Університет сьогодні

Кафедра госпітальної хірургії

Кафедра розташовується на території Запорізької обласної клінічної лікарні

69600, м. Запоріжжя, вул. Оріхівське шосе, 10

Тел.: (061)766-32-85

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Кафедра заснована в 1967 році доктором медичних наук, професором Л.П. Шуляком, він очолював кафедру з 1967 по 1975 роки.

З 1975 по 1981 рр. кафедрою завідував професор, д. мед. н. Г.А. Клименко, наступні два роки обов’язки завідувача виконував доцент Прокопенко І.Є. В ті роки базами кафедри були хірургічні відділення обласної лікарні, МСЧ «Запоріжсталь», 2-ї міської лікарні.

У 1983 році кафедру очолив д. мед. н. професор О.С. Никоненко. На кафедрі розпочато новий етап впровадження сучасних напрямів лікувально-діагностичної і наукової роботи: створено нові відділення судинної хірургії, кардіохірургії, ангіографії, ендоскопії, реанімації, серцево-судинної хірургії, лабораторію штучного кровообігу, імунологічну лабораторію, Міжрегіональний центр трансплантації і гемодіалізу.

Кафедра є унікальною практичною і науковою базою для підготовки лікарів медичного та педіатричного профілю. Для підготовки кадрів з хірургії, судинної хірургії, кардіохірургії та трансплантології на кафедрі відкриті інтернатура, магістратура, аспірантура, докторантура і клінічна ординатура.

Випускники кафедри працюють лікарями в США, Німеччині, Венгрії, Польщі, Марокко, Лівані, та займають високі посади в хірургічних клініках України.

За останні 20 років на кафедрі захищено 8 докторських та 42 кандитатські дисертації.

СКЛАД КАФЕДРИ:

завідувач кафедри д.мед.н., проф. Никоненко А.О., д.мед.н., проф. Клименко В.М., д.мед.н., проф. Губка В.О.; к.мед.н., доц. Головко Н.Г., к.мед.н., доц. Грушка В.А., к.мед.н., доц. Матерухін А.М., к.мед.н., доц. Гайдаржі Є.І., к.мед.н., доц. Перцов І.В.; к.мед.н., ас. Охріменко Г.І., к.мед.н., ас. Вільховий С.О., к.мед.н., ас. Волошин А.М., к.мед.н., ас. Вільданов С.Р., к.мед.н., ас. Матвєєв С.О., д.ф., ас. Зубрик І.В., ас. Вайло Ю.М., ас. Проценко А.С.; лаборанти кафедри Котова Т.П., Колеснік Т.В.
 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦІПЛІНИ:

хірургія черевної порожнини, гнійно-септична хірургія, судинна хірургія, кардіохірургія, трансплантологія (інтернатура, магістратура, клінічна ординатура).

Вітчизняні й іноземні студенти 5, 6 курсів медичних факультетів за спеціальностями «медицина» та «педіатрія» вивчають на кафедрі абдомінальну, судинну хірургію, кардіохірургію та основи трансплантології.

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Підготовка студентів на кафедрі базується на принципах забезпечення методичної і інформаційної організації навчального процесу з елементами самостійної роботи, практичної роботи біля ліжка пацієнтів, роботи в операційних із можливістю участі в оперативних втручаннях, а також на впровадженні нових ефективних форм контролю знань-умінь.

Для ліцензійного тестування створений банк тестових завдань «Крок-2», «Крок-3», що нараховує понад 4000 тестів.

Згідно з навчальним планом створено робочі програми. Оригінальні лекції для вітчизняних, іноземних і англомовних студентів читаються виключно з використанням мультимедійних технологій. Видано методичні рекомендації для практичних занять для вітчизняних і іноземних студентів медичних факультетів, а також підручники та навчальні посібники для підготовки до практичних занять з хірургії англомовних студентів міжнародного факультету.

 

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

На кафедрі розробляються нові методи діагностики та лікування артеріальної та венозної патології, та захворювань черевної порожнини.

Через МОН України видано навчальні посібники з судинної патології та хірургічних захворювань черевної порожнини. Через МОЗ України видано навчальні посібники з травми грудей та живота, посібник з хірургічних хвороб, хірургічні хвороби з доглядом за хворими, ендоскопічні та ультразвукові обстеження органів черевної порожнини. Затверджено методкомом ЗДМУ посібник для студентів на тему «Сепсис, ситуаційні задачі з хірургії для підготовки до державного іспиту».

Під керівництвом професора О.С. Никоненка захищено 9 докторських та 36 кандидатських дисертацій.

Під керівництвом професоро О.В. Губки захищено 2 докторських та 7 кандидатських дисертацій.

Викладачами кафедри отримано 56 патентів, опубліковано понад 1700 статей у вітчизняних та зарубіжних виданнях.

 

СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ

Кафедра підтримує тісні наукові та практичні зв'язки з провідними хірургічними клініками України, США, Німеччині, Польщі, Австрії, Угорщини, Японії.

 

ДІАГНОСТИЧНА І КОНСУЛЬТАТИВНА  РОБОТА

Діагностична і консультативна робота ведеться в Запорізькій обласній клінічній лікарні, поліклініках, університетській клініці та в районах Запорізької області. Діагностика включає в себе нові високотехнологічні методи обстеження: ангіографія, лапароскопія, ультразвукове дуплексне сканування та ехокардіоскопія з доплером, черезстравохідна ехокардіоскопія, включаючи можливість проведення обстеження інтраопераційно, реовазографія, капіляроскопія.

Відділення серцево-судинної хірургії приймає хворих тромбоемболією легеневої артерії, гострим коронарним синдромом: проводиться селективний тромболізіс, стентування коронарних артерій. У відділенні трансплантації щорічно виконується 30–35 трансплантацій нирки, вперше в Україні виконано трансплантацію печінки, одночасно трансплантацію нирки і підшлункової залози.

У відділенні ангіографії проводяться ангіографічні дослідження, ендоваскулярні втручання при геморагічному інсульті, закриття дефекту перетинки серця, стентування артерій.

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar