Університет сьогодні

Кафедра внутрішніх хвороб №3

Кафедра розташовується на території клінічних баз:

Завідувач кафедри – ДОЦЕНКО Сергій Якович, професор, доктор медичних наук.

Тел.:(061) 766-34-28

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Кафедра заснована у 1975 р. під патронатом заслуженого працівника вищої школи УРСР, доктора медичних наук, професора Я.М. Доценка і мала назву "Госпітальна терапія №2". Науковим напрямком роботи кафедри було дослідження проблеми порушення функції зовнішнього дихання, що дозволило розробити нові підходи до лікування та профілактики.

В 1987–1995 рр. кафедру очолював к. мед. н., доцент С.І. Цимбал, під його керівництвом удосконалено багатопрофільну клінічну базу.

З 1995 по 2007 рр. зав. кафедрою д. мед. н., професор С. М. Поливода впровадив в науковий та педагогічний процес сучасні інструментальні та лабораторні методи діагностики у дослідженні патогенетичних механізмів серцево-судинних захворювань.

З 2007 р. кафедру перейменовано на "Внутрішніх хвороб - 3",  її очолив д. мед. н., професор С.Я. Доценко.

 

СКЛАД КАФЕДРИ:

 

Завідувач кафедри д. мед. н., професор С. Я. Доценко

Професори д. мед. н. Д.Г. Рекалов, д. мед. н. Б.Б. Самура,

Доценти: к. мед. н. Т.Г. Шеховцева; к. мед. н. В.І. Кравченко; к. мед. н. О.В. Кулинич; к. мед. н. С.І. Свистун; к. мед. н. Р.О. Сичов; к. мед. н. М.В. Шевченко; к. мед. н. Р.Л.Кулинич;  к. мед. н. І.В. Чорна, к. біол. н. Коваленко В.А.

Асистенти: к. мед. н. Н.П. Склярова; к. мед. н. І.О.Дацюк; к. мед. н. О.В.Яценко; к. мед. н. В.М.Тягла; к. мед. н. О.С.Тягла; к. мед. н. Н.Г.Риндіна;

Аспіранти очної форми: Крайдашенко О.О., Панасенко М.О.

Лаборанти: старші лаборанти - Н.Г.Кострикіна, Буцький В.В., Акімова Л.С.; лаборант О.Ю.Таран, препаратор С.А.Логінова.

 

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦІПЛІНИ

“Внутрішня медицина“ (модулі «Сучасна практика внутрішньої медицини» та «Невідкладні стани у клініці внутрішньої медицини») – для вітчизняних, іноземних і англомовних студентів 6 курсу медичного факультету, в т.ч. після навчання в медичному коледжі, за спеціальностями «медицина» та «педіатрія». Кафедра є випускною з дисципліни "внутрішня медицина".

“Професійні хвороби“ - для вітчизняних, іноземних і англомовних студентів 5 курсу за спеціальністю «медицина» та «педіатрія».

“Клінічна імунологія та алергологія“ – для вітчизняних, іноземних і англомовних студентів 5 курсу, в т.ч. після навчання в медичному коледжі, за спеціальністю «медицина», «педіатрія», «стоматологія» та для магістрів за спеціальністю «лабораторна діагностика».

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Підготовка студентів на кафедрі є практично-орієнтованою та базується на роботі біля ліжка хворого з опрацюванням методів клінічного мислення, сучасних лабораторних та інструментальних методів діагностики і диференційної діагностики терапевтичних захворювань, роботи з лікарняною медичною документацією, залучення студентів до чергувань у клініці, приймальному відділенні, відділеннях невідкладної допомоги, поліклініці.

В підготовці студентів на кафедрі перевага віддається самостійній роботі з методичним і інформаційним забезпеченням навчального процесу та впровадженням нових ефективних форм контролю знань-умінь.

Організовано комп’ютерний клас для проведення базового, поточного та заключного тестового контролю. Для підготовки до ліцензійного тестування створено банк тестових завдань «Крок-2» більш ніж з 4000 тестів.

Створено робочі програми з усіх навчальних дисциплін. Оригінальні лекції викладаються з використанням мультимедійних засобів. Розроблено для практичних занять дидактичні матеріали у вигляді пакетів навчальних рентгензнімків, електрокардіограм, спірограм, лабораторних аналізів та ін. Видано тестові практикуми для практичних занять з усіх навчальних дисциплін для студентів медичних факультетів. Зібрано банк навчальної медичної літератури у електронному вигляді для підготовки до практичних занять.

 

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

Коморбідні захворювання в терапевтичній клініці (особливості клінічного перебігу, фактори ризику, біохімічні маркери, прогностичні моделі, сучасні підходи до терапії та профілактики).

Захворювання серцево-судинної системи (структурно-функціональні властивості судин при гіпертонічній хворобі, ішемічній хворобі серця, серцевій недостатності), у тому числі сполучені з іншими терапевтичними хворобами.

Ревматологічні захворювання (сучасні методи діагностики і лікування ревматоїдного артриту).

Захворювання нирок (імунносупресивна терапія гломерулонефритів за сучасними програмами).

Хвороби органів травлення (хелікобактерні ураження).

Пульмонологічна патологія (особливості перебігу постгрипозних пневмоній, ХОЗЛ).

Гематологічні хвороби (особливості уражень внутрішніх органів при хронічних лейкозах)

 

За результатами наукових досліджень в практичну роботу лікарень впроваджено понад 60 нововведень.

На кафедрі підготовлені 4 доктори наук та понад 20 кандидатів медичних наук.

Співробітниками кафедри видано 8 монографій, через МОЗ і МОН України: видано навчальні посібники з диференційної діагностики лихоманок, жовтяниць, імуно-запальних і запальних захворювань нирок та ін.

Отримано більше 30 патентів на винахід та корисну модель, опубліковано понад 700 статей.

 

ДІАГНОСТИЧНА І КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА

Діагностична і консультативна робота виконується у відділеннях стаціонару і поліклініки КУ “Запорізької обласної клінічної лікарні ЗОР“ (300 терапевтичних ліжок у пульмонологічному, алергологічному, імунологічному, нефрологічному, кардіологічному, гастроентерологічному, ревматологічному та гематологічному відділеннях), “Дільничної лікарні на ст. Запоріжжя-2“ та “Університетської клініки ЗДМУ“.

Кафедра є консультативно-методичним центром з терапії в Запорізької області.

Співробітниками кафедри, серед яких є головні спеціалісти області з пульмонології, ревматології, нефрології, гематології проконсультовано понад 31000 хворих з міста та області, зроблено більш ніж 2500 виїздів в район.
 

 

 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar