Університет сьогодні

Кафедра дитячих хвороб

Адреса: 69076, м. Запоріжжя, вул. Новгородська, 28а,  

тел./факс: (061)224-93-75; +380958046333

e-mail: kaf.pediatric.fpo@gmail.com   

Завідувач кафедри –  БОЯРСЬКА Людмила Миколаївна, очолює Запорізький осередок Асоціації педіатрів України. Науковий керівник  7 захищених кандидатських дисертаційних робіт та 1 запланованої.

   

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА 

Кафедра дитячих хвороб факультету післядипломної освіти ЗДМУ заснована 2 лютого 2007 р. з метою поліпшення підготовки лікарів-інтернів педіатричного профілю та післядипломного удосконалення лікарів. Кафедра є клінічною та науковою базою для підготовки лікарів педіатричного профілю. На кафедрі навчаються лікарі-інтерни за фахом:

·         «Педіатрія», 

·         «Дитяча хірургія» 

·         «ЗПСМ» (цикл «Здоров’я дітей»). 

Закінчують навчання (2 рік) лікарі – інтерни  набору 2021-2023 рр. за фахом:

·         «Неонатологія», 

·         «Дитяча анестезіологія». 

Вивчають питання надання невідкладної допомоги в педіатрії лікарі-інтерни суміжних спеціальностей  «Хірургія», «Акушерство та гінекологія», «Анестезіологія та ІТ», «Внутрішні хвороби», «Дерматовенерологія», «Інфекційні хвороби», «Неврологія», «Ортопедія і травматологія», «Отоларингологія», «Офтальмологія», «Патологічна анатомія», «Психіатрія», «Радіологія», «МНС».

Ведеться підготовка PhD фахівців за фахом «Педіатрія», «Дитяча хірургія».  

Випускники кафедри працюють лікарями у різних містах та районах України.

Кафедра проводить безперервне професійне навчання лікарів-фахівців педіатричного профілю на короткотривалих заходах та циклах тематичного удосконалення за напрямками:

·         Педіатрія (куратори проф. Л.М. Боярська, ас. Т.С. Герасимчук); 

·         Неонатологія (куратори проф. Л.М. Боярська, доц. Ю.В. Котлова); 

·         Дитяча хірургія (куратор проф. В.О. Дмитряков);

·         Дитяча анестезіологія (куратор проф. М.Ю. Курочкін).  

На кафедрі є можливість пройти стажування та спеціалізацію за фахами «Педіатрія», «Дитяча анестезіологія» та «Дитяча хірургія».

За час існування кафедри захищені дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук (проф. М.Ю. Курочкін), 12 дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук (три за 2021 рік) та 2 PhD фахівця. Виконуються 2 дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня доктора філософії. 

  

КЛІНІЧНІ БАЗИ КАФЕДРИ:  

КНП «Міська дитяча лікарня №5» ЗМР (МДЛ №5), вул. Новгородська, 28 а, тел.: (061)224-93-75),   

КНП «Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня» ЗОР (ЗОКДЛ), пр. Соборний, 70, тел.: (061)764-33-79,   

КНП «Обласний перинатальний центр» ЗОР (ОПЦ), вул. Південноукраїнська, 17а, тел.: (061)233-71-45.   

·                    Відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених дітей (МДЛ №5)  

·                    Відділення патології новонароджених дітей (МДЛ №5)  

·                    Відділення хірургії (МДЛ №5)  

·                    Ендоскопічне відділення (МДЛ №5)   

·                    Неврологічне відділення (МДЛ №5)  

·                    Отоларингологічне відділення (МДЛ №5)  

·                    Відділення функціональної діагностики (МДЛ №5)  

·                    Інфекційно-боксоване відділення дітей раннього віку (МДЛ №5)  

·                    Педіатричне відділення (кардіоревматологія, гастроентерологія) (МДЛ №5)   

·                    Відділення анестезіології та інтенсивної терапії та хронічного діалізу (МДЛ №5)  

·                    Відділення спільного перебування матері та дитини (ОПЦ)  

·                    Відділення реанімації та інтенсивної терапії новонароджених (ОПЦ)  

·                    Відділення постінтенсивного догляду та виходжування новонароджених (ОПЦ)  

 

СКЛАД КАФЕДРИ:

 

СКЛАД КАФЕДРИ:

професор Л.М. Боярська, д. мед. н. професор В.О. Дмитряков, д. мед. н. професор М.Ю. Курочкін, к. мед. н. доцент Ю.В. Котлова, к. мед. н. доцент О.І. Подліанова, к. мед. н. доц. А.Г. Давидова, к. мед. н. асистент Г.В. Корнієнко, к. мед. н. асистент К.О. Іванова, к. мед. н. асистент Т.С. Герасимчук, асистент Г.М. Дмитрякова, к.мед.н. асистент Т.О. Левчук-Воронцова, асистент В.М. Свєкатунасистент Т.В.Веліканова, к.мед.н.асистент Т.В. Абрамова, к. мед. н. асистент В.О.Шаменко, PhD асистент Л.В. Гребенюк, PhD асистент Ю.В. Городкова, аспірант А.Ю. Цимбал, аспірант Подлужна В.Р., старший лаборант К.С. Плетнева, старший лаборант О.Л. Омельчак, лаборант О.А. Соломка, старший лаборант О.О. Сюсэль.

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ: 

·         "Педіатрія" (інтернатура, PhD, курси БПР та тематичного удосконалення лікарів, стажування, спеціалізація);

·         "Дитяча хірургія" (інтернатура, PhD, курси БПР та тематичного удосконалення лікарів, стажування, спеціалізація);

·         "Дитяча анестезіологія" (PhD,курси БПР та тематичного удосконалення лікарів, стажування, спеціалізація); 

·         "Неонатологія" ( курси БПР та тематичного удосконалення лікарів);

·         "Дитяча отоларингологія" (стажування); 

·         "Клінічна імунологія"; 

·         «Здоров’я дітей»; 

·         «Нервові хвороби»; 

·         «Медицина невідкладних станів. Педіатрія»; 

Додаткові програми навчання для лікарів інтернів.

·         «Клінічне ультразвукове дослідження в точці інтересу – point-of-care ultrasound (PоCUS). Невідкладне УЗД FAST, BLUE, FATE»;

·         «Базова підтримка життя (курс BLS). Робота в команді при розширеній підтримці життя»; 

·         «Принципи інтегрованого ведення хвороб на первинній ланці в педіатрії»; 

·         «Військово-медична підготовка. Організація невідкладної медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях»; 

·         «Медичне право».

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 

Для підготовки до ліцензійного тестування лікарів-інтернів створено банк тестових завдань "Крок-3", що нараховує понад 5000 тестів. 

Проводяться цикли спеціалізації та стажування за спеціальностями "Педіатрія", «Дитяча хірургія», «Дитяча анестезіологія».

Безперервний професійний розвиток  лікарів за фахом "Педіатрія", "Загальна практика сімейна медицина", «Дитяча хірургія», «Дитяча анестезіологія», «Неонатологія» здійснюється на циклах тематичного удосконалення та заходах БПР, які дають можливість ефективного професійного зростання та виконання щорічних умов атестації лікарів.   

Форма навчання: очна, дистанційна та очно-дистанційна. Це дає змогу лікарям профільних спеціальностей проходити курс підвищення кваліфікації без відриву від робочого місця. 

Календарний план циклів тематичного удосконалення, вторинної спеціалізації та стажування за медчним напрямкомна 2022 рік.

Календарний план заходів безперервного професійного розвитку на 2022 рік (за медичним напрямком)

Електронна реєстрація на курси тематичного удосконалення за «медичним» напрямом: https://forms.gle/bdiaLpowqv3LMnQM9

Особливістю роботи кафедри є використання сучасних комп’ютерних технологій. Так, впродовж останніх 5 років у режимі online проведено навчання лікарів Бердянська, Мелітополя, Михайлівки, Василівки, Оріхова, Енергодара та інших міст.   

Впроваджена в роботу система дистанційного навчання(платформа Moodle) призначена для самостійного вивчення або повторення теоретичного матеріалу: Курс педіатрії (66 занять), Курс дитячої анестезіології (17 занять), Курс дитячої хірургії (27 занять). Матеріали курсів постійно оновлюються та доповнюються.   

З січня 2015 на кафедрі працює Центр відеоконференцій та дистанційної освіти (Медіацентр), звідки з 2021 року проводяться щомісячні вебінари для лікарів-інтернів ВНЗ Українита лікарів області по розгляду складних діагностичних випадків в педіатрії.

За останні роки співробітниками кафедри створені методичні та навчальні посібники з актуальних тем, у тому числі 3 з грифом МОЗ

o         Боярська Л.М., Котлова Ю.В., [та ін.]. Основи рентгенологічної діагностики захворювань органів дихання у дітей / Електронний навчальний посібник. – Запоріжжя: ЗДМУ, 2020. (Затверджено на ЦМР ЗДМУ. Протокол №1 від 01.10.2020 р.)  

o        Боярська Л.М., Котлова Ю.В., [та ін.]. Муковісцидоз у дітей. Сучасний стан проблем діагностики, лікування, профілактики / Електронний навчальний посібник. – Запоріжжя: ЗДМУ, 2020. (Затверджено на ЦМР ЗДМУ. Протокол №1 від 01.10.2020 р.)  

o        Первинні імунодефіцитні стани в практиці лікаря-педіатра : електронний навчальний посібник підготовка лікаря-інтерна-первинна післядипломна спеціалізація галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 228 «Педіатрія» спеціалізація «Педіатрія», «Неонатологія», «Загальна практика сімейна медицина» / Л. М. Боярська, Т. С. Герасимчук, Г. М. Дмитрякова, Ю. В. Котлова, Т. В. Веліканова, Т. В. Абрамова. – Запоріжжя[ЗДМУ], 2020. – (Затверджено на ЦМР ЗДМУ. Протокол №1 від 01.10.2020 р.)  

o         Електронний навчальний посібник. «Фенілкетонурія». Боярська Л.М., Левчук-Воронцова Т.О. (ЦМР 01.10.2020 №1).  

o         Навчальний електронний посібник « Глютензалежні захворювання. Сучасні алгоритми діагностики та лікування» Боярська Л. М., Дмитрякова Г. М., Подліанова О.І (ЦМР 01.10.2020 №1). 

o        Раціональне харчування дітей:  Електронний навчальний посібник  / Боярська Л.М., Котлова Ю.В., Дмитрякова Г.М., Герасімчук Т.С., Курочкіна Т. І., Цимбал А.Ю.– Запоріжжя: ЗДМУ, 2019. – С.77 (Затверджено на ЦМР ЗДМУ)

o        Функціональні гастроінтестинальні розлади у дітей ( Римський консенсусIV): Електронний навчальний посібник / Боярська Л.М., Дмитрякова Г.М. – Запоріжжя: ЗДМУ, 2020. – С.78 (Затверджено на ЦМР ЗДМУ. Протокол №4  від 28.05.2020 р.)  

o        «Дитина в періоді новонародженості. Особливості спостереження» дітей: електронний навчальний посібник / Котлова Ю.В., КурочкинаТ.І., Цимбал А.Ю. – Запоріжжя: ЗДМУ, 2020. – С.200 (Затверджено на ЦМР ЗДМУ. Протокол №4  від 28.05.2020 р.)  

o        Навчальний електронний посібник «Основи функціональної діагностики в дитячій кардіології» для самостійної роботи лікарів-інтернів фахів «Педіатрія», «Загальна практика-сімейна медицина» авт.-уклад. : Боярська Л.М., Подліанова О.І., Потапенко С.В., ЗДМУ. 2020. 192 ст.  

o        Збірник практичних навичок для лікарів-інтернів спеціальності «Хірургія» : електроний навчальний посібник / Дмитряков В.А. Корнієнко Г.В. Затверджено ЦМР ЗДМУ, протокол №1 від 26.10.2019р. 

o        Раціональне харчування дітей  Боярська Л.М., Котлова Ю.В., Дмитрякова Г.М., Герасімчук Т.С., Курочкіна Т.І., Цимбал А.Ю. Запоріжжя: ЗДМУ, 2019. електрон. 

o        варіантНавчально-методичні посібники для керівників лікарів-інтернів на базах стажування «Організація навчального процесу в інтернатурі з педіатрії на базах стажування», «Організація інтернатури з дитячої хірургії на базі стажування».   

o        Навчальний посібник для інтернів сімейних лікарів та педіатрів «Клінічне обстеження здорової та хворої дитини»;  

o        Методичні рекомендації для  базових керівників лікарів-інтернів дитячих хірургів «Мегауретер у дітей»;  

o        Методичний посібник з грифом МОЗ «Програма медико-психологічної корекції психоемоційної дезадаптації у вагітних»;  

Розроблені та використовуються в безперервному практичному розвитку лікарів симуляційні тренінги (майстер-класи) з оволодіння практичними навичками в педіатрії та дитячій кардіології «PRO-серце», для лікарів різних спеціальностей  «Невідкладні стани в дитячій алергології», «Невідкладні стани в дитячій кардіології», «Невідкладні допомога при гострих інтоксикаціях у дітей», «Порушення кислотно-основного стану та водно-електролітного балансу у дітей», «Невідкладна допомога при нещасних випадках у дітей», «Дихальна недостатність у дітей», які проводиться в міжкафедральному тренінговому центрі.   

·         У найближчому майбутньому планується впровадження наступних майстер-класів:  

·         Pro «D» та «Са» (основи малюкового здоров’я)  

·         Pro вакцинацію  

·         Pro орфанні захворюванні  

·         Pro імунограму  

·         Pro суглоби  

·         Pro пневмонію  

·         Pro візуалізацію бронхолегеневих захворювань (рентген, УЗД)  

·         Pro КШТ (функціональні розлади)  

·         Pro раціональне харчування  

·         Pro щитоподібну залозу  

Неонатологія 

·         Pro новонародженого (догляд, годування)  

·         Pro передчасно народжених дітей  

·         Pro інфекцію новонароджених  

Дитяча хірургія

·         Pro дослідження органів сечовивідної системи  

·         Pro абдомінальну патологію у дітей різного віку  

·         Pro дисмургію  

Дитяча оторинолярингологія

·         Pro риносинусити і отіти у дітей  

·         Pro тозолофарінгіти у дітей.  

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ 

·         Клініко-функціональна характеристика та принципи ведення дітей, народжених з низькою, дуже низькою та екстремально низькою масою тіла.  

·         Становлення вегетативної регуляції серцево-судинної системи дітей, народжених з дуже низькою масою тіла.  

·         Прогнозування та корекція порушень стану здоров’я дітей раннього віку, народжених жінками з різними видами психо-емоційних порушень.  

·         Лікування та реабілітація дітей раннього віку з повторними гострими захворюваннями респіраторного тракту.  

·         Клініко-функціональна характеристика та принципи ведення дітей з гастроентерологічною патологією.  

·         Оцінка стану здоров’я дітей у шкільних закладах. Раннє виявлення та лікування порушень ритму серця та артеріальної гіпертензії.  

·         Оптимізація периоперативної підготовки, анестезіологічного забезпечення та ведення післяопераційного періоду у дітей раннього віку з тяжкою хірургічною патологією.  

·         За темою  наукової роботи курсу дитячої хірургії «Оптимізація діагностики та лікування мегауретеру у дітей», підготовлений навчальний посібник «Мегауретер у дітей».  

·         Обґрунтовані показання і розроблена методика ендоскопічного стентування розширеного сечоводу при мегауретері, як альтернативи оперативному втручанню.  

СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ 

Кафедра підтримує тісні наукові зв’язки з науково-дослідними інститутами та вищими медичними навчальними закладами Києва, Харкова та інших міст України. Кафедра співпрацює з Департаментом охороні здоров’я щодо організацій обласних науково-практичних конференцій для лікарів педіатричного профілю та сімейних лікарів. 

ДІАГНОСТИЧНА І КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА 

Діагностична і консультативна робота здійснюється у відділеннях КНП «Міська дитяча лікарня №5» ЗМР, КНП «Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня» ЗОР, КНП «Обласний перинатальний центр» ЗОР, Університетська клініка ЗДМУ.  

Кафедра створила соціальний проект для дітей, батьків, майбутніх мам, педіатрів, сімейних лікарів та вузьких спеціалістів - онлайн-ресурс«Кроки до здоров’я». Це своєрідна освітня і просвітницька платформа, на якій медичні працівники і батьки стають співробітниками у боротьбі за здоров’я дітей. Окремі розділи сайту присвячені майбутнім батькам, висвітлюють планування і перебіг вагітності. Дитячому здоров’ю у різний віковий період також виділені окремі розділи – «Перший місяць після пологів», «Я росту. 2 місяці – 3 роки», «Я ще росту. Від 4 до 14 років», «Я дорослий. Від 14 років». 

Передбачені різноманітні форми інтерактивного спілкування з цільовою аудиторією: формат питання-відповіді, спілкування онлайн з Медіа-центру кафедри дитячих хвороб ЗДМУ, розташованого на території КНП "Дитяча міська лікарня №5" ЗМР. Тематика спілкування не обмежена: питання догляду за дітьми різного віку, харчування, вакцинація, психофізичний розвиток і багато іншого. Тобто, всі ті кроки, які ведуть до формування здоров’я дитини. До спілкування з батьками запрошуватимуться провідні науковці Запорізького державного медичного університету – неонатологи, алергологи, дитячі гастроентерологи, кардіоревматологи, ендокринологи, хірурги, інфекціоністи, ЛОР-лікарі, психоневрологи.  

Крім цього, на сайті є розділ для професійного розвитку лікарів педіатричного профілю та сімейних лікарів. За допомогою вебінарів, онлайн-лекцій, клінічних розборів хворих із складною і важко-діагностованою патологією, відео-матеріалів з методів дослідження і оперативних втручань подвижники з Запорізького медуніверситету сподіваються підвищити фаховий рівень медичних працівників у сфері дитячого здоров’я і забезпечити дистанційно безперервну професійну освіту.  

З 2017 року на кафедрі почали використовувати УЗД легенів у дітей при різних патологічних станах (пневмонії, пневмоторакс, БЛД та інші). Цим напрямком роботи займається доцент Подліанова О.І., яка ділиться своїм досвідом із лікарями-слухачами курсів ТУ, інтернами.  

Співробітники кафедри активно приймали участь як доповідачі у онлайн форумах та конференціях. 

  

ВІДЗНАКИ 

Співробітники кафедри мають почесні відзнаки:  

·         проф. Л.М. Боярська - повний кавалер ордену «За заслуги перед Запорізьким краєм»;  

·         доц. О.І. Подліанова - Почесна грамота Запорізької міської ради (2020 р);  

·         проф. М.Ю. Курочкін – Орден III ступеня «За заслуги» (2018 р.);  

·         проф. М.Ю. Курочкін – Почесна грамота Запорізької міської ради (2016 р).  

 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar