Кафедра фізколоїдної хімії

Кафедра розташована у головному корпусі ЗДМУ

69035 м. Запоріжжя, пр. Маяковського 26

Тел.: (061) 233-61-97

Завідувач кафедри – КАПЛАУШЕНКО Андрій Григорович, професор, доктор фармацевтичних наук, заступник головного редактора науково-практичного журналу "Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики".

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Кафедру засновано  1959 року. Протягом 1959–1973 рр. на кафедрі формувався кадровий склад, наповнювалась матеріально-технічна база, опрацьовувалось методичне забезпеченняя.

Першим завідувачем кафедри був к. т. н. П.І. Крижанівський, з 1961 по 1967 рік – кафедру очолював к. хім. н., доцент І.П. Чернобаєв, а з 1972 до 2012 року – к. хім. н., доцент С.О. Похмьолкіна. З вересня 2012 року кафедру очолює д. фарм. н., професор  А.Г. Каплаушенко.

Протягом 1974–1980 рр. захищені 7 кандидатських дисертацій, модернізовані методи фізичної та колоїдної хімії з використанням графологічних структур і тестового контролю знань, обладнано комп’ютерний клас з навчальними та контролюючими програмами.

СКЛАД КАФЕДРИ:

 д.фарм.н., професор Каплаушенко А.Г., д.фарм.н., доцент Варинський Б.О., к.хім.н., доцент Пряхін О.Р., к.фарм.н., доцент Авраменко А.І., к.фарм.н., старший викладач Самелюк Ю.Г., phd, асистент Фролова Ю.С., аспірант Довбня Д.В., аспірант Усенко Д.Л. ст. лаборант Лоцкіна О.І., ст. лаборант Рудакова О.А., лаборант Гончаренко Н.П.

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

На кафедрі фізколоїдної хімії викладається 2 навчальні дисципліни: медична, а також фізична та колоїдна хімії.

Медичну хімію вивчають студенти 1-го, 2-го та 3-го медичних, 2-го міжнародного факультетів, які навчаються за спеціальностями 221 «Стоматологія», 222 «Медицина» («General Medicine»), 224 «Технології медичної діагностики та лікування», 228 «Педіатрія».

Фізичну та колоїдну хімію вивчають студенти 1-го та 2-го фармацевтичних факультетів, які навчаються за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація», в тому числі за спеціалізацією «Технології парфумерно-косметичних засобів».

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Навчальну та методичну роботу кафедри забезпечують 1 професор, доктор наук, 1 доцент, доктор наук, 2 доценти, 1 старший викладач, кандидати наук, 1 асистент, доктор філософії за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація».

Згідно з навчальним планом створено та оновлено робочі програми і силабуси з усіх навчальних дисциплін. Лекції для студентів проводяться з використанням сучасного  мультимедійного забезпечення.  Співробітниками кафедри створено та постійно оновлюється банк тестових завдань «Крок-1», що нараховує понад 500 тестів українською та англійською мовами.

Протягом 2018-2023 навчального року на кафедрі підготовані і видані підручники «Медична хімія», «Medical chemistry», навчальні та навчально-методичні посібники, методичні рекомендації для викладачів, студентів, а також для самостійної роботи студентів. Підготовані 3 онлайн відео-курси, понад 17 відеолекцій, у тому числі для англомовних студентів та слухачів підготовчих курсів ЗДМУ. Записано 12 нових та оновлено 17 мультимедійних відеопрезентацій для студентів з медичної та фізколоїдної хімії. Розроблено електронні посібники для студентів медичного та фармацевтичного напрямків навчання, а також слухачів підготовчих курсів  хімії при ЗДМУ. Для студентів відпрацьовано проведення дистанційного тестування поточного та підсумкового рівнів знань.

Навчально-методична робота кафедри постійно вдосконалюється, впроваджено нові методи навчання та контролю знань студентів. Протягом 2018-2023 навчального року опубліковано 18 навчально-методичних статей і тез, співробітники кафедри брали участь у наукових та методичних конференціях міжнародного, регіонального і державного рівнів.

З 2015 року кафедрою регулярно проводяться вебінари з навчальних дисциплін, з 2016 року – дистанційні відпрацювання практичних занять та лекцій, у 2018 році оновлено власний сайт кафедри, який у 2019 році перекладений англійською мовою. Проводиться дистанційне навчання студентів.

 

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

Протягом 2018-2023 навчального року на кафедрі продовжено оснащення сучасної лабораторії, в якій проводиться дослідження синтетичних, фізико-хімічних властивостей похідних 1,2,4-тріазолу. Запроваджується вивчення біологічної активності нових отриманих речовин – похідних 1,2,4-тріазолу.

За фізико-хімічним напрямком на кафедрі триває вивчення поверхнево-активних явищ і фізико-хімічних властивостей потенційних лікарських речовин, газохроматографічний аналіз синтезованих і виділених речовин з рослинної сировини.

На кафедрі захищено 1 докторська дисертація, 4 кандидатські дисертації та 2 дисертації на здобуття ступеня «Доктор філософії», виконуються 3 дисертації рівня «Доктор філософії». Проводиться підготовка «магістрів фармації», працює студентський науковий гурток, лише у 2023 році захищено більше 20 магістерських робіт.

За результатами роботи в 2018-2023 навчальному році опубліковано понад 70 наукових статей і тез, в тому числі більш ніж 20 в журналах, що індексуються наукометричними базами Scopus і Web of Sciense, отримано 10 патентів України на винахід, підготовані проекти МКЯ та ТУ на потенційні субстанції АФІ. Результати наукової роботи доповідались і обговорювались на міжнародних, всеукраїнських, регіональних наукових конференціях.

Інформація про кафедру також міститься на сторінках http://physcollchem.zp.ua/

та https://zsmu.sharepoint.com/sites/physcoll/SitePages/CInf.aspx

 

Новини кафедри 

Оновлений сайт кафедри http://physcollchem.zp.ua/ перекладено англійською мовою

 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar