Наука

Лютий 2022

28 лютого 2022 р. о 14.00 в актовій залі відбудеться засідання Вченої ради ЗДМУ.
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
 
 
1. Про результати та удосконалення проведення семестрового контролю та атестації випускників (ОСКІ/ОСПІ).
Доп.: проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи доц. Моргунцова С.А. та декани факультетів.
Комісія: декани медичних та фармацевтичних факультетів.
 
2. Про результати перевірки університету Державною інспекцією навчальних закладів України.
Доп.: перший проректор доц. Авраменко М.О.
 
3. Інформація про хід виконання рішення Вченої ради від 18.02.2021 р. «Про роботу ІІ-го медичного факультету з управління освітнім процесом на кафедрах та створення оптимальних умов для підготовки кваліфікованих фахівців. Комплексний аналіз за три останніх навчальних роки». 
Доп.: декан ІІ-го медичного факультету доц. Полковніков Ю.Ф.
 
4. Інформація про хід виконання рішення Вченої ради від 29.04.21 р. «Ком-плексний аналіз стану роботи Медичного фахового коледжу ЗДМУ з ор-ганізації навчально-методичного та виховного процесу та завдання з їх покращення».
Доп.: директор Медичного фахового коледжу ЗДМУ Кілєєва О.П.
 
5. Обрання на вакантні посади:
- зав.кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини, фіз. виховання і здоров'я – Дорошенко Е.Ю.;
- професора закладу вищої освіти кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини, фіз. виховання і здоров'я – Михалюк Є.Л.;
- доцента закладу вищої освіти кафедри фармакогнозії, фармакології і ботаніки – Носуленко І.С.; 
- доцента закладу вищої освіти кафедри мовної підготовки – Даниленко Л.В.;
- доцента закладу вищої освіти кафедри соціальної медицини, громадського здоров`я, медичного та фармацевтичного права – Закусилова Т.О.;
- старшого викладача закладу вищої освіти кафедри мовної підготовки – Рама-занова Д.Г.
 
6. Присвоєння вчених звань:
- доцента кафедри факультетської педіатрії – Кузнєцова О.Д.;
- доцента кафедри внутрішніх хвороб 2 – Буряк В.В.;
- доцента кафедри фармацевтичної хімії – Кривошей О.В.;
- доцента кафедри фармакогнозії, фармакології та ботаніки – Шевченко І.М.
 
7. Поточні справи.
 
 
Голова Вченої ради                                                                             професор Ю.М.Колесник
 
Учений секретар                                                                                доцент О.Г.Алексєєв
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar