Університет сьогодні

Кафедра дерматовенерології та естетичної медицини

Завідувач кафедри - Макуріна Галина Іванівна, д.мед.н., професор

Кафедра розміщена на території двох установ:

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Кафедра організована в 1966 році на базі Запорізького обласного шкірно-венерологічного диспансеру. Першим завідувачем кафедри до 1976 р. був професор А.П. Базика (1920–1986). Колектив займався вивченням мікотичної та стафілококової алергії, у результаті чого сформульовано загальні принципи специфічної терапії хворих на мікози стоп та з вузлуватими васкулітами, досліджувались хронічні дермтаози – особливості їх перебігу та формування, зв'язок з коморбідною патологією.

У 1976–2003 рр. кафедру очолював професор В.П. Логунов, який приділяв увагу вивченню патогенезу мікозів, піодермій, васкулітів, професійних дерматозів на промислових підприємствах, а також методам профілактики та лікування сифілісу.

З 2003 до 2008 рр. кафедрою завідував професор А. І. Лісницький. 2008–2012 рр. – доктор медичних наук, професор, Лауреат премій НАН та АМН України В.А. Бочаров.

З 2012 до 2018 р. кафедру очолював Валерій Павлович Федотов, професор, доктор медичних наук.

З 2019 р. кафедру очолила Макуріна Галина Іванівна, професор, доктор медичних наук.

За час існування кафедри виконано 5 докторських і 27 кандидатських дисертацій, опубліковано понад 1000 статей, видано 10 монографій, 17 інформаційних листів для лікарів, 3 збірника наукових праць, отримано 21 авторське свідоцтво, 5 нововведень МОЗ України.

СКЛАД КАФЕДРИ:

 

д.мед.н., проф. Макуріна Г.І.; д.м.н., проф. Резніченко Н.Ю.; д.м.н., доц. Макарчук О.І.; к.м.н., доц. Веретельник О.В.; к.м.н., доц. Дмитренко І.П.; к.м.н., доц. Головкін А.В.; к.м.н., ас. Василенко А.В.; к.м.н., ас. Кірієнко В.О.; к.м.н., ас. Веретельник К.О.; к.мед.н., ас. Носонова Г.В., асистенти Шестакова Я.А., Чернеда Л.О, старші лаборанти Сопіна Н.В., Лущан А.А., лаборанти Якименко Н.Ю, Мяснянко О.Б.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦІПЛІНИ:

Дерматовенерологія, косметологія (інтернатура, магістратура, аспірантура, клінічна ординатура, курси тематичного удосконалення лікарів, спеціалізація з дерматовенерології).

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Підготовка студентів на кафедрі базується на принципах забезпечення методичної та інформаційної організації навчального процесу з елементами самостійної роботи, а також на впровадженні нових ефективних форм контролю знань-умінь. Для ліцензійного тестування створено банк тестових завдань "Крок-2", що нараховує більше 3000 тестів.

Згідно до навчального плану створено робочі програми з усіх навчальних дисциплін. Лекції для вітчизняних, іноземних і англомовних студентів читають винятково з використанням мультимедійних технологій.

Видано методичні рекомендації до практичних занять з усіх навчальних дисциплін для вітчизняних та іноземних студентів медичних факультетів, інтернів, лікарів, провізорів і провізорів-косметологів ФПО.

 

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

Під керівництвом співробітників кафедри виконуються 6 дисертаційних робіт докторів філософських наук, 2 магістерські роботи.

За 2019–2020 навчальний рік видано 3 навчально-методичних посібника "Анатомія лицьового відділу голови", "Практичні навички з дерматології та венерології", "Маніпуляційна техніка".

Особливу увагу співробітники кафедри приділяють роботі зі студентами СНТ та науковою молоддю, зроблено доповіді на Всеукраїнських науково-практичних конференціях з міжнародною участю.

СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ

Співробітники кафедри є діючими членами Європейської академії дерматовенерології (EADV).  Кафедра підтримує тісні наукові зв'язки зі співробітниками однопрофільних кафедр Запорізької медичної академії післядипломної освіти, Харківського національного медичного університету, Харківської медичної академії післядипломної освіти, Дніпропетровської державної медичної академії, ДУ "Інститут дерматології та венерології АМН України", Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика.

 

ДІАГНОСТИЧНА І КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА

Діагностична і консультативна робота виконується у Дерматологічному центрі навчально-наукового медичного центру «Університетська клініка», Навчально-виробничому тренінговому центрі з косметології, під час виїздів у райони та міста Запорізької області. У лікувальній роботі використовуються сучасні методи діагностики (дерматоскопія, ультразвукове сканування шкіри) та лікування (фототерапія) з використанням унікальних апаратів  Foto Finder bodystudio ATBM master, Dub Cutis 33 MHz, «Псоралайт».

 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar