Університет сьогодні

Кафедра фармацевтичної, органічної та біоорганічної хімії

Кафедра розташована в головному корпусі ЗДМФУ.

69035 м. Запоріжжя, пр. Маяковського 26

Тел.: (061) 224-69-25

Завідувачка кафедри – КУЧЕРЕНКО Людмила Іванівна, професор, доктор фармацевтичних наук.

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Історія кафедри бере свій початок у 1959 році, коли в Запорізькому фармацевтичному інституті була створена кафедра фармацевтичної хімії. Її першим завідувачем став професор Портнов А. Й. На цій посаді його змінив професор Близнюков В. І., а потім – доцент Курінна Н. В.

У період з 1969 по 2012 роки кафедрою керував заслужений діяч науки і техніки, академік АНТК України, д.фарм.н., професор Мазур І. А.

З 01.09.2012 р. й до сьогодні кафедру очолює лауреат премії Кабінету Міністрів України, доктор фармацевтичних наук, професор Кучеренко Людмила Іванівна.

Згідно з наказом ректора ЗДМУ № 257 від 27 жовтня 2022 року до кафедри фармацевтичної хімії було приєднано кафедру органічної і біоорганічної хімії. Утворений підрозділ дістав назву «Кафедра фармацевтичної, органічної та біоорганічної хімії».

З моменту заснування кафедра фармацевтичної, органічної та біоорганічної хімії ЗДМФУ є флагманом вітчизняної вищої освіти з підготовки висококваліфікованих фахівців для фармацевтичної галузі та лідером у розробці нових, оригінальних, високоефективних та конкурентоспроможних вітчизняних лікарських засобів.

КАДРОВИЙ СКЛАД:

Завідувачка кафедри, доктор фармацевтичних наук, професор Кучеренко Л. І.; доктор фармацевтичних наук, доцент Хромильова О. В.; кандидати фармацевтичних наук, доценти: заслужений працівник освіти України Авраменко М. О., Черковська Л. Г., Портна О. О., Шабельник К. П., Кривошей О. В., Кандибей К. І., Антипенко О. М.; кандидати фармацевтичних наук, старші викладачі: Скорина Д. Ю., Дерев’янко Н. В., Німенко Г. Р., Борсук С. О.; кандидат фармацевтичних наук, асистент Британова Т. С.; доктор філософії (PhD), асистент Акопян Р. Р.; аспіранти: Чонка О. О., Грицак О. А.

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

Кафедра забезпечує підготовку вітчизняних та іноземних студентів, які навчаються за освітніми програмами «Медицина», «Педіатрія», «Стоматологія», «Фармація» та «Технології парфумерно-косметичних засобів». Крім того, кафедра долучена до навчального процесу фармацевтів-інтернів і здобувачів освітньо-наукових ступенів.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

  • Біоорганічна хімія – вивчають студенти 1 курсу та 2 курсу (СТН) ОП «Медицина», «Педіатрія», «Стоматологія».
  • Органічна хімія – студенти 2 курсу ОП «Фармація» та «Технології парфумерно-косметичних засобів» денної та заочної форм навчання.
  • Фармацевтична хімія – студенти 3-6 курсів ОП «Фармація» денної та заочної форм навчання.
  • Фармацевтична та косметична хімія – студенти 3-6 курсів ОП «Технології парфумерно-косметичних засобів» денної та заочної форм навчання.
  • Стандартизація лікарських засобів – студенти 5-6 курсів ОП «Фармація» та «Технології парфумерно-косметичних засобів» денної та заочної форм навчання.
  • Виробнича фармацевтична практика за спеціалізацією з фармацевтичної хімії – студенти 5-6 курсів ОП «Фармація» денної та заочної форм навчання.
  • Виробнича фармацевтична практика за спеціалізацією зі стандартизації, контролю якості та сертифікації – студенти 5-6 курсів ОП «Технології парфумерно-косметичних засобів» денної та заочної форм навчання.
  • Фармацевтичний аналіз лікарських засобів – фармацевти-інтерни спеціальності «Загальна фармація».
  • Сучасні аспекти створення і стандартизації ЛЗ, АФІ та БАР – здобувачі освітньо-наукового ступеня доктора філософії (PhD) за спеціальністю «Фармація, промислова фармація».

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Підготовка здобувачів вищої освіти здійснюється за принципами Європейської кредитно-трансферної системи організації навчального процесу з урахуванням вимог національних освітніх стандартів. На кафедрі створено належне методичне забезпечення для вивчення дисциплін другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів. Викладачі кафедри розробили необхідні навчальні та навчально-методичні посібники, тексти і презентації лекцій, а також контрольний матеріал, які забезпечують реалізацію робочих програмам навчальних дисциплін.

Співробітники кафедри виконують значну організаційно-методичну роботу з підготовки студентів ОП «Фармація» та «Технології парфумерно-косметичних засобів» до складання компонентів Єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ). Це важлива та відповідальна частина діяльності кафедри, бо до структури інтегрованого тестового іспиту «КРОК 1» включено субтест «Органічна хімія», а іспиту «КРОК 2» – «Фармацевтична хімія». Крім того, кафедра забезпечує функціонування станцій із контролю якості ліків промислового і екстемпорального виробництва під час проведення об’єктивного структурованого практичного іспиту (ОСПІ). У зв’язку з цим, був створений відповідний пакет документів, а також підготовлені посібники, практичні завдання та необхідне обладнання для перевірки набутих фахових компетентностей здобувачів вищої освіти.

На кафедрі активно впроваджуються в навчальний процес сучасні педагогічні технології: розроблені онлайн-курси для дистанційного навчання, всі лекції читаються виключно з мультимедійним супроводом, створюються відеолекції, функціонують кафедральні комп’ютерні класи, наповнюються навчальним контентом електронні ресурси університету.

 

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

Результатом спільних наукових розробок кафедри та НВО «Фарматрон» є нові лікарські препарати «Тіотриазолін», «Тіоцетам-форте», «Тіодарон», «Індотрил»,  «Кардіотрил», «Гіпертрил» та «Ангіолін».

Під керівництвом д.фарм.н., професора Кучеренко Л. І. захищено 1 докторську та 5 кандидатських дисертацій, а також 1 PhD-дисертацію. За планом виконується дві PhD-дисертації.

 

СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ

Кафедра проводить комплексні дослідження разом з кафедрами медико-біологічного профілю нашого університету, а також з Львівським національним медичним університетом ім. Данила Галицького, Харківським науковим центром лікарських засобів, Інститутом фармакології й токсикології АМН України, Національним фармацевтичним університетом (м. Харків), Львівським контрольним інститутом ветеринарних препаратів і біодобавок, Національним університетом «Львівська політехніка», ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», Національним інститутом раку (USA, Bethesda), Neubrandenburg University (Neubrandenburg, Germany), Technische Universität Berlin (Berlin, Germany), НВО «Укроргсинтез»,  Вінницьким національним медичним університетом ім. Пирогова та ін.

Крім того, у розробці препаратів беруть участь НВО «Фарматрон» (м. Запоріжжя), АТ «Галичфарм» (м. Львів), «Лекхім» (м. Харків), дослідний завод «Червона зірка» (м. Харків), завод реактивів концерну «Монокристал» (м. Харків), дослідний завод «ДНЦЛЗ» (м. Харків).

 

КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА

Консультативна робота проводиться з працівниками практичної фармації, контрольно-аналітичних лабораторій та косметичних підприємств.

 

 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar