Наука

Комісія з питань біоетики

Комісія з питань біоетики при Запорізькому державному медико-фармацевтичному університеті є незалежним органом від впливу органів влади та їх посадових осіб і керується в своїй діяльності принципами добросовісного виконання випробувань і клінічних досліджень (Якісної Клінічної Практики / GCP, Якісної Лабораторної Практики/GLP, Якісної Статистичної Практики /GSP, Якісної Виробничої Практики/GMP) та охорони і гуманного ставлення дослідників до лабораторних тварин. Предметом експертиз Комісії є всі біомедичні наукові дослідження з участю людини як досліджуваного та лабораторної тварини як предмета експериментального дослідження.

Голова комісії з питань біоетики – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішніх хвороб №3 Доценко Сергій Якович, тел. 766-34-28.

Секретар комісії з питань біоетики – Червоненко Наталя Михайлівна, тел.: (061) 236-22-48.

Основні завдання комісії з питань біоетики:

Функції комісії:

 1. До початку проведення клінічного випробування лікарського засобу Комісія оцінює етичні та морально-правові аспекти програми (протоколу) клінічного випробування.
 2. Під час проведення клінічного випробування лікарського засобу Комісія здійснює контроль за захистом прав і здоров’я досліджуваних, є гарантом їхньої безпеки.
 3. Комісія розглядає матеріали до початку та в процесі клінічного випробування у встановлений термін і надає замовнику та/або досліднику висновок у письмовій формі із зазначенням назви випробування, розглянутих документів, дати та одного з питань можливих нижченаведених рішень:
  • позитивний висновок щодо проведення клінічного випробування;
  • вимоги про внесення змін у надану документацію для одержання позитивного висновку щодо проведення клінічного випробування;
  • відмова на проведення клінічного випробування;
  • скасування/призупинення наданого раніше позитивного висновку щодо проведення клінічного випробування, що виникає в процесі клінічного випробування.
 4. Під час проведення клінічного випробування Комісія періодично розглядає матеріали проведення клінічного випробування з частотою, що залежить від ступеня ризику для досліджуваних, але не рідше одного разу на рік.
 5. У разі виникнення загрози здоров’ю або життю пацієнта ( добровольця ) у зв’язку з проведенням клінічного випробування, за відсутності чи недостатньої ефективності дії лікарського засобу, а також у разі порушення етичних норм, комісія може подавати пропозиції до Державного фармакологічного центру МОЗ України про припинення клінічного випробування лікарського засобу чи окремого його етапу.
 6. Комісія, її члени та спеціалісти/експерти, які залучаються до експертизи окремих досліджень, забезпечують конфіденційність інформації, яку вони отримали, в порядку та з наслідками, передбаченими чинним законодавством щодо захисту інформації та об’єктів інтелектуальної власності.
 7. Комісія зберігає всі записи з проведення клінічного випробування протягом не менше 3 років після його завершення та забезпечує її конфіденційність протягом всього терміну зберігання.
 8. Комісія оцінює етичні та морально-правові аспекти до початку проведення досліджень за темою дисертаційної роботи та під час її виконання.
 9. Комісія розглядає матеріали проведених досліджень за темою дисертаційної роботи та у встановлений термін надає дисетранту висновок у письмовій формі із зазначенням назви і дати проведених досліджень та розглянутих комісією документів.
 10. Комісія, під час виконання покладених на неї завдань, взаємодіє з дослідником, замовником, Державним фармакологічним центром МОЗ України та з іншими організаціями.
 11. Комісія надає своє Положення, Стандартні операційні процедури та склад на запит МОЗ України, Державного фармакологічного центру, дослідника, замовника.

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar