Університет сьогодні

Кафедра внутрішніх хвороб №2

Кафедра розташована на базі КНП «Міська лікарня №7» Запорізької міської ради та КНП "Міська лікарня №10" Запорізької міської ради. 
69118, м. Запоріжжя, вул. Привокзальна, 9
тел./факс.: (061) 289-62-77
Завідувач кафедри –  Деміденко Олександр Вікторович, кандидат медичних наук, доцент. 
 
 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

У зв’язку з потребами навчального процесу і за узгодженням із МОЗ України у жовтні 1994 року наказом ректора Запорізького медичного інституту на базі МСЧ ДП “Радіоприлад” було створено кафедру госпітальної терапії № 1. Її засновником та завідувачем став доктор медичних наук, професор В. А. Візір. За короткий період часу завідуючим і співробітниками знову відкритої кафедри була здійснена велика група організаційно-технічних заходів щодо організації навчально-виховної, методичної, науково-дослідної і лікувальної роботи кафедри. Зокрема, були організовані і технічно оснащені навчальні кімнати, палати для тематичних хворих, комп’ютерний клас, кабінети функціональної діагностики, біохімічна лабораторія. Навчальний процес на кафедрі почався з 1994 року і проводився відповідно до навчальних планів на 5 курсі медичного факультету, а згодом і на 6 курсі медичного факультету. На клінічній базі кафедри було створено курс з функціональної діагностики для ознайомлення студентів п’ятого року навчання із сучасними стандартами діагностики захворювань внутрішніх органів. Згідно з потребами навчального процесу в 2004 році кафедру госпітальної терапії №1 було реорганізовано у кафедру внутрішніх хвороб - 2. У звязку з прийняттям Закону Украйни «Про Вищу освіту» професор Візір В.А., який також є проректором з науково-педагогічної роботи ЗДМУ, з жовтня 2016 року продовжив роботу на кафедрі на посаді професора кафедри, а завідуючим призначено доц. Деміденка О.В.

На сьогодні кафедра внутрішніх хвороб - 2 є базовою кафедрою ЗДМУ терапевтичного та кардіологічного профілю для підготовки лікарів медичного і педіатричного напрямків та є сучасною лікувально-діагностичною базою. У розпорядженні кафедри знаходяться приміщення загальною площею 547м2, у тому числі: 12 аудиторій для проведення практичних занять, комп’ютерний клас, обладнаний 14 комп`ютерами, конференцзал, наукова лабораторія, 4 кабінети функціональної діагностики. В колективі працюють досвідчені викладачі, які мають вчені звання кандидатів і докторів наук та вищі лікарські категорії. Підготовка кадрів з терапії та кардіології здійснюється в інтернатурі, аспірантурі і клінічній ординатурі.

Для адекватної організації навчального процесу використовувалася основна база КУ «Міська лікарня №7» з терапевтичним і спеціалізованими кардіологічним і функціонально-діагностичним відділеннями, де відбувається безпосередня курація хворих. Окрім перерахованих підрозділів є неврологічне, гінекологічне, ЛОР відділення та відділення денного стаціонару поліклініки. 

 

СКЛАД КАФЕДРИ:

 

д. мед. н., професор Візір Вадим Анатолійович, к. мед. н., доцент Деміденко Олександр Вікторович, к. мед. н., доцент Приходько Ігор Борисович, к. мед. н., доцент Садомов Антон Сергійович, к. мед. н., асистент Шолох Сергій Григорович, к. мед. н., асистент Заіка Ігор Вітольдович, к. мед. н., асистент Гончаров Олександр Вікторович, к. мед. н., доцент Буряк Віктор Валерійович, к. мед. н., асистент Овська Олена Генадіївна,  к. мед. н., асистент Школовий Василь Володимирович. 

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

·  Внутрішня медицина, функціональна діагностика, внутрішня медицина (інтернатура,  аспірантура).

·  Вітчизняні, іноземні та англомовні студенти 5 курсу І та ІІ медичних факультетів за спеціальностями «медицина» та «педіатрія» вивчають на кафедрі дисципліну «внутрішня медицина».

·  Вітчизняні та іноземні студенти 5 курсів І та ІІ медичних факультетів за спеціальностями «медицина» та «педіатрія» вивчають на кафедрі курс за вибором «функціональна діагностика».

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Згідно навчального плану за кредитно-трансферною системою створені робочі програми з усіх навчальних дисціплін. Оригінальні лекції для вітчизняних, іноземних і англомовних студентів викладаються з використанням мультимедійного супровіду. Розроблені мультимедійні навчальні програми з ехокардіограйфії, холтерівського моніторування, ендоскопії, онлайн курси з  функціональної діагностики та для самостійної роботи студентів. Створені методичні рекомендації для практичних занять з усіх навчальних дисціплін для викладачів та вітчизняних, іноземних і англомовних студентів І та ІІ медичних факультів.

Підготовка студентів на кафедрі базується на принципах кредитно-трансферної організації навчального процессу з елементами самостійної работи, а також на впровадженні нових ефективних форм контролю знань та навичок. Для поточного та підсумкового тестування створений банк тестових завдань, який нараховує більше 3000 тестів.

 

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

Основна тематика наукової діяльності кафедри присвячена вивченню чинників виникнення, механізмів формування та перебігу патологічних станів серцево-судинної системи, зокрема проблемам серцевої недостатності і артеріальної гіпертензії.

За матеріалами завершених і виконуваних співробітниками кафедри НДР опубліковано більше 850 наукових праць, 18 монографій, 21 патентів Україні на винаходи.

Співробітники кафедри були відзначені рядом грамот і дипломів: професор Візір В.А. у 2000 році був нагороджений Почесною грамотою МОЗ України “За значний особистий внесок у розвиток вітчизняної науки та удосконалення педагогічних процесів, підготовку висококваліфікованих фахівців охорони здоров'я, високий професіоналізм і відданість справі”; доцент Березін О.Є. – дипломом АМН України за цикл робіт з кардіології для молодих учених у 2000 році і дипломом VI Конгресу кардіологів України “За кращу наукову працю по кардіології серед молодих учених”.

Під науковим керівництвом професора Візіра В.А. за час існування кафедри були підготовлені 5 докторів і 26 кандидатів медичних наук. Усі співробітники кафедри мають наукові ступені.

Кафедра внутрішніх хвороб - 2 протягом багатьох років є акредитованою клінічною базою Державного експертного центру МОЗ України.

 

ДІАГНОСТИЧНА І КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА

Викладачі кафедри постійно виконують лікувальну роботу, а також беруть участь у консультативній роботі у відділеннях стаціонару та поліклініки КНП «Міська лікарня № 7 ЗМР» та в інших лікувально-профілактичних закладах міста.

На кафедрі обладнано новий кабінет функціональної діагностики та лабораторію кафедри, які використовуються для наукових досліджень кафедри, у навчальному процесі та в спільній роботі з лікувальним закладом.

 

 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar