Університет сьогодні

Кафедра оториноларингології 

Завідувач кафедри – ТРОЯН Василь Іванович, професор, доктор медичних наук, член Правління товариства отоларингологів України.

Кафедра має три клінічні бази.

Перша розташована на базі ЛОР-відділення КУ «Міська клінічна лікарня №3» 69032, м. Запоріжжя, пр. Металургів, 9. Тел. 213-18-65; 213-15-39

На базі працює 6 співробітників кафедри оториноларингології:

зав. кафедрою, д. мед. н., проф. Троян В.І., к. мед. н., доцент Нікулін М.І., к. мед. н., доцент Сінайко І.О. , асистент Нікулін І.М.

Друга база розташована  на базі ЛОР-відділення ТОВ «Клініка Мотор Січ», адреса м. Запоріжжя, вул. Брюлова, 6. Працює 1 співробітник: к. мед. н., доцент Костровський О.М. (тел. 0676146714)

Третя база розташована на базі КНП МЛЕШМД, відділення щелепно-лицевої хірургії та ЛОР. На базі працює  к.мед.н., асистент Путілін Д.А.

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

 Кафедра заснована у січні 1968 року. Перший завідувач і засновник – професор А.А. Корнієнко – автор 78 наукових робіт і 6 раціоналізаторських пропозицій, під його керівництвом захищено три кандидатські дисертації.

 Впродовж з 1987–2000 рр. кафедру очолював к. мед. н., доцент І.М. Нікулін – автор 84 наукових робіт, 4 раціоналізаторських пропозицій і авторського свідоцтва.

 З 2000 р. завідувачем кафедри обрано доктора медичних наук, професора, лікаря вищої категорії В.І. Трояна - автор 175 наукових робіт, 14 патентів на корисну модель.

 З моменту заснування кафедри її науковим напрямком було вивчення запальних захворювань верхніх дихальних шляхів, профпатології та ЛОР-онкології.

 

СКЛАД КАФЕДРИ:

Зав. каф., д. мед. н., професор Троян В.І., доцент, к. мед.н. Нікулін М.І., доцент, к. мед.н. Костровський О.М., доцент Сінайко І.О., к.мед.н., асистент Путілін Д.А., асистент Нікулін І.М.

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦІПЛІНИ:

Студенти 4 курсу за спеціальностями: 222 «Медицина», 228 «Педіатрія», 221 «Стоматологія»,   та лікарі інтерни вивчають на кафедрі отоларингологію.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Підготовка студентів на кафедрі базується на принципах забезпечення методичної і інформаційної організації навчального процесу з елементами самостійної роботи, а також на впровадженні нових ефективних форм контролю знань-умінь за допомогою технологій дистанційного навчання – програми MS TEAMS.

Згідно з навчальним планом створено робочі програми. Лекції читаються з використанням мультимедійних технологій.

З 2010 по 2020 роки видано «Навчально-методичний посібник з оториноларингології для самостійної роботи студентів 4 курсу медичного факультету», «Вибрані лекції з оториноларингології. Для англомовних студентів ВМНЗ», «Навчально-методичний посібник з оториноларингології для самостійної роботи студентів 4 курсу за спеціальністю «стоматологія», «Навчально-методичний посібник з оториноларингології для самостійної роботи студентів 4 курсу з англійською формою навчання»,  методичний посібник "Оториноларингологія" для лікарів-інтернів зі спеціальності «Загальна практика-сімейна медицина». Навчальний посібник Оториноларингологія (курс лекцій для іноземних студентів), Навчально методичний посібник «Досвід впровадження методу D-PBL з використанням віртуальних пацієнтів у Запорізькому державному медичному університеті», Практикум з оториноларингології для студентів 4 курсу медичного факультету. Навчальний посібник Оториноларингологія (курс лекцій для студентів 4 курсу освітнь-кваліфікаційного рівня «Магістр» спеціальності 221«Стоматологія»). Навчальний посібник Оториноларингологія (курс лекцій для студентів 4 курсу освітнь-кваліфікаційного рівня «Магістр» спеціальності 221«Стоматологія», для іноземних студентів ). Навчальний посібник Оториноларингологія (курс лекцій для студентів 4 курсу освітнь-кваліфікаційного рівня «Магістр» спеціальності 222«Медицина»). Навчальний посібник Оториноларингологія (курс лекцій для студентів 4 курсу освітнь-кваліфікаційного рівня «Магістр» спеціальності 228 «Педіатрія»).

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

Під керівництвом професора В.І. Трояна захищено  4 кандидатські дисертації. Викладачами кафедри отримано 25 патентів на корисну модель, опубліковано понад 500 наукових статей.

СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ

 Кафедра підтримує тісні наукові зв'язки з науково-дослідним інститутом отоларингології ім. О.С. Коломійченко АМН України та з кафедрою оториноларингології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м.Київ.  

ДІАГНОСТИЧНА І КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА

 Співробітниками кафедри лікувально - діагностична і консультативна робота виконується в оториноларингологічному відділеннях КНП «Міська  лікарня №3»ЗМР, ТОВ «Клініка Мотор Січ» та в університетській клініці.

 Співробітники кафедри мають високий кваліфікаційний рівень з практичної оториноларингології, неодноразово проходили стажування за кордоном (Греція, Данія, Іспанія, Франція, Польща, Великобританія).

 

 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar