Університет сьогодні

Кафедра фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і здоров’я

Кафедра розташована на території установ:

  • адміністративно-спортивний корпус Запорізького державного медичного університету;
  • гуртожиток № 3 Запорізького державного медичного університету;
  • навчально-науковий медичний центр «Університетська клініка ЗДМУ»;
  • комунальне некомерційне підприємство «Міська  лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» Запорізької міської ради;
  • комунальне некомерційне підприємство «Міська лікарня №6» Запорізької міської ради;
  • комунальне некомерційне підприємство «Міська лікарня № 3» Запорізької міської ради.

Контакти:

телефон: +38 061 233-93-12;

е-mail: doroshenko.e.u@zsmu.edu.ua

Завідувач кафедри - Дорошенко Едуард Юрійович, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор.

Заступник завідувача кафедри з навчальної роботи - Гурєєва Антоніна Михайлівна, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент.

Заступник завідувача кафедри з виховної роботи - Шаповалова Ірина Володимирівнакандидат педагогічних наук, доцент.

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Кафедра фізичного виховання і здоров’я була створена в 1959 році, коли Одеський фармацевтичний інститут було переведено до м. Запоріжжя. Першим завідувачем кафедри був кандидат медичних наук О.П. Копецький. Починаючи з 1965 по 1968 рр. і з 1973 по 1975 рр. кафедру очолював О.Д. Тимофєєв. У 1965 році фармацевтичний інститут був перейменований в медичний інститут і на кафедрі фізичного виховання було створено курс лікарського контролю та лікувальної фізкультури. З 1967 по 1973 рр. кафедру очолював К.Г. Максимов. З 1975 року по 2008 рік кафедру очолював В.І. Лозовий.

Першими асистентами курсу лікарського контролю та лікувальної фізкультури з вересня 1967 року були Е.С. Капліна та Л.О. Целуйко. З 1970 по 1982 рр. курс очолював кандидат медичних наук І.П. Онищенко. Закінчивши в 1972 році Запорізький медичний інститут асистентом курсу. З 1982 по 1998 рр. завідувачем курсу працював В.М. Сокол, випускник факультету фізичного виховання Кам’янець-Подільського педагогічного інституту.

У 1990 році на курс лікарського контролю та лікувальної фізкультури кафедри був прийнятий кандидат медичних наук, майстер спорту СРСР, неодноразовий чемпіон України, призер багатьох Міжнародних і Всесоюзних змагань з легкої атлетики Є.Л. Михалюк, який з 1998 року по 2021 рік очолював курс спортивної медицини і ЛФК, а згодом (з серпня 2008 року), і кафедру фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і здоров’я. Маючи вищу кваліфікаційну лікарську категорію, професор Є.Л. Михалюк більше 20 років також очолював федерацію спортивної медицини Запорізької області, а з 2002 року є головою Запорізького обласного осередку фахівців із спортивної медицини та лікувальної фізкультури України.

З 14 березня 2022 року, за конкурсом, завідувачем кафедри обрано доктора наук з фізичного виховання та спорту, професора Е.Ю. Дорошенка.

СКЛАД КАФЕДРИ

 
Ст. лаборант Аношин В.І., лаборант Велічко І.В., асистент Волох Н.Г., к. фіз. вих., доц. Гурєєва А.М., асистент Дац Д.І.,  ст. лаборант Джонсон С., д. н. з фіз. вих., проф. Дорошенко Е.Ю., ст. викл. Єфіменко С.О., асистент Івченко А.О., лаборант Калініна А.І., к. мед. н., доц. Канигіна С.М., лаборант Малихін В.В., д. мед. н., проф. Михалюк Є.Л., к. мед. н., асистент Новак Г.О., к. фіз. вих., ст. викл. Олійник М.О., лаборант Попович Н.М., к. мед. н., доц. Пузік С.Г., лаборант Самойленко В.Г., ст. лаборант Чепчура Ю.А., к. мед. н., асистент Черепок О.О., к. фіз. вих, доц. Черненко О.Є., асистент Шамаков І.Б., к. пед. н, доц. Шаповалова І.В.. викл. Яриш С.В.
 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦІПЛІНИ

Основи практичної діяльності у фізичній терапії, ерготерапії.

Фізичне виховання.

Теорія і методика фізичного виховання.

Науково-доказова практична діяльність у фізичній терапії, ерготерапії.

Клінічний реабілітаційний менеджмент (за професійним спрямуванням).

Терапевтичні вправи.

Преформовані фізичні чинники.

Біомеханіка і клінічна кінезіологія.

Методика та техніка класичного масажу.

Лікувальний масаж.

Лікувально-реабілітаційний масаж та самомасаж.

Методи обстеження у фізичній терапії.

Сучасні адаптивні засоби у фізичній терапії.

​​​​​​​Фізична терапія в геронтології та геріатрії.

Фізична терапія та курортологія.

Кінезіологічне тейпування.

Технічні засоби в реабілітації.

Мануальні методи фізичної терапії, ерготерапії.

Моделі надання реабілітаційних послуг.

Оздоровчо-рекреаційна рухова активність.

Основи фізичної терапії та ерготерапії.

Загальна ознайомча практика за профілем майбутньої професії.

Клінічна практика з фізичної терапії та ерготерапії при захворюваннях дихальної та серцево-судинної систем.

Клінічна практика з фізичної терапії та ерготерапії при порушенні діяльності опорно-рухового апарату.

Клінічна практика з фізичної терапії та ерготерапії при травмах і захворюваннях нервової системи.

Валеологія.

Основи здорового способу життя.

Основи медичних знань.

Сучасні фітнес-технології.

Теорія і методика адаптивного фізичного виховання.

Медична реабілітація

СПА процедури.

Коригуюча гімнастика.

Гідротерапія.

Народні та нетрадиційні методи реабілітації.

Актуальні проблеми фізіотерапії, курортології та реабілітації.

Фізична реабілітація та спортивна медицина.

 

ПЕРЕЛІК КУРСІВ ЗА ВИБОРОМ

Актуальні проблеми фізіотерапії, курортології та реабілітації.

Валеологія.

Гідротерапія.

Домашня опіка хворих та неповносправних.

Комплексна реабілітація після перебування в екстремальних умовах.

Коригуюча гімнастика.

Медична реабілітація.

Народні та нетрадиційні методи реабілітації.

Основи дефектології.

Основи здорового способу життя.

Основи медичних знань.

Сучасні фітнес-технології.

Теорія і методика адаптивного фізичного виховання. 

СПА процедури.

Фізична терапія у спортивній медицині.

​​​​​​​Фізичне виховання і здоров'я: курс за вибором.

Функціональний тренінг у фізичній терапії.

 

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ І ЗДОБУТКИ

Тема науково-дослідної роботи: «Оптимізація фізичного стану студентів засобами фізичного виховання та спорту в умовах медичного вищого навчального закладу» (номер державної реєстрації 0117U006965).

При впровадженні результатів НДР кафедри отримана:

- медична ефективність: протягом 2016-2021 років спеціалістами кафедри  фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і здоров’я спільно з фахівцями Центру медичної реабілітації та профілактики ННЦ Університетська клініка ЗДМУ проведено щорічні медичні огляди студентів 1-2 курсів медичних і фармацевтичних факультетів з метою їх розподілу для практичних занять з фізичного виховання за основною, підготовчою та спеціальною медичною групами. Загальна кількість – 5856 студентів. Крім цього, спільно з фахівцями Запорізького обласного лікувально-фізкультурного диспансеру Запорізької обласної ради, проведені диспансерні спостереження за фізичним станом спортсменів збірних команд ЗДМУ з видів спорту для участі в змаганнях міського, обласного, національного та міжнародного рівнів. Загальна кількість учасників диспансерного  спостереження – 788 осіб.

- соціальна ефективність: збільшено показники рухової активності здобувачів вищої освіти медичних і фармацевтичних факультетів ЗДМУ;

- економічна ефективність: збільшено показники професійно-прикладної фізичної підготовленості здобувачів вищої освіти медичних і фармацевтичних факультетів ЗДМУ.

Наукова новизна та значущість отриманих наукових результатів.

1) Вперше визначено професійно важливі фізичні якості й психофізіологічні властивості майбутніх фахівців галузі знань 22 «Охорона здоров’я» медичної, фармацевтичної та реабілітаційної спрямованості;

2) Вперше обґрунтовано і сформовано зміст, визначено засоби і форми професійно-прикладної фізичної підготовки здобувачів вищої освіти медичних закладів вищої освіти з урахуванням майбутніх лікарських спеціалізацій;

3) Вперше визначено найбільш ефективні форми проведення занять, засоби і методи фізичного виховання та спорту в  контексті оптимізації фізичного стану студентів медичних закладів вищої освіти.

Теоретична значущість результатів НДР дослідження ґрунтується на створенні моделі професійно-прикладної фізичної підготовки здобувачів вищої освіти з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за медичним, фармацевтичним і реабілітаційним напрямом та окремими лікарськими спеціалізаціями;

Практична значущість результатів НДР полягає у використанні отриманих результатів стосовно оптимізації фізичного стану студентів засобами фізичного виховання та спорту в освітньому процесі закладів вищої освіти і у сфері охорони здоров’я.

Результати науково-дослідної роботи

За результатами виконаної НДР (2016-2021 рр.) видано 1 монографію, 3 підручники; опубліковано 68 наукових статей і 27 тез доповідей на конференціях, конгресах. З тематики НДР на кафедрі захищено 1 кандидатську дисертацію (ст. викладач Олійник М.О. «Удосконалення тренувального процесу кваліфікованих волейболістів на основі використання модельних характеристик змагальної діяльності» : автореф. дис. ...канд. наук з фіз. виховання та спорту: [спец.] 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт». Дніпро, 2021. 24 с.), двічі проведено секції у Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні питання медицини і фармації» з питань здоров’я, фізичного виховання, фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичної терапії та ерготерапії.

Із загальної кількості статей: 27 статей опубліковано у журналах, що індексуються наукометричними базами даних Web of Science та/або Scopus,  33 статті, що опубліковані у фахових наукових виданнях України, 8 статей, які  опубліковані у закордонних виданнях, 27 тез доповідей у збірниках матеріалів конференцій, конгресів національного та міжнародного рівнів.

ДІАГНОСТИЧНА І КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА.

На базі Центру медичної реабілітації та профілактики Університетської клініки ЗДМУ співробітники кафедри проводять профілактичні медичні огляди студентів і співробітників, надають допомогу та консультують осіб, що займаються фізичною культурою та спортом, провідних спортсменів міста, області, України, тренерів тощо. Крім цього, фахівці кафедри приймають участь у диспансерних обстеженнях спортсменів і надають їм допуск на участь у змаганнях міського, обласного, національного та міжнародного рівнів.

ЧЛЕНСТВО У ПРОФІЛЬНИХ АСОЦІАЦІЯХ

Професорсько-викладацький склад кафедри бере активну участь у роботі Запорізького обласного осередку асоціації фахівців із спортивної медицини та лікувальної фізкультури України, Української Асоціації Фізичної Терапії (УАФТ) та Європейської Асоціації Превентивної Кардіології (EAPC).

ГРОМАДСЬКА РОБОТА

Професорсько-викладацький склад кафедри бере активну участь у роботі студентського спортивного клубу «Медик» з питань тренувальної та змагальної діяльності спортсменів, з видів спорту, що традиційно культивуються у ЗДМУ: аеробіка, армреслінг, атлетизм, баскетбол, волейбол, футбол, настільний теніс, футзал, шахи, шашки.

 

 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar