Січень

 

Енергія електрична,  що постачається на об'єкти замовника: гуртожитки Запорізького державного медичного університету (код ДК 021:2015 - 09310000-5 Електрична енергія)

 Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2020-12-21-002052-a

 1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Якість електричної енергії має відповідати  вимогам встановленим чинним законодавством України, національними стандартами України, іншими нормативно-технічним документам, в тому числі ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загального призначення», Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг від 12.06.2018 №375 (зі змінами).Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначено з урахуванням діючих державних стандартів якості, яким повинен відповідати відповідний вид товару.

 1. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Закупівля проводиться на очікувану вартість, яка визначена з урахуванням фактичних обсягів споживання електричної енергії у 2020 році та регульованої  ціни (тарифу), що визначаються відповідно до методики (порядку), затвердженої Регулятором ціни на даний вид товару на момент оголошення закупівлі. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України, 1 392 660.00 грн (один мільйон триста дев’яносто дві тисячі шістсот шістдесят грн 00 коп.)

 

Послуги з розподілу електричної енергії та із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2020-12-21-001360-b

 1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Технічні та якісні характеристики повинні відповідати вимогам чинного законодавства України, що пред’являються до даного виду послуги. Місце надання послуг: 69027, Україна, Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ, вул. Космічна, буд. 2В, Комунарський р-н

 1. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Закупівля проводиться на очікувану вартість, яка визначена з урахуванням фактичних обсягів у 2020 році та регульованої  ціни (тарифу), що визначаються відповідно до методики (порядку), затвердженої Регулятором ціни на даний вид товару на момент оголошення закупівлі. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України, 17 990.08 грн (сімнадцять тисяч дев’ятсот дев’яносто грн 00 коп.)

 

Послуги з розподілу електричної енергії та із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2020-12-22-003340-b 

 1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Технічні та якісні характеристики повинні відповідати вимогам чинного законодавства України, що пред’являються до даного виду послуги. Місце надання послуг: 72563, Україна, Запорізька область, смт. Кирилівка, вул. Коса Федотова, буд.7 Якимівський р-н

 1. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Закупівля проводиться на очікувану вартість, яка визначена з урахуванням фактичних обсягів у 2020 році та регульованої  ціни (тарифу), що визначаються відповідно до методики (порядку), затвердженої Регулятором ціни на даний вид товару на момент оголошення закупівлі. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України, 35 105,92грн (тридцять п’ять тисяч сто п’ять грн 92 коп.)

 

Послуги з розподілу електричної енергії та із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2020-12-22-003759-a

 1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Технічні та якісні характеристики повинні відповідати вимогам чинного законодавства України, що пред’являються до даного виду послуги. Місце надання послуг: 69035 Україна, Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ, за адресами навчальних корпусів ЗДМУ

 1. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

Закупівля проводиться на очікувану вартість, яка визначена з урахуванням фактичних обсягів у 2020 році та регульованої  ціни (тарифу), що визначаються відповідно до методики (порядку), затвердженої Регулятором ціни на даний вид товару на момент оголошення закупівлі. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України, 640 487,32 грн (шістсот сорок тисяч чотириста вісімдесят сім грн 32 коп.)

 

Послуги з розподілу електричної енергії та із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2020-12-22-003830-a 

 1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Технічні та якісні характеристики повинні відповідати вимогам чинного законодавства України, що пред’являються до даного виду послуги. Місце надання послуг: 69063, Україна, Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ, вул. Академіка Амосова, буд. 83, Олександрівський р-н

 1. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Закупівля проводиться на очікувану вартість, яка визначена з урахуванням фактичних обсягів у 2020 році та регульованої  ціни (тарифу), що визначаються відповідно до методики (порядку), затвердженої Регулятором ціни на даний вид товару на момент оголошення закупівлі. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України, 287 240,49грн (двісті вісімдесят сім тисяч двісті сорок грн 49 коп.)

 

Проведення сертифікації системи менеджменту якості Навчально-наукового медичного центру «Університетська клініка» Запорізького державного медичного університету на відповідність вимогам державного стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 «Системи менеджменту якості. Вимоги» з подальшою реєстрацією та видачею оригіналу сертифікату за результатами сертифікаційного аудиту (перевірки)

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2020-12-23-015265-c

 1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Проведення сертифікаційного аудиту системи менеджменту якості на відповідність вимогам стандартів ISO 9001:2015, ДСТУ ISO 9001:2015, з видачею належним чином зареєстрованого сертифікату (сертифікатів) ISO (ДСТУ) 9001:2015.

- оцінка опитувальної анкети;

- оцінка і перевірка документації СУЯ Замовника;

- проведення аудиту на місці;

- оформлення, реєстрація та видача сертифікату.

2.      Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про ціни послуг, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах постачальників, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронній системі публічних закупівель". Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України, 15 000,00 грн (п'ятнадцять тисяч грн 00 коп.)

 

Технічне обслуговування автоматичної системи пожежної сигналізації

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2020-12-30-000721-b

 1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

1) Необхідність здійснення технічного нагляду за належним утриманням та організацією експлуатації обладнання Замовника;

2) Необхідність здійснення планових регламентів та профілактичних робіт, які необхідні для утримання обладнання в працездатному стані - щомісячно;

3) Необхідність усунення несправностей за викликом Замовника в межах об’єму поточного ремонту з матеріалу Замовника;

4) Необхідність надання технічної допомоги Замовнику в питаннях, які стосуються експлуатації обладнання (проведення інструктажу, передача інструкцій по експлуатації тощо);

5) Необхідність надання рекомендацій Замовнику, які впливатимуть на покращення роботи обладнання;

6) Необхідність здійснювати пожежний нагляд приміщення за допомогою встановлених Замовником засобів  передачі сигналу на пульт дистанційного контролю за засобами пожежної сигналізації.

2.      Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Закупівля проводиться на очікувану вартість, яка визначена з урахуванням фактичних обсягів у 2020 році. При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про ціни товарів та послуг, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронній системі публічних закупівель. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України, 104 700,00 (сто чотири тисячі сімсот грн 00 коп.)

 

Цілодобове провадження пожежного спостереження за установками пожежної автоматики

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2020-12-30-002826-a

 1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Цілодобове спостереження за системою автоматичної пожежної сигналізації, встановленої на об’єкті, повинно включати в себе:

1)   Цілодобове прийняття та оброблення тривожних оповіщень від пожежної автоматики об'єктів Замовника, що спостерігаються.

2)   Термінове повідомлення Замовника та пожежну службу про отримання сигналів пожежної тривоги.

3)   Передавання в автоматичному режимі єдиного потоку та форматі даних сигналів пожежної тривоги до точки доступу об'єкту спостереження.

4)   Необхідність при отриманні сигналів про несправність пожежної автоматики негайно повідомляти Замовника послуг та суб'єкта, що здійснює технічне обслуговування пожежної автоматики.

При отриманні сигналу «Тривога» з’ясувати причини сповіщення - негайно.

2. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Закупівля проводиться на очікувану вартість, яка визначена з урахуванням фактичних обсягів у 2020 році. При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про ціни товарів та послуг, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронній системі публічних закупівель. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України, 28 200,00 (двадцять вісім тисяч двісті грн 00 коп.)

 

Проведення сертифікації системи менеджменту якості Навчально-наукового медичного центру «Університетська клініка» Запорізького державного медичного університету на відповідність вимогам державного стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 «Системи менеджменту якості. Вимоги» з подальшою реєстрацією та видачею оригіналу сертифікату за результатами сертифікаційного аудиту (перевірки)

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2021-01-11-000810-b

 1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Проведення сертифікаційного аудиту системи менеджменту якості на відповідність вимогам стандартів ISO 9001:2015, ДСТУ ISO 9001:2015, з видачею належним чином зареєстрованого сертифікату (сертифікатів) ISO (ДСТУ) 9001:2015.

- оцінка опитувальної анкети;

- оцінка і перевірка документації СУЯ Замовника;

- проведення аудиту на місці;

- оформлення, реєстрація та видача сертифікату.

2.      Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про ціни послуг, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах постачальників, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронній системі публічних закупівель". Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України, 15 000,00 грн (п'ятнадцять тисяч грн 00 коп.)

 

Тест системи

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2021-01-13-000992-b

 1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Технічні та якісні характеристики повинні відповідати вимогам чинного законодавства України, що пред’являються до даного виду товару. Кожна одиниця товару повинна бути внесена до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення у передбаченому законодавством порядку та дозволена до застосування в медичній практиці на території України

 1. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про ціни товарів та послуг, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронній системі публічних закупівель, комерційні пропозиції. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України, 515 000,00 грн (п’ятсот п'ятнадцять тисяч грн 00 коп.)

 

Електронейроміограф

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2021-01-13-001139-c

 1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Технічні та якісні характеристики повинні відповідати вимогам чинного законодавства України, що пред’являються до даного виду товару. Товар повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення у передбаченому законодавством порядку та дозволений до застосування в медичній практиці на території України

2. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про ціни товарів та послуг, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронній системі публічних закупівель, комерційні пропозиції. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України, 625 000,00 грн (шістсот двадцять п’ять тисяч грн 00 коп.)

 

Книги для бібліотечного фонду

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2021-01-19-000642-b

 1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Технічні та якісні характеристики повинні відповідати вимогам чинного законодавства України, що пред’являються до даного виду товару.

 1. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про ціни товарів та послуг, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронній системі публічних закупівель, комерційні пропозиції. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України, 345 350,00 грн (триста сорок п’ять тисяч триста п’ятдесят грн 00 коп.)

 

Аркушепідбірник з фрикційним поданням з сабельним різаком у комплекті

 

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2021-01-19-001187-c

 1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Технічні та якісні характеристики повинні відповідати вимогам чинного законодавства України, що пред’являються до даного виду товару.

 1. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про ціни товарів та послуг, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронній системі публічних закупівель, комерційні пропозиції. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України, 280 000,00 грн (двісті вісімдесят тисяч триста грн 00 коп.)

 

Газове паливо

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2021-01-19-001510-a

 1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Умови постачання природного газу замовнику повинні відповідати наступним нормативно-правовим актам: Закону України "Про ринок природного газу" «Про ринок природного газу» від 09.04.2015 № 329-VIII; Правилам постачання природного газу, які затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 №2496; іншим нормативно-правовим актам, прийнятими на виконання Закону України "Про ринок природного газу.

 1.  Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі, що закуповується повинні відповідати технічним умовам та стандартам, передбаченим законодавством України діючими на період постачання товару.
 2.  Якість та інші фізико-хімічні характеристики природного газу, який передається, повинні відповідати вимогам ДСТУ 5542-87  «Гази горючі природні для промислового і комунально-побутового призначення. Технічні умови».

Місце надання послуг: 69035, Україна, Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ, вул.Сталеварів, буд.38, Вознесенівський р-н

2. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Закупівля проводиться на очікувану вартість, яка визначена з урахуванням фактичних обсягів у 2020 році. При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про ціни товарів та послуг, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронній системі публічних закупівель". Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України, 236 965,12грн (двісті тридцять шість тисяч дев’ятсот шістдесят п’ять грн 12 коп.)

 

Аналізатори

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2021-01-26-004769-c

 1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Технічні та якісні характеристики повинні відповідати вимогам чинного законодавства України, що пред’являються до даного виду товару. Товар повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення у передбаченому законодавством порядку та дозволений до застосування в медичній практиці на території України

 1. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про ціни товарів та послуг, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронній системі публічних закупівель, комерційні пропозиції. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України, 2 286 000,00 грн (два мільйони  двісті вісімдесят шість тисяч триста грн 00 коп.)

 

Повірка засобів вимірювальної техніки (код ДК 021:2015 – 50430000-8 Послуги з ремонтування і технічного обслуговування високоточного обладнання), в тому числі 2 Лоти: Лот 1 - Повірка засобів вимірювальної техніки, що знаходяться в приміщеннях ЗДМУ; Лот 2 - Повірка засобів вимірювальної техніки, що знаходяться в приміщеннях ННМЦ «Університетська клініка» ЗДМУ

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2021-01-27-005242-c

1.      Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Послуги з Повірки засобів вимірювальної техніки повинні надаватися відповідно до вимог Закону України „Про метрологію та метрологічну діяльність” від 05.06.2014 № 1314-VII, Наказу від 08.02.2016 № 193 «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів»

2. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про ціни товарів та послуг, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виконавців відповідної послуги, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронній системі публічних закупівель, комерційні пропозиції. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України, 373 000,00 грн (триста сімдесят три тисячі грн 00 коп.)

 

Послуги з поточного ремонту, технічного обслуговування та опосвідчення медичного і фізіотерапевтичного обладнання (код ДК 021:2015 – 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання), в тому числі 2 Лоти: Лот 1 - Послуги з поточного ремонту, технічного обслуговування та опосвідчення медичного і фізіотерапевтичного обладнання, що знаходиться у приміщеннях ЗДМУ; Лот 2 - Послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування медичного і фізіотерапевтичного обладнання, що знаходиться у приміщеннях Університетської клініки ЗДМУ

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2021-01-29-001001-a

1.      Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Послуги з поточного ремонту, технічного обслуговування та опосвідчення медичного і фізіотерапевтичного обладнання надаватися відповідно до регламенту, нормативно-технічної або експлуатаційної документації виробника обладнання.

2. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Закупівля проводиться на очікувану вартість, яка визначена з урахуванням фактичних обсягів у 2020 році. При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про ціни товарів та послуг, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виконавців відповідної послуги, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронній системі публічних закупівель, комерційні пропозиції. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України, 360 000,00 грн (триста шістдесят тисяч грн 00 коп.)

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar