Наука

27-28 вересня 2011 року.
Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Нейроендокринні і імунні процеси в нормі та патології: від теорії до практики».

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Нейроендокринні і імунні процеси в нормі та патології: від теорії до практики», пройшла 27-28 вересня 2011 року в Запорізькому державному медичному університеті (№136 Реєстру з’їздів і конференцій 2011р., Посвідчення Українського ІНТЕІ №123 від 21.02.2011).

 

Програмні питання конференції:

 

 

 


Програма конференції Відкрити документ Word

Робоча мова конференції: українська, російська. Матеріали конференції будуть опубліковані в журналі «Патологія» - фаховому виданні ВАК України.

Лист керівництва установи про включення Вашої доповіді в програму конференції, мобільний телефон для зв’язку, текст публікації (2 прим.) і її електронний варіант з ілюстраціями на CD-диску, супровідний лист на бланку установи і експертний висновок (по 1 прим.) необхідно вислати до 31 липня 2011р за адресою: Туманському Валерію Олексійовичу, Запорізький державний медичний університет, пр. Маяковського 26, м. Запоріжжя, 69035, Україна.


Інструкція по оформленню публікації

Спочатку в публікації друкується індекс УДК, нижче, через 1,5 інтервали - прізвище і ініціали авторів симетрично центру аркуша; нижче, через 1,5 інтервали симетрично центру аркуша друкується назва роботи (з великої букви, жирним шрифтом, рядковими [малими] літерами). Нижче, через 1,5 інтервали, посередині - повна назва установи. Решта тексту відокремлюється двома інтервалами від «шапки» і друкується через 1,5 інтервали (шрифт Times New Roman, розмір – 14, одинарний інтервал). Підписи авторів і печатка установи – тільки на 2-му примірнику публікації.

Публікація тез (1 сторінка) українською чи російською мовою включає мету дослідження, матеріал і методи, отримані результати і висновок. На окремому аркуші додається трьома мовами: прізвище та ініціали авторів, назва роботи та повна назва установи.

Публікація статті (до 5 сторінок) українською чи російською мовою включає: вступ, мету дослідження, матеріал і методи, отримані результати, висновки і список літературних джерел (викладається мовою оригінала в порядку цитування, згідно вимог, опублікованих в Бюлетені ВАК України №5 від 2009 року, с.26-30). На окремому аркуші викладається трьома мовами: прізвище та ініціали авторів, назва роботи, повна назва установи, ключові слова (до 5), коротке резюме. Кольорові ілюстрації (не більше 4-х) надсилаються на CD-диску в форматі TIFF або JPЕG розміром не менше 1024х2048 пікселів без їх редагування в Фотошопі (редагує редакція).

Вартість публікації і резюме: 1 сторінка – 40 грн.; за 1 кольорове фото – 40 грн. Кошти на публікацію переводяться до 31 липня 2011р за реквізитами: отримувач платежу: Запорізький державний медичний університет. ЄДРПОУ 02010741, Р/р 31251273210255, Банк ГУДКУ в Запорізькій області, МФО 813015. Призначення платежу: редакційно-видавничий відділ ЗДМУ, конференція, прізвище першого автора. Копія квитанції про сплату публікації надсилається до 31 липня 2011р за E-mail: med.jur@zsmu.zp.ua або за адресою: Гоцулі Риті Олександровні, редакційно-видавничий відділ, Запорізький державний медичний університет, пр. Маяковського 26, м. Запоріжжя, 69035, Україна.


Телефони для довідок (061) 233-50-93; (0612) 34-35-61. Телефакс (061) 224-64-70 E-mail: tumanskiy@zsmu.zp.ua


 

ОРГКОМІТЕТ

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar