Оголошення від 29.04.2023

Запорізький державний медико-фармацевтичний університет оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників:
 
-  директора Навчально-наукового інституту післядипломної освіти – 1 ставка;
-   декана факультету 2-го міжнародного факультету – 1 ставка;
- завідувачів кафедр: соціальної медицини, громадського здоров'я, медичного та фармацевтичного права – 1 ставка; факультетської хірургії – 1 ставка;
- професорів закладу вищої освіти кафедр: патологічної фізіології з курсом нормальної фізіології – 1 ставка; фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і здоров'я – 1 ставка; госпітальної хірургії – 1 ставка; внутрішніх хвороб 3 – 1 ставка; біологічної хімії – 1 ставка; природничих дисциплін для іноземних студентів та токсикологічної хімії – 1 ставка; акушерства і гінекології – 1 ставка; психіатрії, психотерапії, загальної та медичної психології, наркології та сексології – 1 ставка;
- доцентів закладу вищої освіти кафедр: внутрішніх хвороб 1 та симуляційної медицини – 2 ставки; внутрішніх хвороб 3 – 2 ставки; госпітальної хірургії – 2 ставки; офтальмології – 2 ставки; терапевтичної, ортопедичної та дитячої стоматології – 1 ставка; загальної  практики-сімейної медицини та внутрішніх хвороб – 1 ставка; технології ліків – 2 ставки; фармацевтичної, органічної та біоорганічної хімії – 3 ставки; медичної фізики, біофізики та вищої математики – 1 ставка; фізколоїдної хімії – 1 ставка; фармакогнозії, фармакології та ботаніки – 2 ставки; дитячих хвороб – 1 ставка; акушерства, гінекології та репродуктивної медицини – 1 ставка; неврології – 1 ставка; інфекційних хвороб - 2 ставки; клінічної лабораторної діагностики – 0,5 ставки; фармакології та медичної рецептури з курсом нормальної фізіології – 1 ставка; акушерства і гінекології – 2 ставки; клінічної фармації, фармакотерапії, фармакогнозії та фармацевтичної хімії – 1 ставка; культурології та українознавства – 1 ставка; аналітичної хімії – 1 ставка; мікробіології, вірусології та імунології – 1 ставка; загальної хірургії та післядипломної хірургічної освіти – 1 ставка; клінічної фармакології, фармації, фармакотерапії і косметології – 1 ставка; анатомії людини, оперативної хірургії та топографічної анатомії – 1 ставка; 
- старших викладачів закладу вищої освіти кафедр: управління і економіки фармації та фармацевтичної технології – 1 ставка; медбіології, паразитології та генетики – 1 ставка; клінічної фармації, фармакотерапії, фармакогнозії та фармацевтичної хімії – 1 ставка; анатомії людини, оперативної хірургії та топографічної анатомії – 1 ставка; 
- асистентів кафедр:  госпітальної хірургії – 1 ставка; урології – 1 ставка; акушерства і гінекології – 1 ставка; гістології, цитології та ембріології – 1 ставка; дитячої хірургії – 1,75 ставки; оториноларингології – 1 ставка; терапії та кардіології – 1 ставка; управління і економіки фармації та фармацевтичної технології – 1 ставка; стоматології післядипломної освіти – 0,75 ставки. 
 
Перелік обов’язкових документів, що надаються на конкурс:
• заява про участь у конкурсі на ім'я ректора закладу вищої освіти ЗДМФУ; 
• особовий листок по обліку кадрів з фотокарткою розміром 3х4 сантиметри та власноруч написана автобіографія; 
• список наукових праць (за звітній період - для претендентів, які обираються на новий строк; за весь період науково-педагогічної діяльності - для претендентів, які обираються на посаду вперше);
• документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші документи передбачені чинним законодавством України);
• копію документу про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни) або державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови;
• звіт про навчально-методичну, лікувально-діагностичну (для клінічних кафедр), виховну, науково-дослідницьку роботу за попередній період роботи в Університеті, незалежно від посади, яку обіймав;
• звіт про досягнення у професійній діяльності, які зараховуються за останні п’ять років відповідно до кадрових вимог ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладами вищої освіти. 
Детальніші кваліфікаційні вимоги визначені у Положенні на офіційному сайті ЗДМФУ.
 
Термін подання документів – один місяць з дня оголошення конкурсу.
Документи надсилати за адресою: 69035 м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 26»
 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar