Наука

Засідання від 30 березня

30 березня 2021 р. о 14.00 год. відбудеться  засідання Вченої ради ЗДМУ.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
 
1. Про участь в конкурсному відборі на фінансування МОЗ України з Державного бюджету фундаментальної нової науково-дослідної роботи кафедри анатомії людини, оперативної хірургії та топографічної анатомії Запорізького державного медичного університету на тему: «Експериментальне обґрунтування застосування імплантів з нових композитних матеріалів для остеосинтезу при полісегментарному ушкодженні кісток».
Доп.: проректор з наукової роботи проф. Туманський В.О.
 
2. Про участь в конкурсному відборі на фінансування з Державного бюджету проекту прикладної науково-дослідної роботи кафедри інфекційних хвороб Запорізького державного медичного університету «Визначення інформативних імунологічних та молекулярно-генетичних критеріїв прогнозування перебігу коронавірусної хвороби COVID-19 та індивідуалізації імунотропної терапії».
Доп.: проректор з наукової роботи проф. Туманський В.О.
 
3. Про участь в конкурсному відборі на фінансування з Державного бюджету проекту прикладної науково-дослідної роботи кафедр клінічної лабораторної діагностики та сімейної медицини, терапії, кардіології та неврології Запорізького державного медичного університету «Розробка алгоритму клініко-лабораторного скринінгу ендотеліальної дисфункції постковідного синдрому та обґрунтування патогенетичних шляхів її фармакологічної корекції».
Доп.: проректор з наукової роботи проф. Туманський В.О.
 
4. Про участь в конкурсному відборі на фінансування МОЗ України з Державного бюджету прикладної науково-дослідної роботи кафедри органічної і біоорганічної хімії Запорізького державного медичного університету на тему: «Дизайн і синтез конденсованих піримідинів та створення на їх основі потенційних лікарських засобів з протизапальною, нейро- та метаболітотропною дією».
Доп.: проректор з наукової роботи проф. Туманський В.О.
 
5. Про участь в конкурсному відборі на фінансування з Державного бюджету проекту прикладної науково-дослідної роботи кафедри патологічної фізіології Запорізького державного медичного університету «Дослідження патогенетичних механізмів структурно-функціональної перебудови міокарда лівих камер серця та обґрунтування алгоритму ранньої діагностики та корекції патологічного ремоделювання міокарда при артеріальній гіпертензії» (клініко-експериментальне дослідження).
Доп.: проректор з наукової роботи проф. Туманський В.О.
 
6. Про участь в конкурсному відборі на фінансування МОЗ України з Державного бюджету прикладної перехідної науково-дослідної роботи кафедри природничих дисциплін для іноземних студентів та токсиколо-гічної хімії Запорізького державного медичного університету на тему: «Синтез, модифікація та дослідження властивостей похідних 1,2,4-тріазолу з метою створення антимікробного лікарського засобу».
Доп.: проректор з наукової роботи проф. Туманський В.О.
 
7. Про участь в конкурсному відборі на фінансування МОЗ України з Державного бюджету фундаментальної перехідної науково-дослідної роботи кафедри фармакології та медичної рецептури Запорізького дер-жавного медичного університету на тему: «Фармакологічна модуляція глутатіон-залежних ланок регуляції та реалізації механізмів ендогенної нейропротекції та нейропластичності – новий погляд на нейропротекцію при ішемічних інсультах».
Доп.: проректор з наукової роботи проф. Туманський В.О.
 
8. Про участь в конкурсному відборі на фінансування МОЗ України з Державного бюджету прикладної перехідної науково-дослідної роботи кафедри фізколоїдної хімії Запорізького державного медичного університету на тему: «Створення методик аналізу та дослідження похідних 1,2,4-тріазолу як перспективних активних фармацевтичних інгредієнтів з використанням високоефективної рідинної хроматографії».
Доп.: проректор з наукової роботи проф. Туманський В.О.
 
9. Поточні справи.
 
 
 
Голова Вченої ради
професор Ю.М.Колесник
 
Вчений секретар
доцент О.Г.Алексєєв
 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar