Університет сьогодні

Кафедра психіатрії, психотерапії, загальної та медичної психології, наркології та сексології

Кафедра розташована на базі КНП «Обласний клінічний заклад з надання психіатричної допомоги» ЗОР (м. Запоріжжя, вул. Сєдова, 31; тел.: (061)233-96-66; (061) 224-66-71).

Завідувач кафедри – ЧУГУНОВ Вадим Віталійович, професор, доктор медичних наук, голова Запорізького товариства психіатрів, психотерапевтів, психологів, наркологів і сексологів; член Президії Правління Асоціації неврологів, психіатрів та наркологів України; Генеральний секретар Національної ліги психотерапії, психосоматики та медичної психології України; член спеціалізованих вчених рад при Інституті неврології, психіатрії та наркології НАМН України і Харківській медичній академії післядипломної освіти МОЗ України.

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Організатором та першим завідувачем кафедри з 1968 по 1979 рр. був д. мед. н., проф. М. З. Чулков (1927–1979). Під його керівництвом досліджено нейрогуморальні выдношення при шизофренії та інших психозах.

З 1979 по 2009 рік кафедру, а потім курс психіатрії, наркології та медичної психології при кафедрі нервових хвороб очолював д. мед. н., проф. О. З. Голубков (1928–2010). Основним науковим напрямком на цьому етапі розвитку кафедри була проблема епілептології.

З 2011 р. організовано кафедру психіатрії, психотерапії, загальної та медичної психології, наркології та сексології, яку очолив доктор медичних наук, професор В.В. Чугунов.

Для підготовки фахівців на кафедрі є інтернатура, аспірантура, а також цикли тематичного удосконалення з психіатрії, психотерапії, наркології, медичної психології та сексопатології.

 

СКЛАД КАФЕДРИ:

зав. кафедрою – д. мед. н., професор В.В. Чугунов; тво. зав. кафедрою – д. мед. н., професор В.О. Курило, професори: д. мед. н. В.Л. Підлубний, д. мед. н. М.Є. Хомицький; доценти: к. мед. н. С.Н. Саржевський,  к. мед. н. А.М. Столяренко; асистенти: к. мед. н. Н.В. Данілевська, к. мед. н. Д.М. Сафонов, к. мед. н. А.З. Григорян, к. мед. н. А.Д. Городокін, к. псих. н. І. С. Дьома; ст. лаборанти: М.Ю. Кондратенко.

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Підготовка студентів та лікарів-курсантів на кафедрі базується на принципах забезпечення методичної та інформаційної організації навчального процесу з елементами самостійної роботи, а також на впроваджені нових ефективних форм контролю знань та умінь.

Для ліцензійного тестування створено банк тестових завдань.

Щосереди на кафедрі проводяться засідання студентського наукового гуртка.

Згідно з навчальним планом створено робочі програми з усіх навчальних дисциплін. Оригінальні лекції викладаються з використанням мультимедійних технологій.

Готуються до видання сучасні академічні підручники та навчальні посібники з психіатрії, психотерапії та медичної психології.

 

ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА

Проводиться постійна робота з післядипломної освіти за всіма психіатричними спеціальностями: психіатрія, психотерапія, наркологія, медична психологія, сексопатологія.

На кафедрі щороку навчаються лікарі-інтерни за фахом «Психіатрія». Лікарі-інтерни інших спеціальностей вивчають проблеми медичної психології та протидії насильству в сім’ї. На циклах спеціалізації слухачі отримують сертифікати лікаря-психіатра. Підвищують свою кваліфікацію на циклах тематичного удосконалення психіатри, дитячі психіатри та лікарі інших спеціальностей. Викладачі кафедри проводять виїзні цикли для підготовки на місцях лікарів за заявками обласних відділів охорони здоров'я.

 

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ ЗДОБУТКИ

Зав. кафедри, проф. В.В. Чугунов автор 180 наукових праць, 18 з них навчально-методичного характеру, автор перших вітчизняних підручників «Психотерапія» і «Діагностика в психотерапії та психотерапевтичний діагноз»,  затвердженого в МОЗ та МОН України. Серед його наукових праць 12 монографій, включаючи видані в спеціалізованому видавництві «Здоров’я», фундаментальні праці «Клініка і дисциплінарна еволюція сексології», «Клініка і дисциплінарна історія психотерапії», «Психотерапевтичний діагноз» та «Норма у психіатричному вимірі», а також 6 монографій в співавторстві.

Під керівництвом професора В.В. Чугунова захищено 10 докторських та 14 кандидатських дисертації, виконується 3 докторських дисертацій та 3 дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії.

 

СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ

Кафедра підтримує тісні наукові зв’язки з ХМАПО МОЗ України (м. Харків), НМУ ім. О.О. Богомольця (м. Київ), ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України» (м. Харків), ХНМУ МОЗ України (м. Харків), ЛНМУ ім. Данила Галицького (м. Львів) та ін.

 

ДІАГНОСТИЧНА І КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА

Діагностична, лікувальна і консультативна робота виконується у відділеннях Запорізького обласного клінічного закладу з надання психіатричної допомоги, та в інших психоневрологічних і наркологічних установах регіону.

Щоденно проводяться консиліуми, клінічні розбори й поточні консультації, прийоми профільних хворих, два рази на тиждень обходи на клінічних базах кафедри, щосереди – клінічні конференції.

Викладачі кафедри ведуть консультації в Університетській клініці.

Здійснюються консультативна робота щодо надання юридичної допомоги лікарям із фахових питань.

 

 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar