Університет сьогодні

Кафедра управління і економіки фармації  

Кафедра розташована у головному навчальному корпусі ЗДМФУ

69035 м. Запоріжжя, пр. Маяковського 26

Тел.: (0612) 36-22-48

Завідувач кафедри – Ткаченко Наталя Олександрівна, професор, доктор фармацевтичних наук.

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Кафедру організовано у 1959 р. Першим завідувачем був Т.П. Горбів. Після нього кафедрою керувала Л.П. Морозова. Потім кафедру очолювали професор Н. О. Калошина (з 1961 по 1967 р.), доцент Ю. В. Бартоломєєв (з 1968 по 1988 р.), доцент М. І. Владова (з 1988 по 1989 р.). професор Т. А. Грошовий (з 1989 по 1997 р.). У 1998 р. нелегку та відповідальну управлінську діяльність по завідуванню кафедрою прийняв професор Є. Г. Книш.

З 2021 року кафедру очолює д. фарм.н., професор Н.О. Ткаченко.

Сьогодні кафедра управління та економіки фармації є випускною профільною кафедрою фармацевтичних факультетів Запорізького державного медико-фармацевтичного університету, на якій викладаються організаційно-управлінські дисципліни та здійснюється методична, наукова й виховна робота зі здобувачами освіти спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» за двома освітньо-професійними програмами «Фармація» та «Технології парфумерно-косметичних засобів».

За 60-ти річний шлях кожен склад кафедри зробив свої внески, проте, не змінними лишаються основні принципи роботи: професіоналізм, відданість справі, відповідальність, наступність поколінь, повага до першопрохідників-організаторів фармацевтичної справи.

КАДРОВИЙ СКЛАД КАФЕДРИ:

Професор, д. фарм.н. Ткаченко Н. О., доцент, к.фарм. н. Демченко В. О., доцент, к.фарм. н. Литвиненко О. В., доцент, к. фарм. н. Червоненко Н. М., доцент, к.фарм.н. Зарічна Т. П., доцент, к. фарм. н. Демченко В. О., асистент, PhD Маганова Т. В.

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Кафедра є навчальною базою для підготовки студентів 3, 4, 5 курсів фармацевтичних та 2- го міжнародного факультетів відповідно до освітньо-професійної програми «Фармація» професійної кваліфікації «фармацевт» та освітньо-професійної програми «Технології парфумерно-косметичних засобів» професійної кваліфікації «фармацевт-косметолог», другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» галузі знань 22 «Охорона здоров’я».

 

Обов’язкові компоненти:

·           Організація та економіка фармації

·           Організація та економіка у фармації та парфумерно-косметичній галузі

·           Фармакоекономіка

·           Фармацевтичний менеджмент та маркетинг

·           Менеджмент та маркетинг у фармації та парфумерно-косметичній галузі

·          Виробнича фармацевтична практика за спеціалізацією

Вибіркові компоненти:

·           Фармацевтичне та парфумерно-косметичне товарознавство

·           Фармацевтичне та медичне товарознавство

·           Системний аналіз діяльності фармацевтичних закладів

·           Системи якості у фармації

·         Соціальна фармація

·           Підготовка фармацевтичного представника

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Підготовка студентів на кафедрі базується на принципах забезпечення методичної і інформаційної організації навчального процесу з елементами самостійної роботи, а також на впровадженні нових ефективних форм контролю знань-умінь. Для ліцензійного тестування створений банк тестових завдань «Крок-2», що нараховує більше 6000 тестів.

Згідно з навчальним планом створено робочі програми та силабуси з усіх обов’язкових та вибіркових дисциплін.

В складних реаліях сьогодення колектив кафедри, залишаючись на позиціях соціально відповідального суб’єкта, формує освітній процес з використанням новітніх інформаційно-комунікативних технологій - заходи відбуваються у форматі змішаного навчання з повною візуалізацією у синхронному онлайн режимі на основі MS Teams. Оригінальні лекції читаються виключно з використанням мультимедійних технологій.

Видано навчально-методичні посібники для практичних занять, самостійної роботи, тестові завдання з усіх навчальних дисциплін для вітчизняних і іноземних студентів фармацевтичного факультету. Розроблено понад 40 онлайн курсів для самостійної роботи студентів.

 

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

·       Організація та економіка фармації.

·       Фармацевтичний менеджмент та маркетинг.

·       Фармацевтичне право та соціальна фармація.

Основним напрямком наукової роботи кафедри є: «Науково-теоретичні та організаційно-методичні дослідження правових і соціально-економічних аспектів фармацевтичної діяльності та медичної практики в Україні в умовах трансформації системи охорони здоров'я» ( Держ. реєстр. №0120U102199).

Викладачами кафедри отримано 50 патентів, більш ніж 60 авторських свідоцтв, опубліковано біля понад 1000 друкованих робіт.

 

СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ

Кафедра тісно співпрацює з відповідними провідними кафедрами Національного фармацевтичного університету (м. Харків), Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (м. Львів), Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (м. Київ), фармацевтичними факультетами провідних медичних університетів України.

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar