Наука

Засідання від 7 лютого 2014 р.

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ

 

1. Інформація про попередній розгляд комісією спеціалізованої ради дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук провідного наукового співробітника Державної лабораторії з контролю якості лікарських засобів ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України» Гудзенка Андрія Вікторовича на тему «Дослідження речовин-маркерів для розробки методик контролю якості лікарських рослин, їх сумішей та полікомпонентних фітопрепаратів» за спеціальністю 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія.

Науковий консультант роботиЦуркан Олександр Олександрович, доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач Державної лабораторії з контролю якості лікарських засобів ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України».

2. Інформація про попередній розгляд комісією спеціалізованої ради дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук старшого лаборанта кафедри фармакогнозії, фармакології та ботаніки Запорізького державного медичного університету Панченко Світлани Валеріївни на тему «ПОРІВНЯЛЬНЕ ФАРМАКОГНОСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВАЛЕРІАНИ ГРОСГЕЙМА З ІНШИМИ ВИДАМИ РОДУ ВАЛЕРІАНА» за спеціальністю 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія.

Науковий керівник роботиКорнієвський Юрій Іванович, кандидат фармацевтичних наук, доцент, доцент кафедри фармакогнозії, фармакології та ботаніки Запорізького державного медичного університету.

3.  Інформація про попередній розгляд комісією спеціалізованої ради дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук асистента кафедри токсикологічної та неорганічної хімії ЗДМУ Сафонова Андрія Андрійовича на тему «Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості похідних 5-гетерил-4-R-аміно-1,2,4-тріазол-3-тіолів» за спеціальністю 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія.

Науковий керівник роботи – Панасенко Олександр Іванович, доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри токсикологічної та неорганічної хімії ЗДМУ.

4. Інформація про попередній розгляд комісією спеціалізованої ради дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук старшого лаборанта кафедри органічної і біоорганічної хімії ЗДМУ Білого Андрія Костянтиновича на тему «Cинтез, перетворення, фізико-хімічні та біологічні властивості 5-заміщених 2-гетерил[1,2,4]триазоло[с]хіназолі-нів» за спеціальністю 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія.

Науковий керівник роботи – Коваленко Сергій Іванович, доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри органічної і біоорганічної хімії ЗДМУ.

 

Україна, 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Тел: (061)239-68-90   mail@mphu.edu.ua

Відправити E-mail

Увага! Офіційним сайтом ЗДМФУ є mphu.edu.ua (zsmu.edu.ua). За інформацію, надану від імені ЗДМФУ на інших сайтах, університет відповідальності не несе.

Мапа сайту
| bg | en | fr | es | hi | ar