Університет сьогодні

Кафедра загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб

Кафедра розташована на території установ:

Завідувач кафедри – МИХАЙЛОВСЬКА Наталія Сергіївна, доктор медичних наук, професор,  лікар загальної практики – сімейної медицини та лікар-кардіолог вищої категорії, гарант освітньої програми «Медицина» другого (магістерського) рівня вищої освіти, вчений секретар спеціалізованої вченої ради 17.600.02, дійсний член Європейської академії викладачів загальної практики EURACT, член правління Української асоціації сімейної медицини, член редакційної колегії фахового міжнародного наукометричного журналу «Патологія». 

Researcher ID: К-3284-2017

ORCID ID: 0000-0001-6781-9406

Scopus Author ID: 57215280690

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Кафедра загальної практики – сімейної медицини заснована 01 червня 2013 р. за наказом ректора університету для оптимізації додипломної підготовки майбутніх сімейних лікарів. 01 вересня 2018 р. кафедру перейменовано на кафедру загальної практики - сімейної медицини та внутрішніх хвороб. З моменту створення кафедрою керує д.мед.н., професор Михайловська Н.С.

 

СКЛАД КАФЕДРИ:

Зав. кафедри, д-р мед. наук, професор Михайловська Наталія Сергіївна, д-р мед. наук, професор Фуштей Іван Михайлович, канд. мед. наук, доцент Шершньова Оксана Володимирівна, канд. мед. наук, доцент Грицай Ганна Володимирівна, канд. мед. наук, доцент Лісова Оксана Олександрівна, канд. мед. наук, асистент Олійник Тетяна Вікторівна, канд. мед. наук, асистент Міняйленко Любов Євгеніївна, д-р філософії, асистент Стецюк Ірина Олегівна, асистент/ PhD-аспірант Коновалова Марія Олександрівна, асистент/PhD-аспірант Мануйлов Сергій Миколайович, асистент Нестерова Олена Сергіївна, старший лаборант Кочурова Юлія Альянсівна, лаборант Вотєва Вікторія Анатоліївна.

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Згідно з навчальним планом за кредитно-трансферною системою сформовано робочі програми, підготовлено електронні навчально-методичні комплекси з усіх дисциплін, видано 5 підручників, 25 навчальних та навчально-методичних посібників для вітчизняних та англомовних студентів з грифом Вченої ради ЗДМФУ, МОН та МОЗ України, 120 навчальних та навчально-методичних посібників, практикумів та збірників тестових завдань з грифом ЦМР ЗДМУ, 18 елективних онлайн курсів та для самостійної роботи студентів, 17 електронних посібників, записано 3 відеофільми, 60 відеолекцій, створена база тестових завдань для контролю початкового, поточного та заключного рівня знань студентів, яка містить понад 5000 тестів, підготовлені ситуаційні завдання та комп'ютерні презентації до кожної теми практичних занять.

 

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

Основні напрямки наукової роботи кафедри:

• Дослідження особливостей перебігу, удосконалення діагностичних, терапевтичних підходів та прогностичних стратегій при ішемічній хворобі серця, асоційованій з захворюваннями внутрішніх органів. 

• Визначення патогенетичних основ формування та маніфестації коморбідної патології на підставі дослідження метаболічних, прозапальних та нейрогуморальних порушень.

• Розробка програм моніторингу та модифікації факторів ризику, сучасних методів первинної та вторинної профілактики, алгоритмів діагностики та лікування найпоширеніших захворювань внутрішніх органів.

Завідувач кафедри, д. мед. н., проф. Михайловська Н. С. є вченим секретарем спеціалізованої вченої ради ЗДМФУ, членом спеціалізованої вченої ради Дніпровського державного медичного університету МОЗ України, членом редакційної колегії журналу «Патологія», дійсним членом Європейської академії викладачів загальної практики EURACT, членом правління Української асоціації сімейної медицини, автором понад 400 наукових праць, 12 патентів на корисну модель та 1 деклараційного патенту на винахід, 8 нововведень, 3 монографії, 5 підручників, понад 100 навчально-методичних посібників, в т.ч. затверджених МОЗ та МОН України, Вченою радою ЗДМФУ.

Під керівництвом д.мед.н., проф. Михайловської Н.С. виконується НДР кафедри, захищено 4 кандидатські дисертації, 4 наукові роботи магістрів, виконуються  дві кандидатські дисертації, проводиться пошукова робота за темою двох кандидатських та докторської дисертацій.

 

СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ

Кафедра підтримує тісні зв'язки з інститутом сімейної медицини Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, кафедрами сімейної медицини Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця,  Тернопільського національного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського, Буковинського державного медичного університету, Дніпровького державного медичного університету, Харківського національного медичного університету та іншими профільними кафедрами. 
Кафедра бере активну участь у роботі Української асоціації сімейної медицини, Асоціації амбулаторної медицини, ГО «Академія сімейного лікаря», Європейської асоціації сімейних лікарів WONCA, Європейської академії викладачів загальної практики EURACT.

 

ДІАГНОСТИЧНА І КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА

Лікувальна, діагностична і консультативна робота ведеться у КНП «Міська лікарня №4" ЗМР (стаціонарному відділенні), КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги  №6» (амбулаторіях  загальної практики – сімейної медицини №1-7, денному стаціонарі),  ТОВ «Клініка Мотр Січ» (відділенні реабілітації та неврологічному відділенні), а також в інших лікувально-профілактичних закладах міста. Співробітники кафедри постійно впроваджують нові методи діагностики та лікування, здійснюють санітарно-просвітницьку та профілактичну роботу серед населення Запорізького регіону.

 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar