Університет сьогодні

Кафедра госпітальної педіатрії 

Кафедра розташована на базі Комунального некомерційного підприємства «Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня» Запорізької обласної ради (69063, м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 47).

Проїзд будь-яким видом міського транспорту до зупинки «Майдан Волі» або «Майдан Університетський».

Завідувач кафедри – Геннадій Олександрович ЛЕЖЕНКО, професор, доктор медичних наук.

Тел.: (066) 771-68-95, (061) 222-21-37

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Кафедра була заснована у 1984 р. Першою завідувачкою кафедри була доцент Щетініна Л.І. З 1985 до 1992 р. кафедрою завідував професор Набухотний Т.К., у 1992 р. – професор Маркевич В.Е. З 1992 по 2003 рр. посаду завідувача кафедри посів професор Ю.П. Ткаченко. З 2003 р. завідувачем кафедри є професор Г.О. Леженко. 

Провідними напрямками наукової роботи кафедри стали: 

За результатами досліджень розроблено підходи до діагностики ранніх ускладнень цукрового діабету та патогенетично обґрунтовано лікувальні заходи спрямовані на оптимізацію терапії цукрового діабету; поліпшення діагностичних та лікувальних заходів щодо дітей із ожирінням; встановлено наявність змін у стані імунного статусу дітей раннього віку в залежності від екологічних умов проживання; доведено, що профілактичне визначення пробіотиків та включення їх до комплексної схеми лікування дітей із поліморбідними станами знижує частоту загальної та інфекційної дитячої захворюваності; удосконалено алгоритм діагностики та розроблені лікувально-профілактичні заходи серцево-судинних розладів у дітей, хворих на бронхіальну астму, муковісцидоз, рецидивуючий бронхіт.

За час існування кафедри науковий ступінь отримали 15 кандидатів медичних наук, 9 докторів медичних наук, 3 доктори філософії в медицині (PhD).

У 2010 році кафедру було об’єднано з курсом дитячих інфекційних хвороб і реорганізовано у кафедру госпітальної педіатрії та дитячих інфекційних хвороб. У зв’язку з потребами навчального процесу в 2014 році кафедру госпітальної педіатрії та дитячих інфекційних хвороб було реорганізовано у кафедру госпітальної педіатрії. 

Сьогодні кафедра госпітальної педіатрії є базовою кафедрою Запорізького державного медичного університету педіатричного профілю для підготовки лікарів медичного, педіатричного та стоматологічного напрямків. У колективі працюють досвідчені викладачі, які мають вчені звання кандидатів і докторів наук, PhD. Підготовка кадрів із педіатрії здійснюється в клінічній ординатурі (для іноземних студентів) та аспірантурі.

Кафедра є куратором відділень Комунального некомерційного підприємства «Запорізька обласна клінічна дитяча лікаря» Запорізької обласної ради: педіатричного, гематологічного, пульмонологічного, грудного віку, діагностичного, відділення патології новонароджених, відділення функціональної діагностики, поліклініки.

На кафедрі працюють 3 професори, 3 доценти, 5 асистентів (4 доктори наук, 4 кандидати медичних наук, 2 доктори філософії (PhD)).

 

 

СКЛАД КАФЕДРИ:

Завідувач кафедри професор Леженко Геннадій Олександрович, доктор медичних наук, тел. +38(061)222 21 37.

 

професор, д. мед. н. Резніченко Ю.Г., професор, д. мед. н. Пашкова О.Є., доцент, к. мед. н. Компанієць В.М., доцент, к. мед. н Гиря О.М., доцент, д. мед. н. Каменщик А.В., асистент, к. мед. н. Лебединець О.М., асистент, к. мед. н. Самойлик К.В., асистент, к. мед. н. Ярцева М.О., асистент, PhD Крайня Г.В., асистент, PhD Погрібна А.О., аспірант Захарченко Н.А., старший лаборант Сивогривова К.Б., старший лаборант Савченко Д.С., лаборант Лісняк Я.В.

 

НАВЧАЛЬНА ДИСЦІПЛІНА - Педіатрія.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Підготовка студентів на кафедрі базується на принципах забезпечення методичної й інформаційної організації навчального процесу з використанням технологій дистанційного навчання на основі MS Teams, з елементами самостійної работи, а також на впровадженні нових ефективних форм контролю знань та практичних навичок. Для ліцензійного тестування створено банк тестових завдань «Крок-2», який нараховує більш 1000 тестів.

Згідно до навчального плану створено робочі програми, навчальні комплекси, силабуси з усіх навчальних дисциплін. Оригінальні лекції для вітчизняних та іноземних студентів викладаються виключно з використанням мультимедійних технологій. Видані методичні рекомендації та створені он-лайн курси для практичних занять із усіх навчальних дисциплін для вітчизняних й іноземних студентів медичних та міжнародного факультетів.

НАУКОВА РОБОТА

Основними напрямками наукової діяльності кафедри є:

1. Активність ендогенних антимікробних пептидів у дітей, хворих на гострі та рецидивуючі захворювання органів дихання.

2. Прогнозування виникнення, діагностика та терапія порушень кістково-м’язової системи у дітей, хворих на цукровий діабет.

3. Діагностика та прогнозування розвитку генетично зумовленої кардіоміопатії у дітей, хворих на вроджені клапанні вади серця.

4. Прогнозування перебігу найбільш поширених запальних захворювань дитячого віку.

Асистентом Крайньою Г.В. успішно захищена дисертація на здобуття вченого ступеня PhD (доктор філософії) за темою: «Патогенетичне значення антимікробних пептидів у визначенні перебігу гострих бактеріальних запальних захворювань респіраторного тракту у дітей раннього віку». Науковий керівник - професор Леженко Г.О.

Асистентом Погрібною А.О. успішно захищена дисертація на здобуття вченого ступеня PhD (доктор філософії) за темою: «Профілактика розвитку анемії запалення у дітей раннього віку, хворих на гострі запальні бактеріальні захворювання органів дихання». Науковий керівник - професор Леженко Г.О.

Доцентом Каменщиком А.В. успішно захищена докторська дисертація за темою: «Діагностика та прогнозування розвитку генетично обумовленої кардіоміопатії у дітей з вродженими клапанними вадами серця». Науковий консультант - професор Іванько О.Г. 

Аспірантом Захарченко Н.А. виконується дисертація на здобуття вченого ступеня PhD за темою: «Фактори хронізації та прогнозування перебігу запальних захворювань сечовидільної системи у дітей». Науковий керівник професор Леженко Г.О.

 

СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ

Кафедра підтримує наукові зв'язки з кафедрами педіатрії Дніпровського державного медичного університету, Харківського національного медичного університету, Харківської медичної академії післядипломної освіти, Буковинським державним медичним університетом, Полтавським державним медичним університетом, науково-дослідними інститутами м. Київ, м. Харків, м. Одеса, м. Тбілісі.

 

ДІАГНОСТИЧНА І КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА

Співробітники кафедри консультують у відділеннях Комунального некомерційного підприємства «Запорізька обласна клінічна дитяча лікаря» Запорізької обласної ради: педіатричному, гематологічному, пульмонологічному, грудного віку, діагностичному, відділенні патології новонароджених, відділенні функціональної діагностики, поліклініці.

 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar