Березень

Послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування манометрів, що знаходяться у приміщеннях ННМЦ «Університетська клініка» ЗДМУ

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2021-03-01-001882-c

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Ремонт і технічне обслуговування проводиться відповідно до регламенту, нормативно-технічної або експлуатаційної документації виробника. Якість послуги повинна відповідати вимогам законодавства України та інших діючих в Україні нормативно-правових актів щодо якості аналогічних або подібних робіт.

2. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі. 

Закупівля проводиться на очікувану вартість, яка визначена з урахуванням фактичних обсягів у 2020 році. При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про ціни товарів та послуг, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виконавців відповідної послуги, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронній системі публічних закупівель, комерційні пропозиції. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України 3 700.00 грн (три тисячі сімсот грн 00 коп.)

 

Аркушепідбірник з фрикційним поданням з сабельним різаком у комплекті

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2021-03-02-005671-a

  1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Технічні та якісні характеристики повинні відповідати вимогам чинного законодавства України, що пред’являються до даного виду товару.

  1. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про ціни товарів та послуг, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронній системі публічних закупівель, комерційні пропозиції. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України, 280 000,00 грн (двісті вісімдесят тисяч триста грн 00 коп.)

 

Лінійний датчик до цифрової ультразвукової діагностичної системи

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2021-03-02-009702-b 

  1. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

Технічні та якісні характеристики повинні відповідати вимогам чинного законодавства України, що пред’являються до даного виду товару. Товар повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення у передбаченому законодавством порядку та дозволена до застосування в медичній практиці на території України

  1. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про ціни товарів та послуг, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронній системі закупівель, комерційні пропозиції. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України, 341 000,00 грн (триста сорок одна тисяча грн 00 коп.)

 

Обробка каштанів для запобігання ураження їх мінуючою міллю

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2021-03-02-006380-a

  1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Головний очікуваний результат наданих послуг – відсутність масового характеру слідів від ураження мінуючою міллю, що приводить до ослаблення перед початком зими, вимерзанню та послабленню ураженого дерева, а також ураженню навесні додатковими хворобами, шкідниками та раннього випадання листя (до закінчення періоду вегетації)

  1. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про ціни товарів та послуг, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виконавців відповідної послуги, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронній системі публічних закупівель, комерційні пропозиції. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України, 271 500,00 грн (двісті сімдесят одна тисяча п’ятсот грн 00 коп.)

 

Технічне обслуговування та повірка лічильників холодної води, лічильників теплової енергії, манометрів тепла та водопостачання

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2021-03-03-001910-a

  1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

- Виконавець після виконання послуги зі входного контролю зобов’язаний проставити на тепло- лічильниках, лічильниках холодної води та манометрах  повірче тавро, або здійснити запис про проходження повірки у їх паспортах (за наявності), або видати свідоцтво про повірку.

- Виконавець здійснює опломбування вузла обліку теплової енергії, холодної води, манометрів згідно «Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж зі змінами 2015 року», «Правил технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України зі змінами 2015 року».

- Виконавець  після виконання послуг складає акт допуску до експлуатації вузла обліку теплової енергії, холодної води та манометрів, який затверджується керівником енергопостачальної організації.

2. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про ціни товарів та послуг, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виконавців відповідної послуги, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронній системі публічних закупівель, комерційні пропозиції. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України, 52 680,00 грн (п’ятдесят дві тисячі шістсот вісімдесят грн 00 коп.)

 

Капітальний ремонт фасаду (утеплення) навчального корпусу №1 ЗДМУ за адресою: пр. Маяковського, буд.26, м. Запоріжжя» ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (капітальний ремонт і реставрація за кодом CPV ДК 021:2015-45453000-7)

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2021-03-03-002731-a

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Технічні ті якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації. Якість робіт повинна відповідати вимогам законодавства України та інших діючих в Україні нормативно-правових актів щодо якості аналогічних або подібних робіт.

2. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

Очікувана вартість закупівлі робіт з будівництва, капітального ремонту та реконструкції визначається з урахуванням ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», відповідно до розробленої та затвердженої проєктно-кошторисної документації. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України, 21 670 336.00 грн (двадцять один мільйон шістсот сімдесят тисяч триста тридцять шість грн 00 коп.)

 

Стільці учнівські

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2021-03-03-004858-c

1. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

Технічні та якісні характеристики повинні відповідати вимогам чинного законодавства України, що пред’являються до даного виду товару, а саме ДСТУ 22046:2004 Меблі для навчальних закладів. Загальні технічні умови (ГОСТ 22046-2002, ІDT).

2. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про ціни товарів та послуг, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронній системі закупівель, комерційні пропозиції. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України, 436 300,00 грн (чотириста тридцять шість тисяч триста грн 00 коп.)

 

Технічне обслуговування спліт-систем

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2021-03-04-002709-b

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Технічне обслуговування  виконується Учасником (Виконавцем) двічі на рік.

ПЕРЕЛІК РОБІТ з технічного обслуговування кондиціонерів повинен включати:

2. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про ціни товарів та послуг, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виконавців відповідної послуги, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронній системі публічних закупівель, комерційні пропозиції. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України, 82 100,00 грн (вісімдесят дві тисячі сто грн 00 коп.)

 

Тренажери та моделі внутрішніх органів для відпрацювання навичок

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2021-03-04-009649-c

1. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

Закупівля включає тренажери для відпрацювання навичок, анатомічні моделі, симулятори для надання допомоги.Технічні та якісні характеристики повинні відповідати вимогам чинного законодавства України, що пред’являються до даного виду товару.

2. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про ціни товарів та послуг, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронній системі закупівель, комерційні пропозиції. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України, 1 778 158,00 грн (один мільйон сімсот сімдесят вісім тисяч сто п’ятдесят вісім грн 00 коп.)

 

Спектрометр УФ-Вид

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2021-03-04-010135-c

1. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

Спектрометр УФ-Вид для вимірювання спектрів поглинання і пропускання речовин. Призначений для контролю якості сировини, скринінгу активних інгредієнтів, ідентифікації речовин, дослідження кінетичних, ензимних реакцій. Технічні та якісні характеристики повинні відповідати вимогам чинного законодавства України, що пред’являються до даного виду товару.

2. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про ціни товарів та послуг, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронній системі закупівель, комерційні пропозиції. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України, 1 160 620,00 грн (один мільйон сто шістдесят тисяч шістсот двадцять грн 00 коп.)

 

Система ендоскопічної візуалізації для гастро та колоноскопії

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2021-03-04-005937-a 

1. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

Технічні та якісні характеристики повинні відповідати вимогам чинного законодавства України, що пред’являються до даного виду товару. Кожна одиниця товару повинна бути внесена до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення у передбаченому законодавством порядку та дозволена до застосування в медичній практиці на території України

2. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі.

При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про ціни товарів та послуг, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронній системі закупівель, комерційні пропозиції. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України, 3 869 772,00 грн (три мільйони вісімсот шістдесят дев’ять тисяч сімсот сімдесят дві грн 00 коп.)

 

Інвертований мікроскоп для досліджень в світлому полі, фазовому контрасті і флуоресценції

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2021-03-04-011009-c

1. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

Технічні та якісні характеристики повинні відповідати вимогам чинного законодавства України, що пред’являються до даного виду товару. Кожна одиниця товару повинна бути внесена до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення у передбаченому законодавством порядку та дозволена до застосування в медичній практиці на території України

2. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про ціни товарів та послуг, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронній системі закупівель, комерційні пропозиції. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України, 1 761 800,00 грн (один мільйон сімсот шістдесят одна тисяча вісімсот грн 00 коп.)

 

Хімічна продукція органічна різна

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2021-03-05-000138-a

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Технічні та якісні характеристики повинні відповідати вимогам чинного законодавства України, що пред’являються до даного виду товару. Кожна одиниця Товару повинна бути внесена до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення у передбаченому законодавством порядку та дозволена до застосування в медичній практиці на території України.

2. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Закупівля проводиться на очікувану вартість, яка визначена з урахуванням фактичних обсягів у 2020 році. При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про ціни товарів та послуг, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виконавців відповідної послуги, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронній системі публічних закупівель, комерційні пропозиції. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України 26 850.00 грн (двадцять шість тисяч вісімсот п’ятдесят грн 00 коп.)

 

Реагенти для автоматичного аналізатору сечі LAURA XL

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2021-03-05-000713-b

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Технічні та якісні характеристики повинні відповідати вимогам чинного законодавства України, що пред’являються до даного виду товару. Кожна одиниця Товару повинна бути внесена до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення у передбаченому законодавством порядку та дозволена до застосування в медичній практиці на території України.

2. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Закупівля проводиться на очікувану вартість, яка визначена з урахуванням фактичних обсягів у 2020 році. При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про ціни товарів та послуг, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виконавців відповідної послуги, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронній системі публічних закупівель, комерційні пропозиції. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України 146 151.00 грн (сто сорок шість тисяч сто п’ятдесят одна грн 00 коп.)

 

Реагенти для автоматичного аналізатору IMMULITE 1000

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2021-03-05-001034-b

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Технічні та якісні характеристики повинні відповідати вимогам чинного законодавства України, що пред’являються до даного виду товару. Кожна одиниця Товару повинна бути внесена до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення у передбаченому законодавством порядку та дозволена до застосування в медичній практиці на території України.

2. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Закупівля проводиться на очікувану вартість, яка визначена з урахуванням фактичних обсягів у 2020 році. При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про ціни товарів та послуг, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виконавців відповідної послуги, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронній системі публічних закупівель, комерційні пропозиції. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України 289 120.00 грн (двісті вісімдесят дев’ять тисяч сто двадцять грн 00 коп.)

 

Послуги з акредитації освітніх програм (код ДК 021:2015 - 98110000-7 Послуги підприємницьких, професійних та спеціалізованих організацій), в тому числі 6 Лотів: Лот 1 - Послуги з акредитації освітньої програми за спеціальністю Фізична терапія, ерготерапія (перший (бакалаврський) рівень)); Лот 2 – Послуги з акредитації освітньої програми за спеціальністю Стоматологія (другий (магістерський) рівень)); Лот 3 – Послуги з акредитації освітньої програми за спеціальністю Медицина (третій (освітньо-науковий) рівень)); Лот 4 – Послуги з акредитації освітньої програми за спеціальністю Педіатрія (третій (освітньо-науковий) рівень)); Лот 5 – Послуги з акредитації освітньої програми за спеціальністю Стоматологія (третій (освітньо-науковий) рівень)); Лот 6 – Послуги з акредитації освітньої програми за спеціальністю Фармація (третій (освітньо-науковий) рівень))

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2021-03-10-003104-b

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ діє в межах повноважень, наданих відповідно до законодавства. Національне агентство є постійно діючим колегіальним органом, уповноваженим Законом України «Про вищу освіту» на реалізацію державної політики у сфері забезпечення якості вищої освіти. Відповідно до пункту 6 частини 1 статті 18 Закону та пункту 9 Статуту Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, затверджений. постановою Кабінету Міністрів України № 244 від 15.04.2015 року, Національне агентство проводить акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти. При цьому, відповідно до статті 25 Закону та пункту 2 Розділу І Положення про акредитацію освітніх програм за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 11 липня 2019 року № 977 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 серпня 2019 р. за № 880/33851 єдиним суб’єктом уповноваженим на проведення акредитації освітніх програм є Національне агентство. Таким чином, надання послуг з акредитації освітньої програми може бути здійснено замовнику виключно НАЦІОНАЛЬНИМ АГЕНТСТВОМ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ.

2. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про ціни товарів та послуг, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виконавців відповідної послуги, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронній системі публічних закупівель, комерційні пропозиції. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України, 371 404,44 грн (триста сімдесят одна тисяча чотириста чотири грн 44 коп.)

 

Послуги з поточного ремонту і технічного обслуговування автомобілів та тракторів (код CPV ДК 021:2015 - 50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання), в тому числі 3 Лоти: Лот 1 - Послуги з поточного ремонту і технічного обслуговування автомобілів ЗДМУ на території СТО (код CPV ДК 021:2015 – 50112000-3 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування автомобілів) Лот 2 - Послуги з поточного ремонту і технічного обслуговування автотранспорту на території Замовника (код CPV ДК 021:2015 – 50114000-7 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування вантажних автомобілів) Лот 3 - Послуги з поточного ремонту і технічного обслуговування автомобілів ННМЦ «Університетська клініка» ЗДМУ на території СТО (код CPV ДК 021:2015 – 50112000-3 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування автомобілів)

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2021-03-12-001678-c 

 1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

1. Технічне обслуговування – комплекс операцій чи операція щодо підтримки працездатності або справності транспортного засобу під час використання  за призначенням, зберігання та транспортування;

2. Послуги надаються відповідно до чинного законодавства України, а також згідно з наступними нормативними документами:

- Правилами надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів, затвердженими наказом Міністерства інфраструктури  України №615 від 28.11.2014 року;

- Положенням про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту, затвердженим Наказом Міністерства транспорту України №102 від 30.03.1998 року.

Орієнтовний обсяг послуг - 2050 нормо-годин (Лот 1), 92 нормо-годин (Лот 2), 174  нормо-годин (Лот 3). Загальна кількість нормо-годин та загальна вартість запасних частин (витратних) матеріалів може змінюватись  в залежності від потреби та складності послуг з ремонту і технічного обслуговування автомобілів за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення загальної ціни договору.

3.  Гарантійний пробіг на встановлені запчастини та надані послуги повинен бути не менше      10 000 км.,  або не менше 6 місяців з дати підписання сторонами Акту здачі - приймання наданих послуг з їх технічного обслуговування.

4. Учасник повинен мати необхідне обладнання для надання послуг за предметом закупівлі.

2. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про ціни товарів та послуг, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виконавців відповідної послуги, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронній системі публічних закупівель, комерційні пропозиції. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України, 622 081,29 (шістсот двадцять дві гривні вісімдесят одна грн 29 коп)

 

Технічні послуги з підтримання доступу до Єдиної державної електронної бази з питань освіти

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2021-03-12-004966-b

 1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Відповідно до Постанови КМУ від 13.07.2011 р. № 752 «Про створення Єдиної державної електронної бази з питань освіти», частини 1 постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 р. № 1060 «Деякі питання функціонування Єдиної державної електронної бази з питань освіти» , наказу Міністерства освіти і науки України від 08.06.2018 р. №620 "Про затвердження положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти" ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНФОРЕСУРС», що належить до сфери управління розпорядника Єдиної державної електронної бази з питань освіти - Міністерства освіти і науки, визначено технічним адміністратором Єдиної державної електронної бази з питань освіти. Технічний адміністратор Єдиної державної електронної бази з питань освіти здійснює заходи із створення, модернізації і супроводження програмного забезпечення Єдиної державної електронної бази з питань освіти, у тому числі її реєстрів, та інформаційно-пошукової системи доступу до її відкритих даних, їх технічного і технологічного забезпечення, збереження та захисту відомостей та даних, надання, тимчасового припинення (блокування) та анулювання доступу до цієї бази та її реєстрів, надання послуг у сфері їх функціонування, а також інші функції, визначені законодавством. Таким чином, надання відповідних послуг може бути здійснено Замовнику виключно ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ІНФОРЕСУРС».

2. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про ціни товарів та послуг, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виконавців відповідної послуги, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронній системі публічних закупівель, комерційні пропозиції. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України, 159 748,56 грн (сто п’ятдесят дев’ять тисяч сімсот сорок вісім грн 56 коп.)

 

Повірка засобів вимірювальної техніки (код ДК 021:2015 – 50430000-8 Послуги з ремонтування і технічного обслуговування високоточного обладнання), в тому числі 2 Лоти: Лот 1 - Повірка засобів вимірювальної техніки, що знаходяться в приміщеннях ЗДМУ; Лот 2 - Повірка засобів вимірювальної техніки, що знаходяться в приміщеннях ННМЦ «Університетська клініка» ЗДМУ

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2021-03-17-002213-c 

1.      Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Послуги з Повірки засобів вимірювальної техніки повинні надаватися відповідно до вимог Закону України „Про метрологію та метрологічну діяльність” від 05.06.2014 № 1314-VII, Наказу від 08.02.2016 № 193 «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів»

2. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про ціни товарів та послуг, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виконавців відповідної послуги, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронній системі публічних закупівель, комерційні пропозиції. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України, 373 000,00 грн (триста сімдесят три тисячі грн 00 коп.)

 

Послуги з підготовки, проведення та обробки результатів тестових компонентів єдиного державного кваліфікаційного іспиту

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2021-03-18-006713-c

 1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

На даний час існує необхідність у проведенні закупівлі послуг з підготовки, проведення та обробки результатів тестових компонентів єдиного державного кваліфікаційного іспиту для Запорізького державного медичного університету на 2021 рік. Для з’ясування можливості здійснення закупівлі вищевказаних послуг проведені переговори з Державною організацією «ЦЕНТР ТЕСТУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ НАПРЯМІВ ПІДГОТОВКИ «МЕДИЦИНА» І «ФАРМАЦІЯ» ПРИ МІНІСТЕРСТВІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ» (далі - ДО «Центр тестування»). ДО «Центр тестування» була створена на підставі Наказу Міністерства охорони здоров’я України від 15.01.1999 № 7 «Про заходи щодо виконання наказу МОЗ України від 14.08.98 № 251 «Про затвердження Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів «Медицина» і «Фармація», яким на неї покладено функції щодо виконання організаційно-методичних робіт з проведення ліцензійних інтегрованих іспитів згідно з Положенням про систему ліцензійних іспитів. Одним зі статутних завдань організації є розробка і впровадження у систему підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я» компонентів Єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ), тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок». Відповідно до нормативно-правових актів, що регулюють питання проведення ліцензійних інтегрованих іспитів, що є нормативною формою державної атестації студентів за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я», діючих державних стандартів вищої освіти та наказів Міністерства охорони здоров’я України від 14.08.1998 № 251 «Про затвердження Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів «Медицина» і «Фармація», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.09.1998 за № 563/3003, від 31.01.2005 № 53 «Про затвердження Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III–IV рівнів акредитації за напрямком підготовки «Медицина», листів департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України від 28.11.2017 № 4.3-17-3690-17 та Міністерства охорони здоров’я України від 28.11.2017 р. № 08.1-30/31652 ДО «Центр тестування» є єдиною організацією, яка здійснює організаційно-методичну роботу, проводить ліцензійні інтегровані іспити та надає дану послугу закладам вищої освіти України, що здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти галузі знань «22 Охорона здоров’я». Таким чином, надання послуг з підготовки, проведення та обробки результатів тестових компонентів єдиного державного кваліфікаційного іспиту, може бути надано замовнику виключно ДО «Центр тестування».

2. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про ціни товарів та послуг, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виконавців відповідної послуги, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронній системі публічних закупівель, комерційні пропозиції. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України, 3 456 820,08грн (три мільйони чотриста п’ятдесят шість тисяч вісімсот двадцять грн 08 коп.)

 

Послуги з підготовки, проведення та обробки результатів тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2021-03-18-004379-b 

 1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

на даний час існує необхідність у проведенні закупівлі послуг з підготовки, проведення та обробки результатів тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів для Запорізького державного медичного університету на 2021 рік. Для з’ясування можливості здійснення закупівлі вищевказаних послуг проведені переговори з Державною організацією «ЦЕНТР ТЕСТУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ НАПРЯМІВ ПІДГОТОВКИ «МЕДИЦИНА» І «ФАРМАЦІЯ» ПРИ МІНІСТЕРСТВІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ» (далі - ДО «Центр тестування»). Державна організація «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я (далі – ДО «Центр тестування», організація), була створена на підставі Наказу Міністерства охорони здоров’я України від 15.01.1999 № 7 «Про заходи щодо виконання наказу МОЗ України від 14.08.98 № 251 «Про затвердження Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів «Медицина» і «Фармація», яким на неї покладено функції щодо виконання організаційно-методичних робіт з проведення ліцензійних інтегрованих іспитів згідно з Положенням про систему ліцензійних іспитів. Відповідно до нормативно-правових актів, що регулюють питання проведення ліцензійних інтегрованих іспитів, що є нормативною формою державної атестації студентів за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я», діючих державних стандартів вищої освіти та наказів Міністерства охорони здоров’я України від 14.08.1998 № 251 «Про затвердження Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів «Медицина» і «Фармація», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.09.1998 за № 563/3003, від 31.01.2005 № 53 «Про затвердження Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III–IV рівнів акредитації за напрямком підготовки «Медицина», листів департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України від 28.11.2017 № 4.3-17-3690-17 та Міністерства охорони здоров’я України від 28.11.2017 р. № 08.1-30/31652 ДО «Центр тестування» є єдиною організацією, яка здійснює організаційно-методичну роботу, проводить ліцензійні інтегровані іспити та надає дану послугу закладам вищої освіти України, що здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти галузі знань «22 Охорона здоров’я». У 2021 році складання та повторне складання ліцензійних інтегрованих іспитів має проводитися відповідно до Графіку, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 02.01.2020 № 1 «Про затвердження Графіка проведення Єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр та тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів для здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, бакалавр та молодший спеціаліст галузі знань «22 Охорона здоров’я» у 2021 році». Таким чином, надання послуг з підготовки, проведення та обробки результатів тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів, може бути здійснено замовнику виключно ДО «Центр тестування».

2. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про ціни товарів та послуг, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виконавців відповідної послуги, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронній системі публічних закупівель, комерційні пропозиції. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України, 713 052,90грн (сімсот тринадцять тисяч п’ятдесят дві грн 90 коп.)

 

Послуги з поточного ремонту, технічного обслуговування та опосвідчення медичного і фізіотерапевтичного обладнання (код ДК 021:2015 – 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання), в тому числі 2 Лоти: Лот 1 - Послуги з поточного ремонту, технічного обслуговування та опосвідчення медичного і фізіотерапевтичного обладнання, що знаходиться у приміщеннях ЗДМУ; Лот 2 - Послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування медичного і фізіотерапевтичного обладнання, що знаходиться у приміщеннях Університетської клініки ЗДМУ.

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2021-03-18-004502-b

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Ремонт і технічне обслуговування проводиться відповідно до регламенту, нормативно-технічної або експлуатаційної документації виробника. Якість послуги повинна відповідати вимогам законодавства України та інших діючих в Україні нормативно-правових актів щодо якості аналогічних або подібних робіт.

2. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Закупівля проводиться на очікувану вартість, яка визначена з урахуванням фактичних обсягів у 2020 році. При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про ціни товарів та послуг, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виконавців відповідної послуги, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронній системі публічних закупівель, комерційні пропозиції. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України 360 000.00 грн (триста шістдесят тисяч грн 00 коп.)

 

Послуги з технічного обслуговування комерційного вузла обліку газу Delta G25

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2021-03-15-005823-c

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Ремонт і технічне обслуговування проводиться відповідно до регламенту, нормативно-технічної або експлуатаційної документації виробника. Якість послуги повинна відповідати вимогам законодавства України та інших діючих в Україні нормативно-правових актів щодо якості аналогічних або подібних робіт.

2. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про ціни товарів та послуг, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виконавців відповідної послуги, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронній системі публічних закупівель, комерційні пропозиції. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України 9 600.00 грн (дев’ять тисяч шістсот грн 00 коп.)

 

Хімічна продукція органічна різна

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2021-03-16-003529-b

 1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Технічні та якісні характеристики повинні відповідати вимогам чинного законодавства України, що пред’являються до даного виду товару.

2. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про ціни товарів та послуг, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виконавців відповідної послуги, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронній системі публічних закупівель, комерційні пропозиції. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України, 1 119 467,00 грн (один мільйон сто дев’ятнадцять тисяч чотириста шістдесят сім грн 00 коп.)

 

Хімічна продукція органічна різна

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2021-03-16-003529-b

 1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Технічні та якісні характеристики повинні відповідати вимогам чинного законодавства України, що пред’являються до даного виду товару.

2. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про ціни товарів та послуг, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виконавців відповідної послуги, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронній системі публічних закупівель, комерційні пропозиції. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України, 1 119 467,00 грн (один мільйон сто дев’ятнадцять тисяч чотириста шістдесят сім грн 00 коп.)

 

Хімічна продукція органічна різна

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2021-03-22-001054-c 

 1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Технічні та якісні характеристики повинні відповідати вимогам чинного законодавства України, що пред’являються до даного виду товару.

2. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про ціни товарів та послуг, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виконавців відповідної послуги, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронній системі публічних закупівель, комерційні пропозиції. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України, 775 095,00 грн (сімсот девяносто пять тисяч девяносто пять грн 00 коп.)

 

Журнали України

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2021-03-24-003942-b

 1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Технічні та якісні характеристики повинні відповідати вимогам чинного законодавства України, що пред’являються до даного виду товару.

2. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про ціни товарів та послуг, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виконавців відповідної послуги, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронній системі публічних закупівель, комерційні пропозиції. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України, 32 000,00 грн (тридцять дві тисячі грн 00 коп.)


Система для вимірювання плетизмографії тіла

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2021-03-24-004092-b

 1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Технічні та якісні характеристики повинні відповідати вимогам чинного законодавства України, що пред’являються до даного виду товару. Кожна одиниця товару повинна бути внесена до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення у передбаченому законодавством порядку та дозволена до застосування в медичній практиці на території України

2. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі.

При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про ціни товарів та послуг, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронній системі закупівель, комерційні пропозиції. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України, 3 658 330,00 грн (три мільйони шістсот п’ятдесят вісім тисяч триста тридцять грн 00 коп.)

 

Тренажери для відпрацювання навичок

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2021-03-24-004159-c

 1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Закупівля включає тренажери для відпрацювання навичок, анатомічні моделі, симулятори для надання допомоги. Технічні та якісні характеристики повинні відповідати вимогам чинного законодавства України, що пред’являються до даного виду товару.

2. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про ціни товарів та послуг, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронній системі закупівель, комерційні пропозиції. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України, 2 151 703,00 грн (два мільйони сто п’ятдесят одна тисяча сімсот три грн 00 коп.)

 

Фармацевтична продукція

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2021-03-25-004380-b

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Технічні та якісні характеристики повинні відповідати вимогам чинного законодавства України, що пред’являються до даного виду товару. Товари повинні бути виготовлені згідно наказу МОЗ №812 від 17.10.2012 року «Про затвердження правил виробництва та контролю якості лікарських засобів в аптеках» та постачальник повинен мати можливість виробництва зазначеного товару в необхідній кількості протягом 2021 року.

2. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Закупівля проводиться на очікувану вартість, яка визначена з урахуванням фактичних обсягів у 2020 році. При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про ціни товарів та послуг, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виконавців відповідної послуги, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронній системі публічних закупівель, комерційні пропозиції. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України 97 650,00 грн (дев’яносто сім тисяч шістсот п’ятдесят грн 00 коп.)

 

Технічне обслуговування та повірка лічильників холодної води, лічильників теплової енергії, манометрів тепла та водопостачання

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2021-03-29-002063-a

  1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

- Виконавець після виконання послуги зі входного контролю зобов’язаний проставити на тепло- лічильниках, лічильниках холодної води та манометрах  повірче тавро, або здійснити запис про проходження повірки у їх паспортах (за наявності), або видати свідоцтво про повірку.

- Виконавець здійснює опломбування вузла обліку теплової енергії, холодної води, манометрів згідно «Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж зі змінами 2015 року», «Правил технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України зі змінами 2015 року».

- Виконавець  після виконання послуг складає акт допуску до експлуатації вузла обліку теплової енергії, холодної води та манометрів, який затверджується керівником енергопостачальної організації.

2. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про ціни товарів та послуг, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виконавців відповідної послуги, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронній системі публічних закупівель, комерційні пропозиції. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України, 52 680,00 грн (п’ятдесят дві тисячі шістсот вісімдесят грн 00 коп.)

 

Хімічна продукція органічна різна

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2021-03-30-001700-b

 1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Технічні та якісні характеристики повинні відповідати вимогам чинного законодавства України, що пред’являються до даного виду товару.

2. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про ціни товарів та послуг, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виконавців відповідної послуги, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронній системі публічних закупівель, комерційні пропозиції. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України, 1 057 512,00 грн (один мільйон п’ятдесят сім тисяч п’ятсот дванадцять грн 00 коп.)

 

 

 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar