Кафедра терапії та кардіології 

Кафедра розташована на базі Навчально-наукового медичного центру «Університетська клініка».

Завідувач кафедри – КРИВЕНКО Віталій Іванович, професор, доктор медичних наук.

На кафедрі проводиться підготовка лікарів-інтернів за фахом «внутрішні хвороби», крім того організовані курси тематичного вдосконалення для практичних лікарів, в тому числі в дистанційній формі.

Контактні дані кафедри:

Адреса: 69063, м. Запоріжжя, вул. Академіка Амосова, 83 (Навчально-науковий медичний центр "Університетська клініка"), зупинка транспорту «вул. Базарна».

Телефон: (061) 764-47-09.

Електронна пошта: kafedrasmfpo@gmail.com.

Сайт кафедри: https://zsmu.sharepoint.com/sites/smtkn_fpo/SitePages/CInf.aspx

Основні навчальні посібники та наукові статті, які опубліковані співробітниками кафедри, зберігаються в електронному архіві бібліотеки університету: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/287

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Кафедра була створена в липні 2002 року і була першою кафедрою Запорізького державного медичного університету з підготовки фахівців на етапі післядипломної освіти. Завідувачем кафедри обрано професора Кривенка В.І.

У 2002-2005 роках клінічною базою кафедри була Центральна клінічна районна лікарня № 4 м. Запоріжжя, з 2006 року – Запорізька басейнова лікарня, яка у 2008 р. була реорганізована в ННМЦ «Університетську клініку».

За час існування кафедри підготовлено понад 520 фахівців загальної (сімейної) практики, терапії, педіатрії і неонатології, 19 лікарів-інтернів закінчили магістратуру, 10 лікарів успішно завершили клінічну ординатуру та 8 спеціалістів - аспірантуру. Проведено 120 курсів тематичного вдосконалення

 

Склад кафедри:

 

Завідувач кафедри – д.мед.н., професор Кривенко В.І.
Професори: д.мед.н. Колесник М.Ю, д.мед.н. Мєдвєдкова С.О.; доценти: д.мед.н. Демченко А.В., к.мед.н. Пахомова С.П., к.мед.н. Федорова О.П., к.мед.н. Герасименко Л.В., к.мед.н. Качан І.С., асистенти: к.мед.н. Бородавко О.І., PhD Соколова М.В., PhD Михайловський Я.М.; аспірант вечірньої форми навчання Майстрович Я.Ю; старший лаборант Лічката О.М.

 

Навчальні дисципліни:

Спеціалізація (інтернатура) випускників вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації за спеціальністю «Внутрішні хвороби».
Спеціалізація (інтернатура) випускників вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації за спеціальністю «Неврологія».
«Крок - 3, ЗЛП, терапія» для лікарів-інтернів за всіма спеціальностями.

Цикл тематичного вдосконалення для лікарів: «Сучасний Європейський протокол трансторакальної ехокардіографії».
Цикл тематичного вдосконалення для лікарів: «Основні засади менеджменту в охороні здоров'я в умовах реформування галузі».
Цикл тематичного вдосконалення для лікарів: «Когнітивні та психовегетативні розлади в загально-клінічній практиці».
Цикл тематичного вдосконалення для лікарів: «Сучасні аспекти діагностики та лікування патології вегетативної нервової системи».
Цикл тематичного вдосконалення для лікарів: «Комплементарні методи лікування в практиці інтерніста».

Цикл тематичного вдосконалення для лікарів: «Клінічна ЕКГ».

Цикл тематичного вдосконалення для лікарів: «Клінічна аритмологія».

 

Майстер-класи та фахові школи:
Ультразвукова діагностика: основні принципи отримання якісних зображень.
Сучасні аспекти реабілітації хворих які перенесли мозковий інсульт на етапі стаціонарного та амбулаторного лікування.
Електрокардіограма: від простого до складного.
Діагностика та лікування ГКС з елевацією сегмента ST.

Добове моніторування та інші професійні методи дослідження артеріального тиску.

Моніторування ЕКГ по Холтеру: особливості інтерпретації.

 

Дисципліна «Сучасні аспекти вивчення внутрішніх хвороб» відповідно до освітньо-наукової програми третього рівня підготовки доктора філософії у галузі знань 22 «Охорона здоров'я», за спеціальністю 222 «Медицина».
Дисципліна «Сучасна кардіологія» відповідно до освітньо-наукової програми третього рівня підготовки доктора філософії у галузі знань 22 «Охорона здоров'я», за спеціальністю 222 «Медицина».
Дисципліна «Сучасна неврологія» відповідно до освітньо-наукової програми третього рівня підготовки доктора філософії у галузі знань 22 «Охорона здоров'я», за спеціальністю 222 «Медицина».

 

 

Навчально-методична робота

Заняття з лікарями інтернами проводяться як в умовах стаціонару, так і поліклініки, де вони самостійно під керівництвом викладачів проводять курацію хворих і ведуть прийом в поліклініці.

На кафедрі для проведення практичних занять і лікувально-діагностичних заходів створені належні умови. ННМЦ «Університетська клініка» ЗДМУ має у складі: кардіологічне відділення 45 ліжок, відділення мультимодальної патології – 45 ліжок, багатопрофільне хірургічне відділення – 10 ліжок, діагностичний центр «Здоров'я», який оснащений обладнанням експертного класу для проведення сучасних методів дослідження, а також рентгенологічна служба та центр комп’ютерної томографії, відділення відновлювального лікування (фізіотерапевтичні кабінети), клініко-діагностична лабораторія, поліклініка (терапевти 4, кардіолог, ревматолог, ендокринолог, пульмонолог, гастроентеролог, невролог, гінеколог, хірург, травматолог, отоларинголог, офтальмолог, дерматовенеролог, інфекціоніст, уролог).


Кафедра має обладнані навчальні кімнати, в яких лікарі-інтерни мають змогу проводити мікроскопію формених елементів крові, сечі, пікфлуометрію, реєструвати ЕКГ, переглядати навчальні відеофільми. На кафедрі функціонує комп'ютерний клас з мережею Internet.

Для відпрацювання навичок з невідкладних станів кафедра також оснащена дефібрилятором СА-200GBW зі стандартними багаторазовими електродами та дефібрилятором «АКСІОН», електричними відсмоктувачами "БIОМЕД", апаратом для штучної вентиляції легень.

Для здобуття практичних навичок використовується: кардіологія − реєстрація ЕКГ, добовий моніторинг АТ та ЕКГ, велоергометрія, тредміл- та стрес-тести, ЕхоКГ, ФКГ, кардіовізор, визначення варіабельності серцевого ритму, лабораторні тести (тропонін I, ліпідограма, електроліти крові, коагулограма); пульмонологія − комп'ютерна спірографія, бодіплетизмографія, пульсоксиметрія, рентгенологічні дослідження, комп’ютерна томографія, ендоскопічні дослідження, дослідження мокротиння, аналізи крові; гастроентерологія − УЗД внутрішніх органів, колоноскопія, езофагогастродуоденоскопія, рентгенологічне дослідження, водневий дихальний тест, каловий тест на хелікобактер, лабораторні показники функції печінки; ревматологія – рентгенологічне дослідження суглобів, денситометрія, лабораторні тести; нефрологія – лабораторні тести, УЗД нирок; гематологія – лабораторні аналізи, дослідження органів та систем; ендокринологія – глюкоза та глюкозотолерантний тест крові, глікований гемоглобін, інсулін крові, С-пептид, гормони щитоподібної залози та антитіла; неврологія − електроенцефалографія, електронейро-міографічне дослідження з реєстрацією викликаних потенціалів мозку, психофізіологічні тестування

Для вдосконалення практичних діагностичних навичок лікарі-інтерни беруть участь в інтерпретації результатів рентгенографії внутрішніх органів, що проводиться за допомогою рентгенівської системи Precision RXI виробництва GE Medikal Systems LLS (USA), комплексу рентгенівського діагностичного «КРАС» (апарат рентгенівський 12 Ф 9, Україна), 64-зрізовий спірального комп’ютерного томографу Revolution EVO з комплексом візуалізації Clarity виробництва Gеneral Electric (Японія ) для досліджень всього тіла пацієнтів різних вікових груп.


Матеріально-технічна база клініко-діагностичної лабораторії має сучасний біохімічний автоматичний аналізатор крові «Prestige 24i» (Японія), гематологічний автоматичний аналізатор «Abacus 5 (Diatron, Угорщина), напівавтоматичний коагулометр «К-3003 Ортіс» (Польща), аналізатор сечі CL-50(U) (США), мікроскоп «Granum R30», аналізатор імунофлюоресцентний IMMULITE 1000.

Для забезпечення навчального процесу та самостійної підготовки лікарів-інтернів на кафедрі створені методичні розробки та навчальні посібники. Щорічно до друку готується 5-6 навчальних посібників з актуальних напрямків внутрішньої медицини.

Всебічному становленню лікарів-інтернів як спеціалістів сприяє їх активна участь у науково-дослідній роботі кафедри і підготовці науково-практичних та клініко-паталогоанатомічних конференцій.

Наукові напрями і здобутки

• Кардіореспіраторні порушення у хворих з поєднаним перебігом синдрому обструктивного апное сну, ожиріння та гастроезофагеальної рефлюксної хвороби: діагностика та лікування
• Оцінка оксидативного стресу та шляхи його корекції у осіб з поєднаним перебігом цукрового діабету 2 типу та остеопорозу, які постійно проживають в умовах промислового регіону.
• Роль дослідження деформації міокарда в діагностиці ураження лівих камер серця та лікуванні гіпертонічної хвороби у жінок в стані менопаузи.
• Прогнозування безпечності та індивідуалізація антикоагулянтної терапії при фібриляції передсердь з урахуванням особливостей гемостазу та чутливості хворих до варфарину.
• Оптимізація діагностичних та реабілітаційних заходів у відновному періоді геморагічного півкульового інсульту.
• Оптимізація діагностики та лікування ранніх стадій хвороби Паркінсона.
• Оптимізація комплексного лікування хворих на хворобу Паркінсона II стадії з використанням транскраніальної магнітної стимуляції головного мозку.

 

Під керівництвом професора Кривенка В.І. захищено 5 кандидатських дисертацій. Професор Колесник М.Ю. є керівником 3 PhD-дисертаційних робіт, 2 з яких захищена. Під керівництвом професора Мєдвєдкової С.О. виконується 1 дисертаційна робота.
З 2020 року співробітники беруть участь у міжкафедральній НДР «Коморбідні стани, серцево-судинні та онкологічні захворювання у загальноклінічній практиці: розробка сучасних діагностичних та лікувальних засобів».
За період існування кафедри опубліковано понад 800 робіт в матеріалах з'їздів, конференцій, симпозіумів, 315 статей, отримано 27 патенти, 7 авторських свідоцтв. Результати наукових досліджень впроваджено в практично-лікарську діяльність медичних установ та навчальний процес кафедр терапевтичного профілю медичних вищих навчальних закладів багатьох міст України.

 

Лікувально-діагностична робота

Кафедра є базовою для Навчально-наукового медичного центру «Університетська клініка». Завідувач кафедри, професор Кривенко В.І. консультує хворих пульмонологічного профілю у Консультативному лікувально-діагностичному центрі університету, а також проводить обходи хворих у стаціонарних відділеннях клініки. Консультації хворих кардіологічного профілю у консультативному лікувально-діагностичному центрі проводить професор Колесник М.Ю., який, крім того, є куратором кардіологічного відділення та служби ультразвукової діагностики клініки. Доценти Пахомова С.П. та Федорова О.П. проводять обходи у відділенні мультимодальної патології. Доцент Качан І.С. є куратором кардіологічного відділення, проводить ехокардіоскопічні дослідження, відповідає за лікувальну роботу на кафедрі. Консультації пацієнтів поліклініки та неврологічного відділення проводить доцент Герасименко Л.В. Асистент Соколова М.В. займається курацією в кардіологічному відділенні клініки, а також проводить ультразвукові дослідження.

В умовах центрів та відділень клініки проходять обстеження та лікування пацієнти не тільки запорізького регіону, а й з інших областей України. За участю кафедри у практичну медичну діяльність постійно впроваджуються новітні методи діагностики та лікування. Співробітники кафедри та аспіранти постійно здійснюють курацію і консультації хворих у відділеннях клініки, проводять інструментальні дослідження в діагностичному відділенні.
За рік в середньому кафедра консультує 2500 пацієнтів. Під керівництвом кафедри щомісячно проводяться тематичні науково-практичні конференції, де обговорюються актуальні проблеми сучасної медицини, 2 рази на місяць відбуваються розбори цікавих клінічних випадків за участю лікарів-інтернів.

 

1
2
3

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar