Університет сьогодні

Кафедра терапевтичної, ортопедичної та дитячої стоматології

Кафедра терапевтичної, ортопедичної та дитячої стоматології розташована на території установ:

  • Навчально-науковий медичний центр «Університетська клініка», вул. Академіка Амосова, 83.
  • Запорізька обласна клінічна стоматологічна поліклініка,
  • Стоматологічний кабінет «Обласного кардіологічного диспансеру» вул. Перемоги, 78.
  • Обласна дитяча лікарня;
  • Стоматологічне відділення поліклініки Хортицького району,
  • ООО «Клiніка Мотор Сiч»;
  • Гуртожиток №3 ЗДМУ (зуботехнічна лабораторія ЗДМУ, вул. Сталеварів, 36)
  • Клініка «Евріка-Дент», вул. Українська 32,
  • «White» клініка, вул. Незалежної України 6. 

В.о. завідувача кафедри — к.мед.н., доцент Оксана Олександрівна Кокарь.

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Підготовка лікарів стоматологів в Запорізькому державному медичному університеті розпочалася у 2007 році, тоді ж під керівництвом професора Ігоря Васильовича Бердюка засновано курс стоматології, який з першими асистентами: к.мед.н. Гавриленко М.А., к.мед.н. Кокарь О.О., к.мед.н. Гребенченко О.І., розпочали підготовку лікарів стоматологічного профілю. В липні 2010 року курс реорганізовано в кафедру стоматології, завідувачем кафедри було призначено к.мед.н. Гавриленко М.А., з березня 2011 року завідувачем кафедри призначено д.мед.н. Возного О.В.

Для оптимізації навчального, виховного, педагогічного і наукового процесів, а також для вдосконалення підготовки студентів за фахом «Стоматологія» у вересні 2011 року виникла необхідність структурної реорганізації на дві кафедри: «Загальної та спеціальної стоматології» та «Оториноларингології і пропедевтичної стоматології». З вересня 2012 року кафедра загальної та спеціальної стоматології почала підготовку лікарів-стоматологів, інтернів та магістрів. У цьому ж році кафедра випустила перших 29 лікарів-стоматологів.

В жовтні 2013 року, з метою поліпшення навчального процесу, кафедру було реорганізовано в кафедру терапевтичної, ортопедичної та дитячої стоматології та кафедру пропедевтичної та хірургічної стоматології. 

У 2014 році кафедра здійснила перший випуск лікарів стоматологів-інтернів та 3 магістрів. У 2015 році кафедра здійснила перший випуск лікарів-стоматологів іноземців та 2 клінічних ординаторів. З 2017 року кафедра проводить цикли підвищення кваліфікації та тематичного удосконалення, а з 2019 року цикли спеціалізації з терапевтичної, дитячої та ортопедичної стоматології. 

СКЛАД КАФЕДРИ:

Завiдувач кафедри - д.мед.н., доцент Возний О.В.

Завiдувач кафедри – д.мед.н., професор Возний О.В., к.мед.н., доцент Кокарь О.О., к.мед.н., доцент Мельнік А.Л., к.мед.н., доцент Вородеєва Ю.І., к.мед.н., доцент Максимов Я.В., к.мед.н. ас. Смірнова І.В., асистент Пархоменко Д.П., асистент Сидоренко А.Ю., асистент Сидоренко О.О., асистент Любомирська Т.Р., асистент Лукаш Г.Ю., асистент Романюк В.М., асистент Цінкуш Р.В., асистент Матвієнко Н.Д., асистент Сергеєва М.С., асистент Сидоренко К.О., ассистент Пелех О.О., лаборант Стародубцева А.М., лаборант Крапивная І.Л., лаборант Легка Л.В., лаборант Крамарчук Ю.В. лаборант Цеброва В.М.

 

 

 

доценти - Кокарь О.О., Мельник А.Л., Вородеєва Ю.І., асистенти -  Любомирська Т.Р., Лукаш А.Ю., лаборанти - Крапівная І.Л., Легка Л.В.,  Крамарчук Ю.В.

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

• «Терапевтична стоматологія» 3, 4, 5 курс спеціальність «стоматологія»;

• «Ортопедична стоматологія» 3, 4, 5 курс спеціальність «стоматологія»;

• «Ортодонтія» 3, 4, 5 курс спеціальність «стоматологія»;

• «Дитяча терапевтична стоматологія» 4, 5 курс спеціальність «стоматологія»;

• Тематичне удосконалення та курси спеціалізації для лікарів-стоматологів з терапевтичної, дитячої та ортопедичної стоматології.

• Спеціалізації для лікарів-стоматологів з терапевтичної, дитячої та ортопедичної стоматології.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

          Усі навчально-методичні матеріали відповідають вимогам навчальних програм з дисциплін, які викладаються на кафедрі. Особливістю роботи кафедри є використання сучасних комп’ютерних технологій. 

Розроблені методичні рекомендації для студентів і методичні вказівки для викладачів з проведення практичних занять. Всього підготовлено 850 методичних вказівок та рекомендацій до практичних занять.

Розроблені лекції з мультимедійними презентаціями з терапевтичної, ортопедичної, дитячої терапевтичної стоматології та ортодонтії. Розроблені лекції з мультимедійними презентаціями з курсу за вибором для 4 та 5 курсів. Практичні заняття студентів 3, 4, 5 курсів проводяться на клінічних базах, забезпечених сучасним обладнанням, апаратурою та матеріалами, що дозволяє опанувати сучасні методи діагностики, лікування та профілактики стоматологічних захворювань.

Кафедра бере активну участь в організації та проведенні Всеукраїнських, регіональних науково-практичних конференцій та майстер класів.

НАУКОВІ НАПРЯМКИ І ЗДОБУТКИ

На кафедрі виконується науково-дослідницька робота з наукової теми: “Комплексна лікування і профілактика основних стоматологічних захворювань у жителів промислового регіону”.

Співробітниками кафедри захищені чотирі кандидатські дисертації: асистент Смірнова І.В., асистент Мельник А.Л., асистент Вородеева Ю.І., ассистент Максимов Я.В.

Заплановані та виконується дисертаційни роботи: ассистент                                  Сидоренко А.Ю., асистент Сидоренко О.О., асистент Романюк В.М., асистент Лукаш А.Ю., асистент Пархоменко Д.П., асистент Цинкуш Р.В..  Готується до планування теми дисертації ассистент Сергеєва М.С. та Матвієнко Н.Д.

 

СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ

Кафедра підтримує тісні наукові зв'язки з університетами та науково-дослідними інститутами Києва, Полтави, Львова, Одеси, Харкова, Дніпропетровська, Ужгорода, Мехіко, Праги.

ДІАГНОСТИЧНА І КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА

Співробітники кафедри проводять лікувально–консультативний прийом на базах: навчально-науковий медичний центр «Університетська клініка»; Обласна клінічна стоматологічна поліклініка; стоматологічний кабінет «Обласного кардіологічного диспансеру»; Обласна дитяча лікарня; стоматологічне відділення поліклініки Хортицького району; ООО «Клiніка Мотор Сiч»; клініка «Евріка-Дент»; «White» клініка.

Викладачі кафедри впроваджують у практичну діяльність нові методики діагностики, лікування та профілактики стоматологічних захворювань. На базах надається висококваліфікована стоматологічна допомога. Викладачі кафедри беруть активну участь у роботі Асоціації стоматологів, Асоціації імплантологів, Асоціації пародонтологів Запорізької області, виступають з доповідями, стендовими доповідями. На всіх клінічних базах кафедри проводяться бесіди з пацієнтами з питань профілактики стоматологічних захворювань і здорового способу життя.

 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar