Квітень

Послуги з поточного ремонту і технічного обслуговування автомобілів та тракторів

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2021-04-01-003681-c

  1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

1. Поточний ремонт та технічне обслуговування автомобіля Газ 33021, трактор «Foton», трактор «Мотор Січ». Проводиться відповідно до керівництва з експлуатації, а також за допомогою спеціалізованого сервісного обладнання. Орієнтовний обсяг послуг - 92 нормо-годин. Технічне обслуговування – комплекс операцій чи операція щодо підтримки працездатності або справності транспортного засобу під час використання  за призначенням, зберігання та транспортування;

2. Послуги надаються відповідно до чинного законодавства України, а також згідно з наступними нормативними документами:

- Правилами надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів, затвердженими наказом Міністерства інфраструктури  України №615 від 28.11.2014 року;

- Положенням про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту, затвердженим Наказом Міністерства транспорту України №102 від 30.03.1998 року.

2. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про ціни товарів та послуг, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виконавців відповідної послуги, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронній системі публічних закупівель, комерційні пропозиції. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України, 35 880,00 грн (тридцять п’ять тисяч вісімсот вісімдесят грн 00 коп.)

 

Стільці учнівські

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2021-04-01-002849-b

1. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

Технічні та якісні характеристики повинні відповідати вимогам чинного законодавства України, що пред’являються до даного виду товару, а саме ДСТУ 22046:2004 Меблі для навчальних закладів. Загальні технічні умови (ГОСТ 22046-2002, ІDT).

2. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про ціни товарів та послуг, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронній системі закупівель, комерційні пропозиції. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України, 436 300,00 грн (чотириста тридцять шість тисяч триста грн 00 коп.)

 

Тканинні штори рулонні, жалюзі, текстильні вироби

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2021-04-02-004366-c 

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Технічні та якісні характеристики повинні відповідати вимогам чинного законодавства України, що пред’являються до даного виду товару. Заміна неякісного або пошкодженого товару проводиться постачальником у 3 (три) денний термін.  Всі витрати (у тому числі транспортні), пов’язані з виконанням вищезазначених дій, покладаються на постачальника;

2. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Закупівля проводиться на очікувану вартість, яка визначена з урахуванням фактичних обсягів у 2020 році. При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про ціни товарів та послуг, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виконавців відповідної послуги, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронній системі публічних закупівель, комерційні пропозиції. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України 1 068 500,00 грн (один мільйон шістдесят вісім тисяч п’ятсот грн 00 коп.)

 

Реагенти для автоматичного аналізатору IMMULITE 1000

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2021-04-06-003974-c

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Технічні та якісні характеристики повинні відповідати вимогам чинного законодавства України, що пред’являються до даного виду товару. Кожна одиниця Товару повинна бути внесена до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення у передбаченому законодавством порядку та дозволена до застосування в медичній практиці на території України.

2. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Закупівля проводиться на очікувану вартість, яка визначена з урахуванням фактичних обсягів у 2020 році. При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про ціни товарів та послуг, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виконавців відповідної послуги, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронній системі публічних закупівель, комерційні пропозиції. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України 289 120.00 грн (двісті вісімдесят дев’ять тисяч сто двадцять грн 00 коп.)

 

Електрокардіографи

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2021-04-07-001206-b

1. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

Технічні та якісні характеристики повинні відповідати вимогам чинного законодавства України, що пред’являються до даного виду товару. Товар повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення у передбаченому законодавством порядку та дозволена до застосування в медичній практиці на території України

2. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про ціни товарів та послуг, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронній системі закупівель, комерційні пропозиції. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України, 101 648,00 грн (сто одна тисяча шістсот сорок вісім грн 00 коп.)

 

Технічне обслуговування спліт-систем

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2021-04-08-000380-c

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Технічне обслуговування  виконується Учасником (Виконавцем) двічі на рік.

ПЕРЕЛІК РОБІТ з технічного обслуговування кондиціонерів повинен включати:

2. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про ціни товарів та послуг, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виконавців відповідної послуги, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронній системі публічних закупівель, комерційні пропозиції. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України, 82 100,00 грн (вісімдесят дві тисячі сто грн 00 коп.)

 

Тренажери - симулятори для відпрацювання навичок

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2021-04-09-001331-b 

1. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

Закупівля включає тренажери для відпрацювання навичок, анатомічні моделі, симулятори для надання допомоги. Технічні та якісні характеристики повинні відповідати вимогам чинного законодавства України, що пред’являються до даного виду товару.

2. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про ціни товарів та послуг, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронній системі закупівель, комерційні пропозиції. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України, 6 465 147,00 грн (шість мільйонів чотириста шістдесят п’ять тисяч сто сорок сім грн 00 коп.)

 

Фармацевтична продукція

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2021-04-09-008392-a

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Технічні та якісні характеристики повинні відповідати вимогам чинного законодавства України, що пред’являються до даного виду товару. Товар  повинен  мати  відповідні Свідоцтва про державну реєстрацію МОЗ України з Додатками, або інші документи, підтверджуючі, що товар не підлягає обов’язковій державній реєстрації МОЗ України  та Сертифікати відповідності та якості на лікарські засоби, або інші документи, які підтверджують, що товар не підлягає обов’язковій сертифікації в Україні 

2. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі. 

Закупівля проводиться на очікувану вартість, яка визначена з урахуванням фактичних обсягів у 2020 році. При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про ціни товарів та послуг, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виконавців відповідної послуги, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронній системі публічних закупівель, комерційні пропозиції. Постачальник повинен постачати товар Замовнику з урахуванням граничного рівня торговельних надбавок на лікарські засоби та вироби медичного призначення , які відповідають вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» зі змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. № 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення». Ціна пропозиції повинна бути сформована з урахуванням норм постанови Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 р. № 240 «Про референтне ціноутворення на лікарські засоби та вироби медичного призначення, що закуповуються за кошти державного та місцевих бюджетів»Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України 469 280,00 грн (чотириста шістдесят дев’ять тисяч двісті вісімдесят грн 00 коп.)

 

Меблі для гуртожитку

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2021-04-12-001519-c

1. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

Технічні та якісні характеристики повинні відповідати вимогам чинного законодавства України, що пред’являються до даного виду товару.

2. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про ціни товарів та послуг, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронній системі закупівель, комерційні пропозиції. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України, 1 621 896,00 грн (один мільйон шістсот двадцять одна тисяча вісімсот дев’яносто шість грн 00 коп.)

 

Стільці барні

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2021-04-12-001637-c

1. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

Технічні та якісні характеристики повинні відповідати вимогам чинного законодавства України, що пред’являються до даного виду товару.

2. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про ціни товарів та послуг, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронній системі закупівель, комерційні пропозиції. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України, 33 000,00 грн (тридцять три тисячі грн 00 коп.)

 

«Капітальний ремонт фасаду (утеплення) гуртожитку №3 ЗДМУ по вул. Сталеварів, буд. 36, м. Запоріжжя. Коригування» ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (код ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація)

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2021-04-12-002105-c

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Технічні ті якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації. Якість робіт повинна відповідати вимогам законодавства України та інших діючих в Україні нормативно-правових актів щодо якості аналогічних або подібних робіт.

2. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

Очікувана вартість закупівлі робіт з будівництва, капітального ремонту та реконструкції визначається з урахуванням ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», відповідно до розробленої та затвердженої проєктно-кошторисної документації. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України, 8 115 834,00грн (вісім мільйонів сто п'ятнадцять тисяч вісімсот тридцять чотири грн 00 коп.)

 

Фармацевтична продукція

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2021-04-12-003239-с

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Технічні та якісні характеристики повинні відповідати вимогам чинного законодавства України, що пред’являються до даного виду товару. Товар  повинен  мати  відповідні Свідоцтва про державну реєстрацію МОЗ України з Додатками, або інші документи, підтверджуючі, що товар не підлягає обов’язковій державній реєстрації МОЗ України  та Сертифікати відповідності та якості на лікарські засоби, або інші документи, які підтверджують, що товар не підлягає обов’язковій сертифікації в Україні 

2. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Закупівля проводиться на очікувану вартість, яка визначена з урахуванням фактичних обсягів у 2020 році. При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про ціни товарів та послуг, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виконавців відповідної послуги, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронній системі публічних закупівель, комерційні пропозиції. Постачальник повинен постачати товар Замовнику з урахуванням граничного рівня торговельних надбавок на лікарські засоби та вироби медичного призначення , які відповідають вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» зі змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. № 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення». Ціна пропозиції повинна бути сформована з урахуванням норм постанови Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 р. № 240 «Про референтне ціноутворення на лікарські засоби та вироби медичного призначення, що закуповуються за кошти державного та місцевих бюджетів»Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України 526 995,00 грн (п’ятсот двадцять шість тисяч дев’ятсот дев’яносто п’ять грн 00 коп.)

 

Послуги з поточного ремонту і технічного обслуговування снігоприбиральних машин, бензопил, газонокосарок, мотокос

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2021-04-13-004818-a 

 1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

1.  Поточний ремонт та технічне обслуговування техніки (снігозбиральні машини, бензопили, газонокосарки, мотокоси) проводяться відповідно до керівництва з експлуатації, а також за допомогою спеціалізованого сервісного обладнання.

Місце надання послуг - територія ЗДМУ, вул. Сталеварів, буд.31в, Вознесенівський р-н, м.Запоріжжя, Запорізька обл., 69035.

2.  Технічне обслуговування – комплекс операцій чи операція щодо підтримки працездатності або справності техніки під час використання за призначенням, зберігання та транспортування;

Послуги надаються відповідно до чинного законодавства України.

Орієнтовний обсяг послуг – 30,7 нормо-годин. Загальна кількість нормо-годин та загальна вартість запасних частин (витратних) матеріалів може змінюватись  в залежності від потреби та складності послуг з ремонту і технічного обслуговування техніки за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення загальної ціни договору.

Гарантія на встановлені запчастини та надані послуги повинна бути не менше 6 місяців з дати підписання сторонами Акту здачі - приймання наданих послуг з їх технічного обслуговування.

Учасник повинен мати необхідне обладнання для надання послуг за предметом закупівлі.

СТО Учасника повинна здійснювати всі без виключення види діагностики, технічного обслуговування і ремонту техніки Замовника.

Строк надання послуг – протягом 3(трьох) робочих днів з моменту передачі Замовником Учаснику техніки на ремонт або технічне обслуговування .

2. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про ціни товарів та послуг, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виконавців відповідної послуги, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронній системі публічних закупівель, комерційні пропозиції. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України, 11 973 (одинадцять тисяч гривень дев’ятсот сімдесят три грн 00 коп)

 

Пробірки вакуумні для лабораторних досліджень (код ДК 021:2015 - 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні)

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2021-04-14-000543-c

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Технічні та якісні характеристики повинні відповідати вимогам чинного законодавства України, що пред’являються до даного виду товару. Кожна одиниця Товару повинна бути внесена до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення у передбаченому законодавством порядку та дозволена до застосування в медичній практиці на території України.

2. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Закупівля проводиться на очікувану вартість, яка визначена з урахуванням фактичних обсягів у 2020 році. При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про ціни товарів та послуг, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виконавців відповідної послуги, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронній системі публічних закупівель, комерційні пропозиції. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України 61 577,00 грн (шістдесят одна тисяча п’ятсот сімдесят сім грн 00 коп.)

 

Послуги з технічного обслуговування систем газопостачання

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2021-04-14-005297-b

 1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Послуги з технічного обслуговування техніки необхідно виконувати керуючись Кодексом газорозподільних систем,  затвердженим Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015р. № 2494, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.11.2015р. за № 1379/27824, Правилами безпеки систем газопостачання, затвердженими Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.05.2015 № 285, який зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 08 червня 2015 року за № 674/27119

2. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про ціни товарів та послуг, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виконавців відповідної послуги, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронній системі публічних закупівель, комерційні пропозиції. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України, 54 090 (п’ятдесят чотири тисячі гривень дев’яносто грн 00 коп)

 

Технічне обслуговування та повірка лічильників холодної води, лічильників теплової енергії, манометрів тепла та водопостачання

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2021-04-15-000494-c

  1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

- Виконавець після виконання послуги зі входного контролю зобов’язаний проставити на тепло- лічильниках, лічильниках холодної води та манометрах  повірче тавро, або здійснити запис про проходження повірки у їх паспортах (за наявності), або видати свідоцтво про повірку.

- Виконавець здійснює опломбування вузла обліку теплової енергії, холодної води, манометрів згідно «Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж зі змінами 2015 року», «Правил технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України зі змінами 2015 року».

- Виконавець  після виконання послуг складає акт допуску до експлуатації вузла обліку теплової енергії, холодної води та манометрів, який затверджується керівником енергопостачальної організації.

2. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про ціни товарів та послуг, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виконавців відповідної послуги, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронній системі публічних закупівель, комерційні пропозиції. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України, 52 680,00 грн (п’ятдесят дві тисячі шістсот вісімдесят грн 00 коп.)

 

Кондиціонери

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2021-04-16-000572-c

1. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

Технічні та якісні характеристики повинні відповідати вимогам чинного законодавства України, що пред’являються до даного виду товару:

- гарантійний ремонт, заміна неякісного (несправного) товару та його обслуговування проводиться постачальником безкоштовно протягом не менше 24 місяців з дати поставки товару на склад Покупця. Всі витрати (у тому числі транспортні), пов’язані з виконанням вищезазначених дій, покладаються на постачальника.

- товар повинен бути новим, таким, що раніше не використовувався, умови його зберігання не порушені. Дата виробництва товару повинна бути не раніше 2020 року випуску;

- товар повинен не зашкоджувати довкіллю при його застосуванні. У випадку, якщо це неможливо, Учасник повинен вказати необхідні заходи, які необхідно застосовувати для захисту довкілля;

- установка (монтаж: робота та матеріали) товару здійснюється власними силами та за власний рахунок Постачальника.

- у разі поставки неякісного або  ушкодженого  товару Постачальником за власний рахунок буде проведена заміна товару протягом 3-х робочих днів;

- товар (та його упаковка)  повинен  бути цілим, непошкодженим будь-яким чином, недеформованим, запакований  в упаковку виробника.

2. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про ціни товарів та послуг, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронній системі закупівель, комерційні пропозиції. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України, 782 955,00 грн (сімсот вісімдесят дві тисячі дев’ятсот п’ятдесят п’ять грн 00 коп.)

 

Запчастини до автомобілів

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2021-04-16-001376-c 

1. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

Технічні та якісні характеристики повинні відповідати вимогам чинного законодавства України, що пред’являються до даного виду товару:

-  Запропонований до поставки товар є новим, не перебував в експлуатації,  умови його зберігання не порушені. Дата виготовлення не раніше 2020 року.

- У разі поставки неякісного  або ушкодженого  товару Учасником (Постачальником) за власний рахунок   буде проведена заміна товару протягом 3-х робочих днів;

-  Запропонований до поставки  товар не завдаватиме шкоди навколишньому середовищу та  безпечний для здоров’я людей при його використанні;

- Розвантаження товару на склад Замовника буде здійснюватися вантажниками або іншими представниками Учасника (Постачальника);

  - Витрати по доставці та розвантаженню  товару покладаються на Учасника (Постачальника) та включені до  вартості  товару.

2. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про ціни товарів та послуг, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронній системі закупівель, комерційні пропозиції. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України, 291 700,00 грн (двісті дев’яносто одна тисяча сімсот грн 00 коп.)

 

Обладнання для стоматології

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2021-04-20-001212-b 

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Технічні та якісні характеристики повинні відповідати вимогам чинного законодавства України, що пред’являються до даного виду товару. Кожна одиниця Товару повинна бути внесена до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення у передбаченому законодавством порядку та дозволена до застосування в медичній практиці на території України.

2. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про ціни товарів та послуг, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виконавців відповідної послуги, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронній системі публічних закупівель, комерційні пропозиції. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України 1 051 133.00 грн (один мільйон п’ятдесят одна тисяча сто тридцять три грн 00 коп.)

 

Реагенти для автоматичного аналізатору сечі LAURA XL

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2021-04-21-000271-a

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Технічні та якісні характеристики повинні відповідати вимогам чинного законодавства України, що пред’являються до даного виду товару. Кожна одиниця Товару повинна бути внесена до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення у передбаченому законодавством порядку та дозволена до застосування в медичній практиці на території України.

2. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Закупівля проводиться на очікувану вартість, яка визначена з урахуванням фактичних обсягів у 2020 році. При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про ціни товарів та послуг, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виконавців відповідної послуги, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронній системі публічних закупівель, комерційні пропозиції. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України 146 151.00 грн (сто сорок шість тисяч сто п’ятдесят одна грн 00 коп.)

 

Лавки для сидіння

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2021-04-21-001669-b

1. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

Технічні та якісні характеристики повинні відповідати вимогам чинного законодавства України, що пред’являються до даного виду товару.

2. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про ціни товарів та послуг, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронній системі закупівель, комерційні пропозиції. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України, 38 560,00 грн (тридцять вісім тисяч п’ятсот шістдесят грн 00 коп.)

 

Вішалки металеві для душової кімнати

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2021-04-21-003854-a

1. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

Технічні та якісні характеристики повинні відповідати вимогам чинного законодавства України, що пред’являються до даного виду товару.

2. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про ціни товарів та послуг, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронній системі закупівель, комерційні пропозиції. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України, 29 379,00 грн (двадцять дев’ять тисяч триста сімдесят дев’ять грн 00 коп.)

 

Фармацевтична продукція

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2021-04-21-004019-a

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Технічні та якісні характеристики повинні відповідати вимогам чинного законодавства України, що пред’являються до даного виду товару. Товари, які закуповуються, повинні бути виготовлені згідно наказу МОЗ №812 від 17.10.2012 року «Про затвердження правил виробництва та контролю якості лікарських засобів в аптеках»   

2. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Закупівля проводиться на очікувану вартість, яка визначена з урахуванням фактичних обсягів у 2020 році. При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про ціни товарів та послуг, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виконавців відповідної послуги, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронній системі публічних закупівель, комерційні пропозиції. Постачальник повинен постачати товар Замовнику з урахуванням граничного рівня торговельних надбавок на лікарські засоби та вироби медичного призначення , які відповідають вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» зі змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. № 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення». Ціна пропозиції повинна бути сформована з урахуванням норм постанови Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 р. № 240 «Про референтне ціноутворення на лікарські засоби та вироби медичного призначення, що закуповуються за кошти державного та місцевих бюджетів»Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України 97 650,00 грн (дев’яносто сім тисяч шістсот п’ятдесят грн 00 коп.)

 

Вироби для ванних кімнат та кухні

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2021-04-21-003854-a

1. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

Технічні та якісні характеристики повинні відповідати вимогам чинного законодавства України, що пред’являються до даного виду товару.

2. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про ціни товарів та послуг, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронній системі закупівель, комерційні пропозиції. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України, 267 682,00 грн (двісті шістдесят сім тисяч шістсот вісімдесят дві грн 00 коп.)

 

Спектрометр УФ-Вид

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2021-04-23-001623-b 

1. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

Спектрометр УФ-Вид для вимірювання спектрів поглинання і пропускання речовин.

призначений для контролю якості сировини, скринінгу активних інгредієнтів, ідентифікації речовин, дослідження кінетичних, ензимних реакцій. Технічні та якісні характеристики повинні відповідати вимогам чинного законодавства України, що пред’являються до даного виду товару.

2. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі. При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про ціни товарів та послуг, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронній системі закупівель, комерційні пропозиції. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України, 1 160 620,00 грн (один мільйон сто шістдесят тисяч шістсот двадцять грн 00 коп.)

 

Фармацевтична продукція

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2021-04-28-000622-c

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Технічні та якісні характеристики повинні відповідати вимогам чинного законодавства України, що пред’являються до даного виду товару. Товар  повинен  мати  відповідні Свідоцтва про державну реєстрацію МОЗ України з Додатками, або інші документи, підтверджуючі, що товар не підлягає обов’язковій державній реєстрації МОЗ України  та Сертифікати відповідності та якості на лікарські засоби, або інші документи, які підтверджують, що товар не підлягає обов’язковій сертифікації в Україні 

2. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Закупівля проводиться на очікувану вартість, яка визначена з урахуванням фактичних обсягів у 2020 році. При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про ціни товарів та послуг, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виконавців відповідної послуги, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронній системі публічних закупівель, комерційні пропозиції. Постачальник повинен постачати товар Замовнику з урахуванням граничного рівня торговельних надбавок на лікарські засоби та вироби медичного призначення , які відповідають вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» зі змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. № 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення». Ціна пропозиції повинна бути сформована з урахуванням норм постанови Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 р. № 240 «Про референтне ціноутворення на лікарські засоби та вироби медичного призначення, що закуповуються за кошти державного та місцевих бюджетів»Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України 469 280,00 грн (чотириста шістдесят дев’ять тисяч двісті вісімдесят грн 00 коп.)

 

Ноутбуки викладача

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2021-04-28-000838-c

1. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

Технічні та якісні характеристики повинні відповідати вимогам чинного законодавства України, що пред’являються до даного виду товару.

2. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про ціни товарів та послуг, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронній системі закупівель, комерційні пропозиції. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України, 2 137 733,00 грн (два мільйони сто тридцять сім тисяч сімсот тридцять три грн 00 коп.)

 

Технічне обслуговування спліт-систем

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2021-04-28-002689-a

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Технічне обслуговування  виконується Учасником (Виконавцем) двічі на рік.

ПЕРЕЛІК РОБІТ з технічного обслуговування кондиціонерів повинен включати:

2. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про ціни товарів та послуг, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виконавців відповідної послуги, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронній системі публічних закупівель, комерційні пропозиції. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України, 82 100,00 грн (вісімдесят дві тисячі сто грн 00 коп.)

 

Технічне обслуговування та повірка лічильників холодної води, лічильників теплової енергії, манометрів тепла та водопостачання

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2021-04-28-002892-a

  1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

- Виконавець після виконання послуги зі входного контролю зобов’язаний проставити на тепло- лічильниках, лічильниках холодної води та манометрах  повірче тавро, або здійснити запис про проходження повірки у їх паспортах (за наявності), або видати свідоцтво про повірку.

- Виконавець здійснює опломбування вузла обліку теплової енергії, холодної води, манометрів згідно «Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж зі змінами 2015 року», «Правил технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України зі змінами 2015 року».

- Виконавець  після виконання послуг складає акт допуску до експлуатації вузла обліку теплової енергії, холодної води та манометрів, який затверджується керівником енергопостачальної організації.

2. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про ціни товарів та послуг, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виконавців відповідної послуги, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронній системі публічних закупівель, комерційні пропозиції. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України, 52 680,00 грн (п’ятдесят дві тисячі шістсот вісімдесят грн 00 коп.)

 

Курятина та печінка куряча

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2021-04-28-003159-a

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Якість та безпека продукції повинна відповідати вимогам чинного законодавства України, що пред’являються до даного виду товару. Товар повинен постачатися у спеціальному транспорті з дотриманням державних санітарних вимог, в тому числі щодо сумісності продуктів харчування.  Транспортування товару повинно здійснюватися транспортними засобами, обладнаними відповідними холодильними установками, з додержанням при транспортуванні товару відповідного  температурного режиму встановленого виробником

2. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Закупівля проводиться на очікувану вартість, яка визначена з урахуванням фактичних обсягів у 2020 році. При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про ціни товарів та послуг, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виконавців відповідної послуги, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронній системі публічних закупівель, комерційні пропозиції. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України 625 855.00 грн (шістсот двадцять п’ять тисяч вісімсот п’ятдесят п’ять грн 00 коп.)

 

Стільці барні

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2021-04-29-001100-a

1. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

Технічні та якісні характеристики повинні відповідати вимогам чинного законодавства України, що пред’являються до даного виду товару.

2. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про ціни товарів та послуг, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронній системі закупівель, комерційні пропозиції. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України, 33 000,00 грн (тридцять три тисячі грн 00 коп.)

 

Комп’ютери викладача, комп’ютери офісні

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2021-04-29-004413-c

1. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

Технічні та якісні характеристики повинні відповідати вимогам чинного законодавства України, що пред’являються до даного виду товару.

2. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про ціни товарів та послуг, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронній системі закупівель, комерційні пропозиції. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України, 1 633 275,00 грн (один мільйон шістсот тридцять три тисячі двісті сімдесят п’ять грн 00 коп.)

 

Система для вимірювання плетизмографії тіла

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2021-04-30-000632-c

1. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

Технічні та якісні характеристики повинні відповідати вимогам чинного законодавства України, що пред’являються до даного виду товару. Товар повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення у передбаченому законодавством порядку та дозволена до застосування в медичній практиці на території України

2. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про ціни товарів та послуг, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронній системі закупівель, комерційні пропозиції. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України, 3 658 330,00 грн (три мільйони шістсот п’ятдесят вісім тисяч триста тридцять грн 00 коп.)

 

Фармацевтична продукція

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2021-04-30-000942-a

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Технічні та якісні характеристики повинні відповідати вимогам чинного законодавства України, що пред’являються до даного виду товару. Товар  повинен  мати  відповідні Свідоцтва про державну реєстрацію МОЗ України з Додатками, або інші документи, підтверджуючі, що товар не підлягає обов’язковій державній реєстрації МОЗ України  та Сертифікати відповідності та якості на лікарські засоби, або інші документи, які підтверджують, що товар не підлягає обов’язковій сертифікації в Україні 

2. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Закупівля проводиться на очікувану вартість, яка визначена з урахуванням фактичних обсягів у 2020 році. При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про ціни товарів та послуг, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виконавців відповідної послуги, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронній системі публічних закупівель, комерційні пропозиції. Постачальник повинен постачати товар Замовнику з урахуванням граничного рівня торговельних надбавок на лікарські засоби та вироби медичного призначення , які відповідають вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» зі змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. № 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення». Ціна пропозиції повинна бути сформована з урахуванням норм постанови Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 р. № 240 «Про референтне ціноутворення на лікарські засоби та вироби медичного призначення, що закуповуються за кошти державного та місцевих бюджетів»Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України 526 995,00 грн (п’ятсот двадцять шість тисяч дев’ятсот дев’яносто п’ять грн 00 коп.)

 

Комп’ютерні комплектуючі

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2021-04-30-004058-b

1. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

Технічні та якісні характеристики повинні відповідати вимогам чинного законодавства України, що пред’являються до даного виду товару.

2. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про ціни товарів та послуг, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронній системі закупівель, комерційні пропозиції. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України, 867 550,00 грн (вісімсот шістдесят сім тисяч п’ятсот п’ятдесят грн 00 коп.)

 

Бензин та дизельне паливо

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2021-04-30-003114-b

1. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

 Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Технічні та якісні характеристики повинні відповідати вимогам чинного законодавства України, що пред’являються до даного виду послуг.

2. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про ціни товарів та послуг, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронній системі закупівель, комерційні пропозиції. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України, 430 616,00 грн (чотириста тридцять тисяч шістсот шістнадцять грн 00 коп.)

 

 

 

 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar