Запровадження заходів з попередження нестач, незаконної витрати коштів і товарно-матеріальних цінностей, порушень фінансового і господарського законодавства.
 11. Участь в оформленні матеріалів про нестачі і розкрадання коштів та товарно-матеріальних цінностей, контроль передачі в необхідних випадках цих матеріалів у слідчі і судові органи.
 12. Забезпечення суворого дотримання штатної, фінансової і касової дисципліни, законності списання з рахунків бухгалтерського обліку нестач, дебіторської заборгованості та інших втрат, збереження бухгалтерських документів, оформлення і здачі їх у встановленому порядку в архів.
 13. Участь у розробці і впровадженні раціональної планової й облікової документації, прогресивних форм і методів ведення бухгалтерського обліку на основі застосування сучасних засобів обчислювальної техніки.
 14. Забезпечення складання балансу й оперативних зведених звітів про доходи і витрати коштів, про використання бюджету, іншої бухгалтерської і статистичної звітності, подання їх в установленому порядку у відповідні органи.
 15. Надання методичної допомоги працівникам підрозділів університету з питань бухгалтерського обліку, контролю, звітності й економічного аналізу.

 

Контактна інформація :
69035 м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 26
Тел.: (061) 234-16-81

mail@mphu.edu.ua

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar