Наука

Служба інноваційної діяльності та трансферу технологій

Служба інноваційної діяльності та трансферу технологій забезпечує організацію наукової, науково-технічної, науково-дослідної і методичної роботи у сфері інтелектуальної власності в університеті, а також безпосередньо бере участь у виконанні цих робіт. Підрозділ забезпечує розвиток і удосконалення циклу інноваційної наукової діяльності - від фундаментальних і прикладних розробок до їх впровадження у медичну та фармацевтичну практику.

Служба інноваційної діяльності та трансферу технологій розташована в першому навчальномку корпусі, тел.: (061) 233-50-94.

Завдання та функції Служби інноваційної діяльності та трансферу технологій

 1. Забезпечення набуття Університетом майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності, що створені в результаті його наукової, науково-технічної та науково-дослідної діяльності, та сприяння введенню їх в господарський оборот.
 2. Інформаційно-аналітичне забезпечення робіт по створенню, охороні, захисту та комерціалізації об'єктів права інтелектуальної власності.
 3. Аналіз наукових, науково-дослідних, дисертаційних та методичних робіт, що плануються до виконання, прогнозування їх результатів з метою виявлення патентоздатних об'єктів права інтелектуальної власності, доцільності їх правової охорони в Україні та в іноземних державах.
 4. Виконання патентних, патентно-кон'юнктурних та маркетингових досліджень при проведенні науково-дослідних, дисертаційних і методичних робіт та підготовка пропозицій щодо доцільності патентування їх результатів та передачі прав на них
 5. Розробка інноваційних й інвестиційних проектів, бізнес-планів і програм перспективного розвитку Університету.
 6. Проведення моніторингу і аналізу результатів науково-дослідної та науково-технічної діяльності Університету для своєчасного виявлення об’єктів права інтелектуальної власності, які мають комерційний потенціал.
 7. Підготовка та подання документів (заявок) на об'єкти права інтелектуальної власності у визначені законодавством органи для патентування в Україні та в іноземних державах відповідно до національних і міжнародних процедур.
 8. Участь у забезпеченні комерціалізації об'єктів права інтелектуальної власності, майнові права на які належать Університету, та залучення інвестицій для їх комерційного використання.
 9. Своєчасне укладення передбачених чинним законодавством договорів з авторами об'єктів права інтелектуальної власності та здійснення контролю за їх виконанням.
 10. Укладення та контроль за виконанням трудових договорів та договорів цивільно-правового характеру, передбачених законодавством України у сфері інтелектуальної власності, з винахідниками (авторами) об'єктів права інтелектуальної власності.
 11. Сприяння додержанню законності у реалізації особистих немайнових та майнових прав авторів об'єктів права інтелектуальної власності.
 12. Розробка нормативної і методичної документації Університету, що регламентує створення, правову охорону і комерціалізацію об'єктів права інтелектуальної власності, фінансування такої діяльності, виплату винагород і інших форм заохочення працівникам — винахідникам (авторам) і особам, які сприяли цій діяльності.
 13. Надання ректорату університету пропозицій щодо участі у міжнародному співробітництві у сфері інтелектуальної власності в рамках міжнародних програм, проектів і професійних асоціацій, участь у виконанні цих програм і проектів.
 14. Наданя працівникам Університету і особам, які навчаються в ньому, консультативно-правової, інформаційної і практичної допомоги в реалізації ними особистих немайнових і майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності і пільг, передбачених правовими актами України та Університету (у тому числі, прав працівників-винахідників на винагороду за використання об’єктів права інтелектуальної власності, створених ними у зв'язку з виконанням трудового договору чи доручення роботодавця).
 15. Подання ректорату пропозицій щодо вдосконалення діяльності, пов’язаної зі створенням, охороною і комерціалізацією об'єктів права інтелектуальної власності, майнові права на які належать університету.
 16. Надання ректорату пропозицій щодо заохочення працівників та інших осіб, які сприяли створенню, правовій охороні та використанню об'єктів права інтелектуальної власності університету.

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar