Університет сьогодні

Кафедра медицини катастроф та військової медицини

Кафедра розташована на території установ: головний корпус ЗДМУ, міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги м. Запоріжжя та обласної клінічної лікарні.

Завідувач кафедри – ПЕРЦОВ Володимир Іванович, професор, доктор медичних наук.

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

У 1972 році згідно з наказом Міністра вищої та середньої освіти СРСР від 29 червня № 81 в Запорізькому державному медичному інституті була створена військова кафедра, яка почала підготовку офіцерів медичної служби запасу за двома військово-обліковими спеціальностями:

лікувальна справа в наземних військах (для студентів лікувального факультету, а з 1981 року і для студентів створеного педіатричного факультету),

фармація ( для студентів фармацевтичного факультету).

 Перший випуск офіцерів медичної служби запасу в кількості 517 чоловік здійснено в 1976 році.

Згідно із спільним наказом Міністерства охорони здоров’я і Міністерства оборони України „Про створення кафедр екстремальної та військової медицини” від 15 грудня 1995 р. №233/332 і «Про введення в дію Положення, учбової програми, Типового штатного розкладу кафедр екстремальної і військової медицини та організацію їх роботи» від 18 липня 1996 р. №215/202 на базі існуючої кафедри в 1996 році була створена кафедра екстремальної та військової медицини.

Згідно з постановою Кабінету міністрів України «Про затвердження порядку проведення військової підготовки студентів вищих навчальних закладів за програмою офіцерів запасу» від 01 лютого 2012 року № 48 передбачено здійснення військової підготовки студентів за програмою підготовки офіцерів запасу у Запорізькому державному медичному університеті – в межах мобілізаційних потреб.

За період з 1972 по 2020 рік включно підготовлено 16940 офіцерів медичної служби запасу за військово обліковими спеціальностями:

лікувальна справа в наземних військах – для студентів медичного факультету,

фармація – для студентів фармацевтичного факультету.

Кафедра єдина в Україні має дві бази для підготовки студентів:

·         теоретична база кафедри - розташована у першому навчальному корпусі університету;

·         клінічна база - розташована у п’яти відділеннях міської клінічної лікарні екстреної та швидкої медичної допомоги м.Запоріжжя.

У 2013 був проведений ремонт приміщень кафедри. На сьогодні кафедра має сучасну матеріально-технічну базу, на 100% укомплектована науково-педагогічними працівниками з досвідом педагогічної діяльності, половина викладачів – офіцери запасу з досвідом військової служби в обмежених  контингентах (ДРА, Косово та Африка).

До підготовки за програмою офіцерів медичної служби запасу (військова підготовка) залучаються студенти (особи чоловічої та жіночої статі) віком не старше 25 років (на період вступу до ВНЗ), які є громадянами України, придатні до військової служби за станом здоров’я та морально-діловими якостями.

Кількість студентів визначається Генеральним штабом Збройних Сил України щорічно та затверджується наказом Міністра оборони України. Навчання за програмою підготовки офіцерів запасу здійснюється протягом 3  років.

Підготовка студентів здійснюється на добровільних засадах за кошти фізичних та юридичних осіб за наступними спеціальностями :

«лікувальна справа на кораблях» для студентів 1 медичного факультету (крім педіатрів) протягом 3 років,

«фармація» для студентів фармацевтичного факультету протягом 3 років,

«стоматологія» для студентів 1 медичного факультету (спеціальність – стоматологія) -3 роки.

Студенти, які успішно виконали повний курс підготовки за програмою офіцерів медичної служби запасу, пройшли навчальні збори, прийняли Військову присягу, успішно склали державний комплексний іспит, позитивно зарекомендували себе за період навчання, придатні за станом здоров'я, мають достатній рівень фізичної підготовки та відповідають морально-діловим якостям, що визначені “Кодексом честі офіцера Збройних Сил України” після закінчення університету атестуються до офіцерського складу з присвоєнням їм первинного офіцерського звання «молодший лейтенант запасу».

 

Склад кафедри.

 

Д.мед.н., доцент Пономаренко О.В., к.мед.н., доцент Льовкін О.А., к.мед.н., доцент Міренков К.В., , к.мед.н., доцент Мирний С.П., к.мед.н., доцент Полковніков О.Ю., к.мед.н., доцент Савченко Є.І., к.мед.н., доцент Тєлушко Я.В., к.мед.н., доцент Тяглий С.В.; к.мед.н., асистент Савченко С.І., к.мед.н. Чемерис Ю.О.; підполковник м/с запасу Муляр В.Ф.,  полковник м/с у відставці Березовський В.С.,полковник запасу Вовк О.М., полковник медичної cлужби запасу Лур’є К.І., підполковник медичної служби Клименко В.І.

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Військова підготовка студентів за програмою офіцерів медичної служби запасу здійснюється за наступними навчальними дисциплінами:

·         військові дисципліни (студенти з 1-го по 4-й курс)

·         військово-медичні дисципліни

·         військово-фармацевтичні дисципліни (студенти з 2-го по 4-й курс та провізори-інтерни)

·         військово-спеціальні дисципліни (студенти 4-го курсу)

·         «Безпека життєдіяльності» ( студенти 1-го та 2-го курсів)

·         «Медицина надзвичайних ситуацій та медицина катастроф» ( студенти 2 –го курсу)

·         «Екстремальна та невідкладна медицина» (студенти 5-го курсу)

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Підготовка студентів на кафедрі базується згідно з навчальними планами. Створені лекції для вітчизняних, іноземних та англомовних студентів з використанням мультимедійних технологій. Студенти забезпечені методичною, навчальною та науковою літературою. Велика увага приділяється самостійній та практичній роботі студентів з питань надання невідкладної медичної допомоги.

Доступ до матеріалів кафедри: http://portal.zsmu.zp.ua

 

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ ЗДОБУТКИ

Основним напрямком наукової діяльності кафедри є хірургія пошкоджень. Плановою науковою роботою кафедри є удосконалення лікування хворих з поєднаними та множиними травматичними ушкодженнями кінцівок та їх наслідки. Викладачами кафедри отримано 6 патентів на корисну модель та опубліковано понад 100 наукових робіт.

Під керівництвом професора Перцова В.І. виконуються 3 докторські та 3 кандидатські дисертації.

У 2012 році відбувся захист кандидатської дисертації Тєлушка Я.В. за спеціальністю «хірургія» на тему: «Оптимізація комплексного лікування закритих ушкоджень грудей у ​​постраждалих з ізольованою та поєднаною травмою».

Асистент Зайцев С.Е. захистив кандидатську дисертацію у лютому 2013 року.

Одержано 2 патенти  у 2013 році на корисну модель: 

№ 65158 – «Спосіб лікування трофічних виразок нижніх кінцівок» Пономаренко О.В.

№ 79484 – «Спосіб встановлення паренхіматозного датчика внутрішньочерепного тиску» Івахненко Д.С.

Асистент Савченко С.І. у 2019 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Лікувально-діагностична тактика у хворих на гостру неспецифічну парапневмонічну емпієму плеври».

У 2019 р. доцент Пономаренко О.В захистила дисертацію «Лікування дефектів покривних тканин тулуба та кінцівок після травми» на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук, диплом № 009651.

 

ДІАГНОСТИЧНА ТА КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА

 

Діагностична та консультативна робота спрямована на надання медичної допомоги хворим з опіковими травмами та її наслідками, торакальної хірургії, нейрохірургічної патології, захворювань та ушкоджень судин, периферійних нервів та пластичної хірургії (відділення нейрохірургії, кардіологічний центр міської клінічної лікарні екстреної та швидкої медичної допомоги, відділення нейрохірургії обласної клінічної лікарні, відділення неврології міської лікарні №6, військовий шпиталь Запорізького гарнізону).

 

 

Муляр Володимир Федорович

Муляр Володимир Федорович
Заступник завідуючого – начальник навчальної частини

Березовський Віктор Семенович

Березовський Віктор Семенович
Старший викладач

Полковник запасу Вовк О.М., викладач

Полковник запасу Вовк О.М.
Викладач

Чеснокова Валентина Іванівна

Чеснокова Валентина Іванівна
Іінспектор з оформлення особових справ офіцерів

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar