Перший міжнародний факультет

Перший міжнародний факультет

 

Декан факультету –
Рагріна Жанна Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри мовної підготовки.

69035, м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 31-а
Тел.: (061) 233-15-38
E-mail: ragrina.jm@zsmu.zp.ua

Заступники декана:
Репетун Альона Костянтинівна – викладач кафедри мовної підготовки

Напрям підготовки – довузівська підготовка іноземних студентів для подальшого навчання у ЗВО України за спеціальностями медично-біологічного профілю.

 Навчальна траєкторія:

-  вивчення мови та набуття комунікативних навичок на рівні, достатньому для здійснення подальшої навчальної діяльності, спілкування в навчально-професійній, соціально-побутовій та культурній сферах;

- засвоєння системи предметних знань, необхідних для продовження освіти в ЗВО.

Форма навчання – денна, контрактна.

Мова навчання –  українська.
Термін навчання – 1 рік.

 

Історія факультету

Факультет заснований у 1973 році. Першим деканом факультету був к. мед. н., доцент С.К. Гордієнко (1973–1975). Потім деканат очолювали к. мед. н., доцент В.А. Залізняк (1975–1977), к. мед. н., доцент Ю.М. Нерянов (1977–1282), к. фарм. н., доцент А.Ф. Власенко (1982–2000), к. фарм. н., доцент М.О. Авраменко (2000–2001), к. фарм. н., доцент Н.І. Гнатов (2001–2002), к. фарм. н., доцент Г.Ф. Суховий (2002–2004), к.фарм.н., доцент Д.І. Дочинець (2004-2022). З 2022 року деканом факультету є к.пед. н., доцент Ж.М. Рагріна.

За роки роботи факультету підготовлено для навчання та вступу у вищі навчальні заклади понад 6000 іноземних громадян із 101 країни світу.

 

Навчання студентів

Іноземні студенти вивчають на факультеті українську мову, біологію, математику, фізику, хімію, основи інформатики та обчислювальної техніки, країнознавство.

Навчання ведуть кандидати наук і доценти кафедр мовної підготовки та загальнотеоретичних наук. Багато з них пройшли стажування в країнах Африки, Азії та Латинської Америки.

Викладачі факультету укладають підручники та навчальні посібники, численні навчально-методичні матеріали.

Навчальний рік має два семестри. Наприкінці кожного семестру (січень та червень) студенти складають заліки та іспити з вивчених дисциплін.

Студенти займаються в групах по 10 осіб. Заняття проходять в аудиторіях, оснащених сучасною комп’ютерною технікою. До послуг студентів навчальна бібліотека, читальні зали, мережа Інтернет, комп'ютерні класи.

Після закінчення факультету студенти отримують свідоцтво, що дає право на вступ до вищих навчальних закладів України та країн СНД.

 

Програма розвитку І міжнародногофакультету на 2022-2027 роки

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar