Університет сьогодні

Кафедра акушерства і гінекології

Кафедра акушерства і гінекології розташована на території установ наступних клінічних баз: Комунальне некомерційне підприємство «Обласний перинатальний центр» Запорізької обласної ради, Університетська клініка ЗДМФУ, Комунальне некомерційне підприємство «Пологовий будинок  будинок №3», Комунальне некомерційне підприємство «Пологовий будинок  будинок №9», Товариство з обмеженою відповідальністю «Клініка Мотор-Січ». 

Основною клінічною базою кафедри є КНП «Обласний перинатальний центр» ЗОР. 

Завідувач кафедри – КРУТЬ Юрій Якович, професор, доктор медичних наук. 

 
 
ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедра акушерства і гінекології Запорізького державного медичного університету була організована у вересні 1967 року. Засновником кафедри був професор Гребенніков Є.П. (1927 – 1995 рр.). 

З 1984 по 2013 рік кафедру очолював професор Жаркіх А.В., з 2013 року – професор Круть Ю.Я. 

На кафедрі виконані 6 докторських та 56 кандидатських дисертацій, 3 дисертації на здобуття наукового ступеню доктора філософії. З дня заснування кафедри  близько 100 лікарів пройшли підготовку в клінічній ординатурі по акушерству і гінекології. З 1993 року на кафедрі введена магістратура, захищено 20 магістерських дисертацій. 

Основним напрямом науково-дослідної роботи кафедри в перші 10 років її існування було вивчення біологічної ролі мікроелементів в організмі матері та плода, плаценті у зв'язку з провідними біологічними процесами. Надалі співробітниками кафедри вивчалися питання ендокринних порушень в патогенезі невиношування вагітності у робітниць автомобільної промисловості, вивчалися клінічні і біохімічні прояви пізнього токсикозу вагітних у зв'язку з сезонними біоритмами. 

15 років кафедра працювала над питаннями немедикаментозних методів профілактики та лікування плацентарної дисфункції при різній акушерсько-гінекологічній і екстрагенітальній патології в умовах великого промислового центру. 

Наукова діяльність кафедри проводиться також з питань передчасних пологів, прееклампсії та екстрагенітальної патології вагітних. 

У 2006 р. професор Жаркіх А.В. став лауреатом Державної премії України в області науки і техніки за наукову розробку, організацію і впровадження системи санаторно-курортного оздоровлення і лікування вагітних в Україні. 

СКЛАД КАФЕДРИ

 

Проф. Круть Ю.Я, проф. Сюсюка В.Г., проф. Ганжий І.Ю., доц. Гайдай Н.В., доц. Амро І.Г., доц. Павлюченко М.І., доц. Пучков В.А., доц. Сергієнко М.Ю., доц. Шаповал О.С., ас. Бондаренко С.А., ас. Онопченко С.П., ас. Богомолова О.А., ас. Колокот Н.Г., ас. Любомирська К.С, ас. Дейніченко О.В., ас. Шевченко А.О., ас. Рослік О.А., ас. Земляна Н.А., ас. Соколовська І.В.. 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

Акушерство та гінекологія (додипломна підготовка, інтернатура, клінічна ординатура, аспірантура). 

·         Студенти 4-6 курсів І,ІІ,ІІІ медичних факультетів та ІІ  міжнародного факультету за спеціальностями «Медицина», «Педіатрія», «Стоматологія», «Фізична терапія, ерготерапія» вивчають акушерство та гінекологію. 

·         Інтернатура, клінічна ординатура, аспірантура з акушерства та гінекології. 

  НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Підготовка студентів на кафедрі базується згідно методичної та інформаційної організації навчального процесу з елементами самостійної роботи. 

Згідно навчального плану типових навчальних програм за спеціальностями «Медицина» та «Педіатрія». Оригінальні лекції читаються виключно з використанням мультимедійних технологій. Видані методичні рекомендації для практичних занять по всім темам. 

Професор Круть Ю.Я. є співавтором навчальних посібників МОН України «Фізіологічне акушерство», «Патологічне акушерство», «Невідкладні стани в акушерстві». Співробітниками кафедри опубліковано підручник «Акушерство і гінекологія» для медичних училищ (проф. Жаркіх А.В.).  Професор Жаркіх А.В., та інші співробітники кафедри є співавторами підручників «Акушерство» та «Гінекологія» для лікарів-інтернів. Щороку співробітниками кафедри видається понад 10 навчальних і навчально-методичних посібників, методичних рекомендацій. 

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

• Клінічні і патогенетичні аспекти розвитку системи мати-плацента-плід при окремих видах екстрагенітальних захворювань»; 
•   Вплив немедикаментозних та медикаментозних методів лікування вагітних на зниження акушерських та перинатальних ускладнень. 

На сьогодні на кафедрі виконується 1 докторська, 1 кандидатська дисертація та 5 дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії. 

За півстоліття співробітниками кафедри виконано  понад 25 планових наукових робіт, присвячених проблемам фізіології і патології вагітності, опубліковано понад 2600 наукових статей в журналах і збірках, 13 монографій. 

На кафедрі працює студентський науковий гурток. Щорічно на наукову студентську конференцію готується 10-15 доповідей. Члени студентського гуртка беруть участь в конференціях інших університетів, а також беруть участь в Республіканських олімпіадах з акушерства та гінекології, є лауреатами Всеукраїнських конкурсів наукових робіт серед студентської молоді. 

  ДІАГНОСТИЧНА І КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА

Спільна робота з лікувально-профілактичними установами м. Запоріжжя і області проводиться в тісному зв'язку з обласним і міським департаментом охорони здоров'я. Існують договори про співпрацю між ЗДМФУ та клінічними базами кафедри акушерства і гінекології.  Щороку складаються спільні плани роботи з базовими лікувальними установами, плани медичних, науково-практичних і клініко-патологоанатомічних конференцій. 

Кафедра бере активну участь в роботі лікарів Асоціації і обласної Ради акушерів-гінекологів, атестаційної комісії. Кафедра очолює акушерсько-гінекологічну службу екстреної невідкладної медичної допомоги, співробітники кафедри чергують в клініках кафедри. Кафедра є куратором понад 10  районів і міст області. 

Щороку співробітники кафедри консультують близько 4500 пацієнтів в базових та позабазових установах, університетській клініці, виконується понад 600 оперативних втручань. Майже 90% співробітників кафедри мають вищу кваліфікаційну лікарську категорію. 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar