Університет сьогодні

Кафедра стоматології післядипломної освіти

Кафедра стоматології післядипломної освіти розташована на території  чотирьох лікувальних закладів:

Завідувач кафедри – Міщенко Олег Миколайович, доктор медичних наук, професор.

Кафедра є клінічною та науковою базою для підготовки інтернів та лікарів-стоматологів за фахом: «терапевтична стоматологія», «ортопедична стоматологія», «хірургічна стоматологія», «дитяча стоматологія», «стоматологія загального розділу», «ортодонтія».

Контактні дані кафедри:
Адреса: 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26.
Електронна пошта: stom.fpo@zsmu.edu.ua

Телефон: +380678870927

Основні навчальні посібники та наукові статті, які опубліковані співробітниками кафедри, зберігаються в електронному архіві бібліотеки університету http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/15593   
Навчально-методичні матеріали також представлені на порталі ЗДМУ https://zsmu.sharepoint.com/sites/dent_fpo/DocLib1/Forms/AllItems.aspx

Історична довідка

Початок підготовки лікарів стоматологів в Запорізькому державному медичному університеті розпочався 2007 року з відкриття курсу стоматології за ініціативою «легенди» вітчизняної стоматології Ігоря Васильовича Бердюка. Із Запорізькім державним медичним університетом доля зв’язала Ігоря Васильовича у 2003 году, коли Він прийшов викладати студентам-медикам стоматологію. До цього було закінчення з відзнакою (!) Київського медичного стоматологічного інституту, навчання у клінічній ординатурі Одеського науково-дослідного стоматологічного інституту, захист кандидатської та докторської дисертацій, багаторічна робота у Запорізькому інституті вдосконалення лікарів.

Безпосередніми учнями професора Бердюка І.В. є співробітники ЗДМУ Мосейко О.О., Чертов С.О., Міщенко О.М., Варжапетян С.Д.

З метою поліпшення підготовки лікарів-інтернів стоматологічного профілю та післядипломного удосконалення лікарів-стоматологів рішенням ректора університету, професора Колесника Ю.М., у вересні 2021 року була створена кафедра «стоматології післядипломної освіти». Кафедра є клінічною та науковою базою для підготовки інтернів та лікарів-стоматологів за фахом:

Окрім інтернатури на кафедрі діють аспірантура та клінічна ординатура.

Склад кафедри: д.м.н., професор Міщенко О.М., д.м.н.,доцент  Варжапетян С.Д., к.м.н доцент Мосейко О.О., к.м.н. доцент Варакута О.А., к.м.н доцент Манухіна О.М., к.м.н асистент Сидоряко А.В., асистент Чернявський В.В., доктор філософії асистент Дац В.В., аспірант Максимов Д.Я., асистент Волчихіна К.П., асистент Дем'янов С.О., лаборант Бойко В.В, лаборант Лутай С.Л.

Навчальні дисципліни:

 Навчально-методична робота

Усі навчально-методичні матеріали відповідають вимогам навчальних програм з дисциплін.

Особливістю роботи кафедри є використання сучасних комп’ютерних технологій. Для підготовки до ліцензійного тестування створено банк тестових завдань "Крок-3", що нараховує понад 5000 тестів.

Видано 10 методичних рекомендацій для інтернів та методичні вказівки для викладачів з проведення практичних занять з інтернами з ортопедичної стоматології. Створені лекції з мультимедійними презентаціями.

Наукові напрями і здобутки

На кафедрі триває дослідницька робота з вивчення клініко-морфологічних особливостей структури та інтерфейсу тканинних та штучних трансплантатів, використовуємих в стоматології та реконструктивній щелепно-лицевій хірургії.

Проектні напрямки наукової роботи кафедри:
(задіяні завідувач та аспіранти)

Співпраця з іншими установами

Організації, з якими беремо участь в проектах:

Університети:

Компанії:

Організації, з якими подаємо проекти

Университети:

Компанії:

Лікувально – діагностична робота

Співробітники кафедри проводять лікувально – консультативний прийом на території  чотирьох лікувальних закладів:

Проводяться бесіди з пацієнтами з питань профілактики стоматологічних захворювань і здорового способу життя.

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar