Університет сьогодні

Кафедра патологічної анатомії і судової медицини 

Кафедра розташовується на території трьох установ: навчально-наукового медичного центру «Університетська клініка» ЗДМУ, Запорізького обласного патолого-анатомічного бюро (вул.  Оріхівське шосе 10а, тел.: 995-204) і Запорізького обласного бюро судово-медичної експертизи (вул. Чарівна 30, тел.: 287-23-16).

Кафедра є унікальною клініко-морфологічною і науковою базою для підготовки лікарів медичного, педіатричного і стоматологічного профілю та магістрів з лабораторної діагностики. Для підготовки кадрів з патологічної анатомії і судової медицини на кафедрі відкриті інтернатура,  аспірантура, докторантура і клінічна ординатура. Випускники кафедри працюють патологами і лікарями в США, Німеччині, Угорщині, Шотландії, Ізраїлі, Йорданії, Лівані.

Завідувач кафедрою  доктор медичних наук, професор Тертишний Сергій Ігорович
тел. +38(061) 766-32-04.
 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Кафедра заснована в 1965 році  доктором мед. наук, професором Левковою Надією Олексієвною (1919-1979). Вона і перші асистенти М.Д. Скуба, М.Ф. Поляков, В.І. Трунов, В.М. Заталюк, А.А. Тідір створили музей учбових вологих макропрепаратів і мікроколекцію кафедри, а також наукові лабораторії електронної мікроскопії, кількісної цитоспектрофотометрії, гістохімії і патогістології. Проф. Н.О. Левкова очолила наукові дослідження з морфологічних основ серцевої недостатності в старечому віці, видала 2 монографії та підготувала 8 кандидатів і 2 докторів медичних наук. В 1972-1973 рр. кафедрою  завідував доктор мед.наук, професор А.Ф. Грибовод, який модернизував викладання патанатомії з використанням графологічних структур і тестового контролю знань. В 1975-1988рр. кафедрою завідував кандидат мед. наук, доцент М.Ф. Поляков, який впровадив наукові дослідження з впливу шуму на ЦНС і з морфологічних змін в головному мозку при дисциркуляторных розладах та підготував 3 кандидатів наук.

У  2005 році вона об’єднана з кафедрою судової медицини  і отримала назву   кафедра патологічної анатомії і судової медицини.

В 1988-2016 рр. кафедру очолює доктор мед. наук, заслужений діяч науки і техніки України, академік Інтернаціональної Академії Патології, проф.Туманський В.О., під його керівництвом виконуються наукові дослідження за трьома напрямками:  інвазивно-метастатичні властивості пухлин і їх раннє прогнозування в біоптатах хворих; патологія реанімації і інтенсивної терапії; патанатомія ЦНС при коматозних станах і порушеннях мозкового кровообігу. У цей період на кафедрі захищені 4 докторські і 16 кандидатських дисертацій. За час існування на кафедрі підготовлено 11 докторів і 38 кандидатів медичних наук.

З жовтня 2016 р. кафедрою патологічної анатомії і судової медицини завідує професор С.І. Тертишний.

 

СКЛАД КАФЕДРИ:

 

На кафедрі працюють: Заслужений діяч науки і техніки України, академік Інтернаціональної Академії Патології, д.мед.н., проф. Туманський В.О., завідуючий кафедрою – д.мед.н. проф. Тертишний С.І., д.мед.н., проф. Голубович Л.Л., д.мед.н., проф. Шаврін В.О., к.мед.н., доц. Полковніков Ю.Ф., к.мед.н., доц. Туманська Л.М., д.мед.н., доц. Шишкін М.А., к.мед.н., доц. Поляков М.Ф., к.мед.н., доц. Баударбекова М.М., к.мед.н., доц. Шулятнікова Т.В., к.мед.н., доц. Зубко М.Д., к.мед.н., ас. Коваленко І.С., к.мед.н., ас. Вотєва В.Є., к.мед.н., ас. Фень С.В., к.мед.н., ас. Христенко Т.О., к.мед.н., ас. Сиротін О.І., асистенти Авраменко Ю.М., Пирогова З.О., Волошанська О.О., Стецюра Г.В., лаборанти: Лещенко О.Ю., Мамай І.Ю., Риженко І.А.

 
НАВЧАЛЬНІ ДИСЦІПЛІНИ:
Патоморфологія, біопсійно- секційний курс, клінічна патогістологія, лабораторна діагностика, цитологічна діагностика, патологічна анатомія (інтернатура, магістратура, аспірантура, докторантура, клінічна інтернатура, курси тематичного удосконалення лікарів, передатестаційні цикли), судова медицина, судово-медична експертиза (інтернатура, магістратура).
 
Вітчизняні, іноземні і англомовні студенти 3, 4, 5 курсів медичних факультетів за спеціальностями «Медицина» та «Педіатрія», а також вітчизняні студенти  2, 3 курсів за спеціальностю «Стоматологія» вивчають на кафедрі патоморфологію, патологічну анатомію, секційно-біопсійний курс,  судову медицину.
Студенти 2, 3, 4, 5 курсів  за спеціальністю «Лабораторна діагностика» вивчають на кафедрі патоморфологію, лабораторну діагностику, секційно-біопсійний курс, судову медицину, цитологічну діагностику, клінічну патогістологію.
Лікарі-патологоанатоми і судово-медичні експерти навчаються на курсах тематичного удосконалення і передатестаційному курсі.
 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

·         Навчання на кафедрі забезпечено методичною літературою, макро- мікропрепаратами і ефективними формами контролю знань-умінь. Для ліцензійного тестування створений банк з 5000 тестових завдань «Крок-1».

·         Згідно навчального плану створені робочі програми з усіх навчальних дисціплін. Оригінальні лекції для вітчизняних, іноземних  студентів читаються виключно з використанням мультимедійних технологій, в тому числі - анімаційної програми «Молекулярно-клітинна патологія». Для практичних занять з усіх навчальних дисціплін для вітчизняних, іноземних і англомовних студентів медичних  факультетів  видані навчальні посібники і методичні рекомендації. 

 

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

·         Дослідження інвазивно-метастатичних властивостей пухлин і їх раннє прогнозування в біоптатах хворих.

·         Патологія реанімації і інтенсивної терапії.

·         Патанатомія ЦНС при коматозних станах|достатках| і порушеннях мозкового кровообігу.

На кафедрі функціонують 3 наукові лабораторії (електронної мікроскопії, імуногістохімії і комп’ютерної морфометрії, нейроморфології і гістохімії), виконуються 3 докторські і 5 кандидатських дисертацій. За результатами молекулярно-клітинних досліджень визначені основні різновиди ішемічних і постреанімаційних енцефалопатій, три патологоанатомічні форми синдрому смерті мозку,  механізми селективної загибелі нейронів і незворотніх ушкоджень кардіо-респіраторного центру стовбура мозку, морфогенез тяжкого фіброзу печінки і підшлункової залози. Через МОЗ України видані методичні  рекомендації  з патологоанатомічної діагностики постреанімаційних енцефалопатій, аутоімунного тиреоїдиту і раку щитовидної залози, гострих порушень мозкового кровообігу та з посмертної імунохроматографічної експрес-діагностики ВІЛ-інфекції і вірусних гепатитів, з патогістологічної і імуногістохімічної діагностики атипової гіперплазії ендометрію та ендометріоїдної аденокарциноми матки. За останні 15 років видано 5 монографій, національний підручник "Патоморфологія", 2 підручники з судової медицини, отримано 18 патентів, опубліковано понад 720 статей. 

СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ

Кафедра підтримує тісні наукові зв'язки з науково-дослідними інститутами ближнього і далекого зарубіжжя:  Мінська, Єревану, Тбілісі, а також з вченими Польщі, США і Німеччини.

ДІАГНОСТИЧНА І КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА

Діагностична і консультативна робота виконується у відділеннях «Університетської клініки» ЗДМУ,  Запорізького обласного патологоанатомічного бюро і Запорізького обласного бюро судово-медичної експертизи. 

 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar