Університет сьогодні

Кафедра інфекційних хвороб

Кафедра інфекційних хвороб розташована на території КНП «Обласна інфекційна клінічна лікарня» Запорізької обласної ради.

м. Запоріжжя. бул. Гвардійський, 142

Тел.: (093) 539-47-44

Завідувач кафедри – РЯБОКОНЬ Олена Вячеславівна, професор, доктор медичних наук. 

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Кафедру відкрито в 1967 р. Першим завідувачем кафедри був доцент Ростапшов Митрофан Федорович (1924–1978), який в 1971 р. захистив докторську дисертацію і затверджений у званні професора.

За період 1978–1983 рр. виконував обов’язки завідувача доцент Р.С. Лисенко.

З 1983 по 1989 рр. кафедру очолював професор І.М. Гнутов (1931–1999). Під його керівництвом науковим напрямком роботи кафедри було вивчення іерсиніозів та хламідійних інфекцій.

З 1988 по 2005 рр. кафедрою керував доцент Р.С. Лисенко. В цей час основним напрямком наукової діяльності кафедри було вивчення клініко-патогенетичних особливостей вірусних гепатитів.

З 2005 р. кафедру очолює д. мед. н., професор О.В. Рябоконь, яка у 2006 році захистила докторську дисертацію.

Під керівництвом д. мед. н., професора О.В. Рябоконь захищено 4 кандидатські дисертації, 2 PhD і 9 магістерських робіт, підготовлені 2 клінічних ординатори.

За час існування кафедри захищено докторську та 10 кандидатських дисертацій,  2PhD.

 

СКЛАД КАФЕДРИ:

 

д. мед.н., професор О.В. Рябоконь, доценти: Т.Є. Оніщенко, О.О. Фурик, Д.А. Задирака, К.В. Калашник; асистенти: к. мед. н. А.Г. Глактіонов, PhD С.О. Білокобила, А.Б. Хелемендик, В.В. Черкаський, Г.В. Ялова, К.А. Пак; лаборант А.О. Погоскіна.

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Підготовка студентів на кафедрі базується на принципах забезпечення методичної і інформаційної організації навчального процесу з елементами самостійної роботи, а також на впровадженні нових ефективних форм контролю знань-умінь та на засадах академічної доброчесності, толерантності, об’єктивності, прозорості. Для ліцензійного тестування створено банк тестових завдань «Крок 2», що нараховує понад  2000 тестів.

Згідно з з навчальним планом створено робочі програми, силабуси з усіх навчальних дисциплін. Оригінальні лекції читаються з використанням мультимедійних технологій.

Видано посібник для студентів медичних ВНЗ, лікарів, провізорів «Клінічна фармакологія проти інфекційних лікарських засобів» (2010), МОН України; більше 80 навчальних посібників для студентів та лікарів інтернів;

Завідувач кафедри є співавтором 4 підручників: «Інфекційні хвороби» (за ред. О.А. Голубовської) 2012, 2020; «Епідеміологія» (за ред. професора Колеснікової І.П.) 2012; «Инфекционные болезни» (под ред. О.А. Голубовской) 2014. 1 навчального посібника з грифом МОН «Протиінфекційні лікарські засоби: навчальний посібник» 2015; співавтором «Атлас інфекційних хвороб» (за ред. М.А. Андрейчина) 2017: доц. Оніщенко Т.Є. є співавтором підручника для студентів старших курсів медичних університетів ІІІ-ІV рівня акредитації, лікарів-інтернів і лікарів – слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти МОЗ «Інфекційні хвороби» За редакцією проф. В. П. Малого, академіка НАМН, д.м.н., проф. М.А. Андрейчина (2018).

 

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

Через МОЗ України видано методичні рекомендації «Нове в діагностиці та лікуванні хронічного гепатиту С» (2005), видано монографію «Вірусні гепатит і рак печінки» (2010).

За останні роки отримано 7 патентів на корисну модель, 3 нововведення, опубліковано понад 300 статей.

У 2010 р. співробітники кафедри провели науково-практичну конференцію та Пленум Асоціації інфекціоністів України (Запоріжжя).

СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ

Кафедра підтримує тісні наукові зв’язки з Науково-дослідним інститутом епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського (Київ), опорними кафедрами з інфекційних хвороб та кафедрами епідеміології НМУ ім. О.О. Богомольця, а також з усіма кафедрами інфекційних хвороб ВНЗ України.

 

ДІАГНОСТИЧНА І КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА

З метою поліпшення організації та якості спільної роботи ЗДМФУ та КНП «ОІКЛ» ЗОР у сфері лікувально-діагностичної діяльності, підготовки фахівців, підвищення ефективності науково-дослідної роботи та  впровадження її результатів у практику  роботи КПН «Обласна інфекційна клінічна лікарня» ЗОР з метою подальшого підвищення рівня надання кваліфікаційної допомоги населенню  Запорізької області кафедра інфекційних хвороб здійснює курацію відділень:

- приймальне відділення;

- відділення реанімації і інтенсивної терапії;

- відділення №1

- відділення №2

- відділення №3

- відділення №5

- відділення 7;

а також к.мед.н, доцент Фурик О.О. – консультант КНП «Обласний перинатальний центр» ЗОР;

- PhD асистент Білокобила С.О. – лікувальна робота на базі поліклінічного відділення «Мотор Січ».

Завідувач кафедри щотижня проводить консультативний прийом на базі поліклінічного відділення Університетської клініці.

З березня 2020 року завідувач кафедри є членом обласного штабу протидії поширенню COVID-19, веде активну роз'яснювальну роботу у ЗМІ щодо коронавірусної інфекції, записала ряд відеолекцій, присвячених COVID-19.

Всі співробітники кафедри надавали лікувально-діагностичну допомогу хворим на COVID-19.

 

 

 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar