Університет сьогодні

Кафедра пропедевтики дитячих хвороб

Кафедра розташована на території медичної установи: КНП "Міська дитяча лікарня №5" ЗМР Консультативно-діагностичний центр. м. Запоріжжя (вул. Жаботинського, 32, тел.: (061) 233-15-46).
Завідувач кафедри – Олег Григорович Іванько, професор, доктор медичних наук, лікар вищої категорії.
 
ІСТОРИЧНА ДОВІДКА
Кафедра заснована 17 січня 1995 року на базі курсу пропедевтики дитячих хвороб, організованого в 1983 році. Засновник курсу і кафедри – к. мед. н., доцент Шульга Анатолій Олександрович, лікар вищої категорії.
З 2005р. кафедру очолює д. мед. н., професор О.Г. Іванько, який має тривалий досвід роботи за кордоном (Лівія). За час існування кафедри підготовлено 8 кандидатів наук, 1 доктор медичних наук та готується до захисту 1 доктор філософії.
 
КАДРОВИЙ СКЛАД:
З 2005р. кафедру очолює д. мед. н., професор О.Г. Іванько, який має тривалий досвід роботи за кордоном (Лівія). За час існування кафедри підготовлено 8 кандидатів наук, 1 доктор медичних наук та готується до захисту 1 доктор філософії.
 

д.мед.н., професор О.Г. Іванько; к.мед.н., доцент В.Я. Підкова; к.мед.н., доцент І.В. Пащенко; к.мед.н., доцент М.В. Пацера; асистент О.В. Соляник; асистент А.В. Товма; асистент Я.С. Скрипникова; асистент В.А. Дейнега; аспірант PhD В.М. Білих (Бондаренко), ст.лаборант Н.О.  Хромова.  
 
НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
Пропедевтична педіатрія (студенти 3 курсу 1-го та 2-го медичних, 2 міжнародного "іноземні та англійська мова навчання" факультетів за спеціальностями «Медицина», «Педіатрія»);
Догляд за хворими (студенти 2 курсу 1-го та 2-го медичних, 2 міжнародного "іноземні та англійська мова навчання" факультетів за спеціальностями «Медицина», «Педіатрія»);
Сестринська практика (студенти 3 курсу 1-го та 2-го медичних, 2 міжнародного "іноземні та англійська мова навчання" факультетів за спеціальностями «Медицина», «Педіатрія»);
Педіатрія з оцінкою результатів досліджень (студенти 3 курсу ІІ-го медичного факультету за спеціальністю «Технологія медичної діагностики та лікування»).
Фізична терапія в педіатрії (здобувачі вищої освіти рівня "Магістр" зі спеціальності «Терапія та реабілітація»).
Клінічна практика з фізіотерапії в педіатрії (здобувачі вищої освіти рівня "Магістр" 1 та 2 років навчання зі спеціальності «Терапія та реабілітація»).
 
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА
Навчальний процес (практичні заняття, лекції та самостійна робота) методично забезпечений. Інформація для студентів та викладачів є у паперовому, електронному носіях, у найбільш зручному для роботи форматі, українською та англійською мовами. З методичними матеріалами кафедри можна ознайомитися на сторінці кафедрі на сайті університету.
Контроль знань ведеться згідно з сучасними вимогами за допомогою тестів, оцінки практичних навичок у відділеннях клініки. Створено навчальні програми з дисциплін, згідно з вимогами МОН України. Оригінальні лекції читаються з використанням мультимедійних технологій. На практичних заняттях використовуються наочні матеріали (муляжі та манекени), фільми для більш ефективного засвоєння практичних навичок.
Заняття для англомовних студентів проводять асистенти, які вільно і професійно володіють мовою, що підтверджено наявністю сертифікатів.
Видано навчальні посібники з клінічного обстеження хворого, написання історії хвороби, фізичного розвитку дитини, нервово-психічного розвитку, з семіотики порушень основних систем, системи кровотворення у дітей, медсестринських маніпуляцій, а також вигодовування немовлят.
 
НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ:
Успішно закінчена НДР та захищені кандидатські дисертації, присвячені діагностиці, профілактиці та лікуванню нозокоміальної кишкової Clostridium difficile-інфекції та інших антибіотико-асоційованих діарей у дітей (Пацера М.В., Радутна О.А.)
Успішно закінчена НДР «Розробка нових підходів до медичної допомоги підліткам з артеріальною гіпертензією» та успішно захищені 2 кандидатські дисертації (Недельська Є.В., Товма А.В.)
Закінчена НДР «Діагностика та корекція прихованих вітамін-К дефіцитних порушень синтезу протромбіну у малюків», успішно захищена кандидатська дисертація Соляник О.В.)
Виконується НДР « Стан здоров’я та шляхи його покращання у дітей віком 6-24 місяця, які перенесли гостру діарею, викликану інфекційними або неінфекційними чинниками».
Співробітниками кафедри вивчено стан вітамінної забезпеченості школярів м. Запоріжжя і Запорізької області, вагітних жінок, матерів що годують груддю та їх немовлят. Розроблено профілактичні рекомендації щодо запобігання вітамін-дефіцитних станів.
Під керівництвом завідуючого кафедри проф. О.Г. Іванька захищено 5 кандидатських дисертацій та 1 докторська дисертація. Під керівництвом доц. А.О. Шульги захищено 2 кандидатські дисертації.
Викладачами кафедри видано підручник, 8 інформаційних листів, 6 патентів на корисну модель, опубліковано понад 435 статей.
 
СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ
Кафедра підтримує зв'язки з кафедрами пропедевтики Київського та Харківського національного медичних університетів, Дніпровської медичної академії.
 
ДІАГНОСТИЧНА І КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА
Діагностична та консультативна робота ведеться у ЗМР Консультативно-діагностичному центрі на базі КНП "Міської дитячої лікарні №5" м. Запоріжжя, навчально-лікувальному центрі «Університетська клініка» ЗДМФУ.
 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar