Університет сьогодні

Кафедра акушерства, гінекології та репродуктивної медицини 

Кафедра розташована на другому поверсі корпусу № 1 комунальної установи «Обласний медичний центр репродукції людини» Запорізької Обласної Ради

Адреса: 69001, м. Запоріжжя, вул. Дивногорська, буд. 5

Телефон: (061) 224-00-10 (факс), (061) 224-05-80

Електронна адреса: zocrrfs@meta.ua

Завідувач кафедри: доктор наук з державного управління, к.мед.н., професор Авраменко Наталія Вікторівна, Заслужений лікар України, лікар акушер-гінеколог вищої категорії.

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

З 2003 року на базі «Обласного медичного центру репродукції людини» розпочато навчальний процес для студентів VI курсу медичного факультету. Викладання тематики «Безплідний шлюб», «Планування сім’ї та контрацепція» проводила головний лікар центру професор Н.В. Авраменко; тематичний цикл «Гінекологія дітей та підлітків» для студентів педіатричних груп – асистент, к. мед. н. О.В. Кабаченко, яка пройшла підготовку на курсах підвищення кваліфікації «Дитяча гінекологія». Консультативний прийом гінекологічних хворих та вагітних на базі «Обласного медичного центру репродукції людини» вів доцент, к. мед. н. Д.Є. Барковський.

Таким чином, центр як спеціалізований лікувально-діагностичний, консультативний та методичний медичний заклад, став повноцінною клінічною базою та підґрунтям для організації в липні 2011 р. кафедри «акушерства, гінекології та репродуктивної медицини».

 

СКЛАД КАФЕДРИ:

 

Авраменко Наталія Вікторівна доктор наук з державного управління, к.мед.н., професор; Барковський Дмитро Євгенович д.мед.н., професор; Нікіфоров Олег Анатолійович к.мед.н., доцент; Кабаченко Олена Володимирівна к.мед.н., асистент; Грідіна Ірина Борисівна асистент; к. мед. н. Ломейко Олена Олександрівна асистент; Сухонос Оксана Сергіївна асистент

Аспіранти: Семененко Ілона Валентинівна, Постоленко Вікторія Юр’ївна, Лецин Денис Валерійович

Клінічні ординатори: Трисецька Тетяна Олександрівна

Старші лаборанти: Разиграєва Марина Олександрівна, Білугіна Тетяна Володимирівна

Лаборанти:  Ярош Ганна Юр’ївна, Землянська Світлана Іллівна

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

Акушерство і гінекологія; репродуктивна медицина; дитяча гінекологія; андрологія; медична генетика.

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

На кафедрі навчаються:

·        студенти V, VI курсу медичного та міжнародного факультету за спеціальностями «медицина» та «педіатрія», які вивчають дисципліну «акушерство і гінекологія», в тому числі «дитячу гінекологію»;

·        студенти IV курсу медичного та міжнародного факультету за спеціальностями «медицина» та «педіатрія», які вивчають дисципліну «медична генетика» та дисципліну «урологія» (змістовний модуль «репродуктивна андрологія»);

·        лікарі (акушери-гінекологи, лікарі сімейної практики, лікарі-лаборанти, лікарі урологи та андрологи; лікарі ультразвукової діагностики), які підвищують рівень своєї кваліфікації на циклах тематичного удосконалення.

З метою забезпечення навчального процесу на кафедрі відкрито та використовується комп’ютерний клас (12 робочих місць), в якому проводиться тестування при складанні підсумкових модулів, а також для підготовки студентів до ліцензійного іспиту «Крок-2». Банк тестових завдань нараховує понад 1500 тестів.

Практичні заняття поєднують активну роботу студентів біля ліжка хворих, в операційних, ендоскопічних кабінетах, лабораторіях центру, кабінетах УЗД.

Завдяки сучасному відеообладнанню в операційних залах та навчальних кімнатах, кожен студент може спостерігати найцікавіші етапи хірургічних втручань.

Сучасний медіацентр дозволяє консультувати хворих та проводити відеоконференції з районами області.

Співробітниками кафедри видано:  25 навчальних посібників, з них 6 –  з грифом МОЗ. Монографій – 1. Патентів – 3. Методичних рекомендацій – 1. Опубліковано статей всього – 39, з них у фахових виданнях – 12. Опубліковано тез, доповідей всього – 30.

 

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

Оптимізація та удосконалення кваліфікованої медичної допомоги подружнім парам, що страждають на безпліддя.
Покращення організації медичної допомоги підліткам з метою ранньої діагностики порушень органів репродуктивної системи, як один із заходів профілактики безпліддя.
Вивчення стану нейроімуноендокринної системи жінки під час та поза вагітністю при відсутності та при наявності екстрагенітальної патології.
Вивчення впливу головного комплексу гістосумісності людини (HLA-система) на перебіг вагітності та розробка алгоритму прогнозування ускладнень вагітності на підставі змін в нейроімуноендокринній системі вагітної та в залежності від алелей HLA-системи.
Розробка нових підходів до методик планування сім’ї та визначення особливостей контрацепції в різні вікові періоди.
 
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЛІКУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Ультразвукова діагностика в акушерстві та гінекології.
Допоміжні репродуктивні технології (екстракорпоральне запліднення, ін.).
Ендоскопічні методи діагностики та лікування в гінекології (лапароскопія; офісна та лікувально-діагностична гістероскопія).
Вагінальна хірургія (гістеректомія; консервативна міомектомія вагінальним доступом; лікування тазового пролапсу, в тому числі з використанням синтетичних матеріалів).
Урогінекологія (в тому числі, лікування стресового нетримання сечі).
Гінекологічні та андрологічні захворювання дітей та підлітків.
Сучасні аспекти андрології та лікування чоловічого непліддя.
Питання раннього старіння чоловіків.
Еректильна дисфункція.
Пренатальна діагностика та медико-генетичне консультування: на базі центру репродукції людини працює обласна пренатальна комісія. Працівниками кафедри ведеться активна консультативна робота.
Діагностика та лікування порушень фетоплацентарного комплексу.
Метаболічний синдром в акушерстві та гінекології
Сучасні аспекти діагностики та лікування ендометріозу.
 
НАУКОВІ ЗДОБУТКИ ТА ПРАКТИЧНІ ДОСЯГНЕННЯ КАФЕДРИ
Зроблений внесок у виконання Цільової комплексної програми генетичного моніторингу в Україні: в межах Запорізької області було обґрунтовано та впроваджено у медичну практику систему надання пренатальної ультразвукової допомоги, яка на той час не мала аналогів на Україні. Науково-практичне значення проведених організаційно-профілактичних заходів полягає в створенні етапності та послідовності надання медико-генетичної допомоги, у формуванні бази даних пренатально діагностуємої вродженої патології, на підставі якої науково обґрунтовано влив факторів навколишнього середовища на перебіг вагітності в умовах крупного промислового центру.
Вперше в Запорізькій області впроваджено екстракорпоральне запліднення (методика IVF) та виконано низку сучасних гінекологічних оперативних втручань:
- офісна гістероскопія;
- лапароскопічна консервативна міомектомія;
- консервативна міомектомія піхвовим доступом;
- сакроспінальна кольпосуспезія при випадінні кукси піхви після гістеректомії та при лікуванні пролапсу матки;
- операцію TVT-O при наявності у жінки стресового нетримання сечі;
- хірургічне лікування пролапсу жіночих статевих органів з використанням синтетичних матеріалів (вагінальним та абдомінальним доступом).
 
НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА:
Спеціалісти, які виконують дисертації на кафедрі:
(кандидатські) - Грідіна І.Б. – асистент 
Тема: «Оптимізація підбору гормональної контрацепції у жінок з надлишковою вагою».
Нікіфоров О.А. – доцент кафедри,
Тема: Лікування чоловічого безпліддя.
 
 

 СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ

Кафедра підтримує тісні зв'язки з відділенням ендоваскулярної хірургії Центру екстремальної медицини та швидкої медичної допомоги м. Запоріжжя; ВНМУ та військово-медичним центром ПС ЗС України, м. Вінниця; ХНМУ, м. Харків; Інститутом репродуктивної медицини, м. Київ.

 

ДІАГНОСТИЧНА І КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА

Консультативна робота проводиться на базі КУ «Обласний медичний центр репродукції людини».

У 2018 році на кафедрі створено медіа-центр, у якому щочетверга відбуваються конференції, до яких залучаються практикуючі лікарі з усіх районів області.

Співробітниками кафедри вперше в Запорізькій області впроваджено екстракорпоральне запліднення (методика IVF) та виконано низку сучасних гінекологічних оперативних втручань.

Кафедра акушерства, гінекології та репродуктивної медицини ФПО для покращення якості надання медичної допомоги населенню Запорізької області та м. Запоріжжя продовжує обласні спеціалізовані прийоми.

Щорічно до «ОМЦРЛ» ЗОР звертається 1200 подружніх пар, що не можуть завагітніти самостійно. Після діагностики та/або лікування вагітність настає у половини сімей. 
Щорічно у центрі відбувається 1500 і більше операцій, половина з яких виконується співробітниками кафедри.
 

Кафедра акушерства, гінекології та репродуктивної медицини > Подивитися усі новини

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar