Університет сьогодні

Кафедра технології ліків

Кафедра розташована в головному корпусі ЗДМФУ
69035 м. Запоріжжя, пр. Маяковського 26,
Тел.: (061) 224-69-23; 097-3539131
gladishevvv@gmail.com
Завідувач кафедри – ГЛАДИШЕВ Віталій Валентинович, доктор фармацевтичних наук, професор.
 
ІСТОРИЧНА ДОВІДКА
Першим завідувачем кафедри технології ліків був доцент С.С. Ляшенко.
З 1967 по 1970 р. кафедрою керував к. фарм. н., доцент Л.А. Андрєєва, з 1970 по 1975 рр.– к. фарм. н., доцент Б.В. Курмаз. Впродовж 32 років кафедру очолював д. фарм. н., професор В'ячеслав Олександрович Головкін (1975–2007), завдяки його активному сприянню на кафедрі технології ліків з 1975 року відкрито аспірантуру.
З 2008 р. кафедрою завідує д. фарм. н., професор В.В. Гладишев.
 

СКЛАД КАФЕДРИ:

На кафедрі працюють: доктор фармацевтичних наук, доцент Б.С.Бурлака, кандидати фармацевтичних наук, доценти –І.О.Пухальська, , В.В.Нагорний, Т.М.Литвиненко, Л.О.Пучкан, Г.П.Лисянська, А.В.Курінний, Д.М.Романіна, кандидати фармацевтичних наук, старші викладачі - М.М.Малецький, Ал Зедан Фаді
 
НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
Студенти 3, 4, 5 курсів фармацевтичного факультету за спеціальностю 226 «Фармація, промислова фармація» освітньо-професійної програми «Фармація» вивчають на кафедрі навчальні (аптечна технологія ліків, заводська технологія ліків, біофармація) та вибіркові дисципліни (гомеопатичні препарати, промислове виробництво косметичних засобів, теоретичні основи технології лікарських засобів, фармацевтична аромологія, технологія лікарських косметичних засобів, фармацевтична біотехнологія). Також під час навчання на кафедрі студенти проходять виробничу фармацевтичну практику за спеціалізацією.
Студенти 3, 4, 5 курсів фармацевтичного факультету за спеціальностю 226 «Фармація, промислова фармація» освітньо-професійної програми «Технології парфумерно-косметичних засобів» вивчають на кафедрі навчальні (технологія ліків та парфумерно-косметичних засобів, технологія лікарських препаратів промислового виробництва, аромологія, обладнання парфумерно-косметичного виробництва) та вибіркові дисципліни (гомеопатичні препарати, промислове виробництво косметичних засобів, теоретичні основи технології лікарських засобів, фармацевтична біотехнологія, біофармація). Під час навчання на кафедрі за даною програмою студенти проходять навчальну практику з технології ліків промислового виробництва та виробничу фармацевтичну практику за спеціалізацією.
 
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА
Підготовка студентів на кафедрі базується на принципах забезпечення методичної та інформаційної організації навчального процесу з елементами самостійної роботи. Для ліцензійного тестування створено банк тестових завдань «Крок-1» та «Крок-2», що нараховує більше 3000 тестів.
Згідно з навчальним планом створено робочі програми з усіх навчальних дисциплін. Розроблено оригінальні лекції з мультимедійним забезпеченням для вітчизняних та іноземних студентів. Створені власні підручники з технології екстемпоральних лікарських засобів, фармацевтичній аромології та біофармації, які затверджені МОН України для використання у професійній підготовці фармацевтів, видані навчальні посібники для практичних занять з усіх навчальних дисциплін для вітчизняних і іноземних студентів фармацевтичного факультету.
Створено он-лайн курси зі всіх планових вибіркових дисциплін, які студенти мають можливість опанувати на кафедрі.
 
НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ
На підставі проведених досліджень зроблено значний теоретичний внесок у фармацевтичну технологію. Розроблено теоретичні основи створення нових ректальних і вагінальних лікарських засобів, м'яких лікарських форм з антимікробними, антипротозойними, антисептичними лікарськими речовинами.
Велику кількість розробок кафедри впроваджено безпосередньо в практичну медицину і фармацію. Затверджено нормативну документацію та зареєстровано в МОЗ України оригінальні лікарські засоби -настоянки складні «Апівіт», «Гепафітол» та «Фітовіт», креми «Фітапімаст», «Діал», «Сінаполіс»,
«Фітапіол», гранули «Фітапіброн», «Фітапігаст», «Фітофіл», «Фітапілайф», «Панкреофіл»(НВАТЗТ «Цвітень», м. Дніпропетровськ), водний розчин для зовнішнього застосування «Біоцид» - (НВП «Біоцид», м. Київ).
Налагоджено промисловий серійний випуск понад 150 продуктів спеціального харчування, парафармацевтичних засобів, товарів побутової хімії, розроблених кафедрою за затвердженою нормативною документацією на підприємствах різної форми власності України, Латвії, Літви, Таджикистану.
З 1993 р. Держстандартом України на базі кафедри акредитовано сертифікаційну випробувальну лабораторію парфумерно-косметичних товарів і товарів побутової хімії для контролю якості вітчизняної та імпортної продукції.
За результатами отриманих наукових досліджень під керівництвом завідувача кафедри, д.фарм.н., професора Гладишева В.В. захищено 21 кандидатська дисертація.
 
СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ
В процесі розробки нових лікарських та парафармацевтичних засобів кафедра технології ліків тісно співпрацює з кафедрами фармакології, мікробіології, дерматовенерології, аналітичної хімії ЗДМФУ, кафедри внутрішньої медицини з курсом профілактичних дисциплін Дніпропетровського медичного інституту традиційної та нетрадиційної медицини, міжнародним науково-дослідним експертно-консультаційним Центром традиційної медицини Дніпропетровського медичного інституту традиційної та нетрадиційної медицини
 
ДІАГНОСТИЧНА І КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА
На кафедрі ведуться дослідження з удосконалення технології виробництва фармакотерапевтичних  засобів. Регулярно проводяться консультації з проблем вдосконалення технології виробництва лікарських та парафармацевтичних засобів з працівниками фармацевтичних підприємств м. Запоріжжя, м. Дніпра, м. Полтави та ін., а також аптечних установ та підприємств хіміко-фармацевтичного комплексу України.
 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar