Наука

Засідання від 24 cічня 2014 р.

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ

1. Захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук асистента кафедри біохімії та лабораторної діагностики ЗДМУ Дячкова Михайла Вікторовича на тему «СИНТЕЗ, ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ТА БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОХІДНИХ 3-R-8-ГІДРОКСИ-МЕТИЛКСАНТИНІВ – ПОТЕНЦІЙНИХ КАРДІОПРОТЕКТОРНИХ ЗАСОБІВ» за спеціальністю 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія.

Науковий керівник роботи – Александрова Катерина Вячеславівна, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри біохімії та лабораторної діагностики ЗДМУ.

2.  Захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук аспіранта кафедри фармацевтичної хімії та фармакогнозії Державного закладу «Луганський державний медичний університет» Онищенко Уляни Євгенівни на тему «Фармакогностичне вивчення мальви лісової та перспективи використання її в медицині» за спеціальністю 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія.

Науковий керівник роботи – Тернинко Інна Іванівна, доктор фармацевтичних наук, доцент, доцент кафедри фармацевтичної хімії та фармакогнозії Державного закладу «Луганський державний медичний університет».

3. Прийняття до попереднього розгляду дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук провідного наукового співробітника Державної лабораторії з контролю якості лікарських засобів ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України» Гудзенка Андрія Вікторовича на тему «Дослідження речовин-маркерів для розробки методик контролю якості лікарських рослин, їх сумішей та полікомпонентних фітопрепаратів» за спеціальністю 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія.

Науковий консультант роботиЦуркан Олександр Олександрович, доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач Державної лабораторії з контролю якості лікарських засобів ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України».

4. Прийняття до попереднього розгляду дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук старшого лаборанта кафедри фармакогнозії, фармакології та ботаніки Запорізького державного медичного університету Панченко Світлани Валеріївни на тему «ПОРІВНЯЛЬНЕ ФАРМАКОГНОСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВАЛЕРІАНИ ГРОСГЕЙМА З ІНШИМИ ВИДАМИ РОДУ ВАЛЕРІАНА» за спеціальністю 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія.

Науковий керівник роботиКорнієвський Юрій Іванович, кандидат фармацевтичних наук, доцент, доцент кафедри фармакогнозії, фармакології та ботаніки Запорізького державного медичного університету.

5.  Прийняття до попереднього розгляду дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук асистента кафедри токсикологічної та неорганічної хімії ЗДМУ Сафонова Андрія Андрійовича на тему «Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості похідних 5-гетерил-4-R-аміно-1,2,4-тріазол-3-тіолів» за спеціальністю 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія.

Науковий керівник роботи – Панасенко Олександр Іванович, доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри токсикологічної та неорганічної хімії ЗДМУ.

6. Прийняття до попереднього розгляду дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук старшого лаборанта кафедри органічної і біоорганічної хімії ЗДМУ Білого Андрія Костянтиновича на тему «Cинтез, перетворення, фізико-хімічні та біологічні властивості 5-заміщених 2-гетерил[1,2,4]триазоло[с]хіназолінів» за спеціальністю 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія.

Науковий керівник роботи – Коваленко Сергій Іванович, доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри органічної і біоорганічної хімії ЗДМУ.

7. Складання додаткових кандидатських іспитів здобувачем наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук асистентом кафедри управління і економіки фармації, медичного та фармацевтичного правознавства ЗДМУ Алексеєвим Олександром Германовичем, який виконав дисертаційну роботу на тему «Адміністративна відповідальність у фармацевтичній сфері» за спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація.

Науковий керівник – Книш Євгеній Григорович, доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри управління і економіки фармації, медичного та фармацевтичного правознавства ЗДМУ.

 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar