Грудень 2022

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 
 
НАКАЗ
 
     м. Запоріжжя      
 
Про оголошення конкурсу
 
На виконання Закону України «Про вищу освіту», враховуючи Положення  «Про порядок заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників, проведення конкурсного відбору та укладання трудових договорів (контрактів) з науково-педагогічними працівниками у Запорізькому державному медичному університеті», яке затверджено рішенням Вченої ради університету (протокол № 1 від 30.08.2021) та введено в дію наказом від 31.08.2021 № 351,
 
НАКАЗУЮ: 
 
1. Оголосити конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників:
- завідувачів кафедр: фармацевтичної, органічної та біоорганічної хімії – 1 ставка; фармакогнозії, фармакології та ботаніки – 1 ставка; внутрішніх хвороб  2 – 1 ставка; патологічної анатомії і судової медицини – 1 ставка; технології ліків – 1ставка; клінічної фармації, фармакотерапії, фармакогнозії та фармацевтичної хімії – 1 ставка;
- доцентів закладу вищої освіти кафедр: стоматології післядипломної освіти – 1 ставка; дитячих хвороб – 1 ставка; факультетської педіатрії – 1 ставка; патологічної фізіології з курсом нормальної фізіології – 1 ставка; медичної та фармацевтичної інформатики і новітніх технологій – 1 ставка; клінічної фармакології, фармації, фармакотерапії і косметології – 1 ставка; фармацевтичної, органічної та біоорганічної хімії – 1 ставка; фармакології та медичної рецептури з курсом нормальної фізіології – 1 ставка; внутрішніх хвороб 1 та симуляційної медицини – 1 ставка; госпітальної педіатрії – 1 ставка; медицини катастроф, військової медицини та нейрохірургії – 1 ставка; іноземних мов – 1 ставка; суспільних дисциплін – 1 ставка; управління і економіки фармації та фармацевтичної технології – 1 ставка; управління та економіки фармації – 1 ставка; 
- старших викладачів закладу вищої освіти кафедр: біологічної хімії – 1 ставка; фармацевтичної, органічної та біоорганічної хімії – 1 ставка;
- асистентів кафедр: фармацевтичної, органічної та біоорганічної хімії – 1 ставка; пропедевтики дитячих хвороб – 1 ставка; медбіології, паразитології та генетики – 1 ставка; внутрішніх хвороб 1 та симуляційної медицини – 1 ставка; акушерства і гінекології – 1 ставка; стоматології післядипломної освіти – 1 ставка; терапевтичної, ортопедичної та дитячої стоматології – 1 ставка.
2.  Визначити як обов'язкові наступні документи, що надаються на конкурс:
• заява про участь у конкурсі на ім'я ректора закладу вищої освіти ЗДМУ; 
• особовий листок по обліку кадрів з фотографією розміром 3х4 сантиметри та власноруч написана автобіографія; 
• список наукових праць (за звітній період - для претендентів, які обираються на новий строк; за весь період науково-педагогічної діяльності - для претендентів, які обираються на посаду вперше);
• документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші документи передбачені чинним законодавством України);
• копію документу про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни) або державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови;
• звіт про навчально-методичну, лікувально-діагностичну (для клінічних кафедр), виховну, науково-дослідницьку роботу за попередній період роботи в Університеті, незалежно від посади, яку обіймав;
• звіт про досягнення у професійній діяльності, які зараховуються за останні п’ять років відповідно до кадрових вимог ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладами вищої освіти. 
Детальніші кваліфікаційні вимоги визначені у Положенні на офіційному сайті ЗДМУ.
3. Визначити термiн подання заяв та документів в один мiсяць вiд дня оголошення конкурсу. 
 
 
Ректор, професор Ю.М. Колесник
 
Заступник ректора з кадрових питань Н.М. Бавицька 
 
 
Наказ підготував:
Секретар конкурсної комісії О.В. Литвиненко
 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar