Наука

Засідання від 29 квітня

29 квітня 2021 р. о 14.00 год. в відбудеться засідання Вченої ради ЗДМУ.
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
 
1. Комплексний аналіз стану роботи Медичного фахового коледжу ЗДМУ з організації навчально-методичного та виховного процесу та завдання з їх покращення.
Доп.: директор Медичного фахового коледжу ЗДМУ Кілєєва О.П.
Комісія: проректор з науково-педагогічної роботи та навчальної роботи доц. Моргунцова С.А., проректор з науково-педагогічної роботи проф. Візір В.А., заступники ректора Гончар В.К., Бавицька Н.М., головний  бухгалтер Дейнега Л.С.
 
2. Дистанційна освіта в ЗДМУ – основні здобутки та напрямки подальшого розвитку та вдосконалення.
Доп.: проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи доц. Моргунцова С.А.
 
3. Комплексний аналіз стану наукової, навчально-методичної та виховної роботи кафедр медико-біологічного спрямування та заходи щодо її вдосконалення. (Порівняльний аналіз за три останніх навчальних роки).
Доп.: проректор з науково-педагогічної роботи проф. Візір В.А.
Комісія: проф. Туманський В.О., доц. Моргунцова С.А. доц. Компанієць В.М., доц. Полковніков Ю.Ф., проф. Рябоконь Ю.Ю.
 
4. Інформація про стан щорічного профілактичного огляду співробітників університету.
Доп.: помічник ректора Баранова  Н.В.
 
5. Інформація про хід виконання рішення Вченої ради від 19.03.2019 р. «Про стан фундаментальної підготовки студентів на І медичному факультеті та створення оптимальних умов для підготовки кваліфікованих фахівців. Результати ліцензійних іспитів Крок 1-2 та заходи щодо їх покращення». 
Доп.: в.о. декана І медичного факультету доц. Лур`є К.І.
 
6. Обрання на вакантні посади:
-  завідувача кафедри внутрішніх хвороб 3 – Доценко С.Я.;
- завідувача кафедри психіатрії, психотерапії, загальної та медичної психології, наркології та сексології – Чугунов В.В.;
- професора кафедри пропедевтики внутрішньої медицини, променевої діагностики та променевої терапії – Лукашенко Л.В.;
- професора кафедри фармакогнозії, фармакології та ботаніки – Одинцова В.М.;
- професора кафедри внутрішніх хвороб 3 – Самура Б.Б.;
- професора кафедри дерматовенерології та косметології з курсом дерматовенерології і естетичної медицини ФПО – Макарчук О.І.;
- доцента кафедри клінічної фармації, фармакотерапії, фармакогнозії та фармацевтичної хімії – Михайлюк Є.О.;
- доцента кафедри аналітичної хімії – Мєдвєдєва К.П.;
- доцента кафедри фармакології та медичної рецептури з курсом нормальної фізіології – Єгоров А.А.;
- доцента кафедри офтальмології – Костровська К.О.;
- доцента кафедри госпітальної хірургії – Вільданов С.Р.;
- доцента кафедри терапевтичної, ортопедичної та дитячої стоматології  - Вородєєва Ю.І.;
- старшого викладача кафедри управління і економіки фармації та фармацевтичної технології – Малюгіна О.О.;
- старшого викладача кафедри мікробіології, вірусології та імунології – Букіна Ю.В.;
- старшого викладача кафедри іноземних мов – Вишницька Я.С.;
- старшого викладача кафедри іноземних мов – Жаворонкова В.В.;
- старшого викладача кафедри аналітичної хімії – Донченко А.О.;
- старшого викладача кафедри органічної і біоорганічної хімії – Москаленко О.С.;
- старшого викладача кафедри органічної і біоорганічної хімії – Мартиненко Ю.В.;
- старшого викладача кафедри патологічної фізіології з курсом нормальної фізіології – Данукало М.В.
 
7. Присвоєння вченого звання:
- професора кафедри клінічної лабораторної діагностики – Павлов С.В.;
- доцента кафедри анестезіології та інтенсивної терапії – Сиволап М.С.
 
8. Поточні справи.
 
 
 
 
 
Голова Вченої ради, професор Ю.М.Колесник
 
Вчений секретар, доцент О.Г.Алексєєв
 

Рішення Вченої ради Запорізького державного медичного університету від 27 квітня 2021 року

Рішення Вченої ради ЗДМУ від 27.04.2021 року з питання «Комплексний аналіз стану наукової, навчально-методичної, та виховної роботи кафедр медико-біологічного спрямування та заходи щодо її вдосконалення»

Рішення Вченої ради Запорізького державного медичного університету від 27 квітня 2021 року з питання «Комплексний аналіз стану роботи Медичного фахового коледжу ЗДМУ з організації навчально-методичного та виховного процесу та завдання з їх покращення»

Рішення Вченої ради ЗДМУ від 27.04.2021 р. з питання «Інформація про хід виконання рішення Вченої ради від 19.03.2019 р. «Про стан фундаментальної підготовки студентів на І медичному факультеті та створення оптимальних умов для підготовки кваліфікованих фахівців. Результати ліцензійних іспитів Крок 1-2 та заходи щодо їх покращення»

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar