Університет сьогодні

Навчальний відділ

Сайт навчального відділу ЗДМФУ

Основні напрями діяльності та завдання

Навчальний відділ є підрозділом університету, який проводить планування, організацію та управління навчальною і навчально-методичною діяльністю, здійснює контроль за якістю та ефективністю навчального процесу, облік та звітність з питань навчально–методичної роботи.  Підпорядковується проректору з науково-педагогічної, навчальної роботи та якості освіти, доценту Моргунцовій С.А.

 

Завдання та функції навчального відділу.

1. Загальні завдання:

 • вивчення вітчизняного та світового досвіду вищої та вищої медичної (фармацевтичної) освіти, розробка рекомендацій щодо його впровадження та сприяння міжнародному визнанню;
 • участь у розробці перспективних планів розвитку навчального закладу;
 • створення узагальнених науково-методичних рекомендацій для оптимізації навчального процесу;
 • впровадження у навчально виховний процес та навчально-методичну роботу новітніх інформаційних розробок;
 • координація діяльності структурних навчальних підрозділів і робочих органів університету навчально-методичного спрямування;
 • участь у створенні Комплексного календарного плану діяльності університету.
 • участь в роботі щодо поновлення та переведення студентів;
 • участь в організації та проведенні навчально-методичних конференцій.

2. Планування та організація навчального процесу:

 • складання графіка навчального процесу та контроль за його виконанням;
 • складання розкладу навчальних занять та всіх видів контролю за їх перебігом та якістю підготовки студентів;
 • розробка робочих навчальних планів зі спеціальностей та контроль за їх реалізацією;
 • участь у розробці компонентів Державних стандартів освіти;
 • розрахунок проекту штатного розпису науково-педагогічних працівників та педагогічного навантаження на навчальний рік;
 • координація раціонального використання навчальних приміщень;
 • створення та реалізація планів підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників університету, контроль за його виконанням.

3. Контроль ефективності та якості організації навчального процесу:

 • контроль розподілу та виконання педагогічного навантаження науково-педагогічними працівниками;
 • контроль виконання робочих навчальних планів, виконання кафедрами плану проведення навчально-методичних засідань, графіку взаємних відвідувань занять, читання відкритих лекцій і т.ін.;
 • контроль стану навчально-методичної та обліково-звітної документації на кафедрах та в деканатах факультетів;
 • оперативний контроль за виконанням структурними підрозділами університету наказів, розпоряджень та заходів, які стосуються навчального процесу.

4. Впровадження в діяльність навчальних підрозділів університету нових підходів щодо організації навчально-виховного процесу:

 • участь в роботі щодо впровадження етапів Єдиного державного кваліфікаційного іспиту, ліцензованого інтегрованого іспиту Крок 3;
 • координація створення та впровадження кафедрами комплексних контрольних робіт з метою визначення рівня теоретичної та практичної підготовки студентів;
 • участь в організації та проведенні навчально-методичних нарад щодо впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу, підвищення професійної майстерності викладачів, запровадження нових навчальних та інформаційних технологій;
 • контроль за діяльністю опорних кафедр.

5. Запровадження сучасних вимог до документації, що супроводжує навчальний процес:

 • запровадження в навчальних підрозділах університету уніфікованих форм документів МОЗ України з підготовки фахівців, пов’язаних з впровадженням кредитно-модульної системи організації навчального процесу;
 • отримання, видача та реєстрація академічних довідок, дипломів та додатків до дипломів;
 • забезпечення деканатів та кафедр бланками відповідної навчальної документації.

6. Підготовка семестрових та щорічних статистичних звітів, складання семестрових, річних та оперативних довідок, пов’язанних з навчальною та навчально-методичною роботою.

 

Контактна інформація:

69035, м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 26, Tel: (061) 236-22-96; 233-50-89

 

 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar